Д-р Сийка Иванова Иванова – Личен лекар Елена

June 18, 2015
ЗА НАС

ScreenHunter_23397 Jun. 17 23.15Д-р Сийка Иванова Иванова е общопрактикуващ лекар в град Елена.

Като личен лекар, специалистът извършва детски консултации, прегледи и лечение на деца и възрасти в медицинският си кабинет.

 

ДЕЙНОСТ

Като общопрактикуващ лекар, Сийка Иванова Иванова извършва прегледи и лечение на деца и възрастни. В своята работа, доктор Атанасова се грижи за хронично болни пациенти и извършва наблюдение на кърмачета и новородени. В медицинският кабинет, личният лекар извършва имунизации, ваксинации, измерване на тегло и ръст и други медицински дейности.
В кабинета на доктор Сийка Иванова Иванова се провежда детска консултация. Малка част от консултацията включва: проследяване на физическото и нервно-психическото развитие на детето, проследяване правилното хранене на детето, профилактика на рахит, анемия, хипотрофия и затлъстяване. За вашите деца, като общопрактикуващ лекар, доктор Иванова извършва задължителни и препоръчителни имунизации и назначава различни изследвания.
Медицинският кабинет на доктор Иванова ще намерите в град Елена. Той е оборудван с модерна терапевтична и диагностична апаратура. За качеството на медицинските услуги, допринасят богатият опит на специалиста и модерно оборудване. Медицинският кабинет на Иванова, отговаря на хигиенните изисквания за диагностика и лечение.
Доктор Иванова предлага индивидуално отношение към всеки пациент. За най-малките пациенти, тя осигурява максимален комфорт и удобство.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_23392 Jun. 17 23.09ScreenHunter_23393 Jun. 17 23.10
КОНТАКТИ

Д-р Сийка Иванова Иванова – Личен лекар Елена
Адрес: гр. Елена, Хаджи Йордан Брадата 69, каб.и 109 и 114
Тел.: 0615 123 91
Моб.тел.: 0889 710 363

Comments are closed.