Д-р Василиса Василева Пенева – Клинична лаборатория Велико Търново

April 2, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_26586 Aug. 02 23.19Д-р Василиса Пенева е началник на клиничната лаборатория на великотърновската онкология. Завършила е медицина в София през 1982 година и оттогава работи в Комплексния онкологичен център.
МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО с предмет на дейност – осъществяване на комплексна онкологична помощ-профилактика, активно издирване, диагностика и лечение, периодично наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози.

КОНТАКТИ

Д-р Василиса Василева Пенева – Клинична лаборатория Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново , ул. „Бузлуджа“ №1
Тел.: 062 620 249
Моб.тел.: 0888 915 624

Comments are closed.