Д-р Венета Маринова Гергова – Лекар дентална медицина Ботевград

May 21, 2023
ЗА НАС

ScreenHunter_17697 May. 11 00.17Д-р Венета Маринова Гергова е лекар по дентална медицина.

Д-р Гергова работи в гр. Ботевград, ул. “Бузлуджа” №50.

Приема своите пациенти с усмивка!

ДЕЙНОСТ
  • Извършва цялостната дейност, свързана с провеждане на стоматологичното лечение на пациентите.
  • Извършва първоначални прегледи, поставяне на диагнози, стоматологично лечение на пациентите.
  • Осъществява стоматологична дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
  • Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
  • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
  • Прилага съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на пациентите.
  • Следи за новостите в медицината по отношение на лекарствените средства и съвременни материали в областта на стоматологията и тяхното приложение.
КОНТАКТИ

Д-р Венета Маринова Гергова – Лекар дентална медицина Ботевград
Адрес: с. Врачеш, ул. Бузлуджа 50
Моб.тел.: 0887 367 123

Comments are closed.