DENTAL X LAB – Рентгенов кабинет София

June 7, 2018
ЗА НАС

dentaДентална рентгенова лаборатория Dental X Lab използва модерна дигитална технология при правенето на зъбни снимки. Предимството на дигиталните рентгенови снимки е минимално облъчване, по-прецизно разчитане на снимките и тяхното съхранение във вашия виртуален акаунт.

Лабораторията е оборудвана с най-новата дигитална техника, осигуряваща удобство както за пациентите, така и за стоматолозите.

ОБОРУДВАНЕ

Oralix ACЗъбен кугел, който е традиционна радиографична система за интраорално и екстраорално приложение. Предназнечен е както за стандартни ретнгенови филми, така и за дигитални системи. Рентгеновият тубус е с три диафрагми, гарантиращи добър фокус и висок контраст на изображението, а също и спомага за намаляване разсейващото лъчение и облъчването на пациента.

2. Planmeca Proline XCОртопантомограф, който е снабден с най-новото поколение дигитален сензор.
Това е най-добрият избор на стоматолозите навсякъде по света. Planmeca Proline XC притежава качества, чрез които получаваме най-добрите дентални рентгенографии:

 • Лесен за употреба;
 • Намалена до минимум опасност от клаустрофобия;
 • Предвидена способност за рентгеново изследване с инвалидни колички;
 • Децата могат да бъдат изследвани в присъствието на придружител;
 • До 80 % намаление на дозата на облъчване.

Planmeca Proline XC има редица технически показатели, които елиминират максимално човешката грешка по време на рентгеновото изследване. Притежава :

 • Графичен потребителски интерфейс – за лесен и достъпен избор на програма от монитора на апарата посредством икони;
 • Регулируем фокусен слой – характеристика, която отчита различната анатомична особеност на човешката челюст;
 • Възможност за избор на анатомична форма на челюстта, което позволява винаги да получаваме ясен и точен рентгенов образ;
 • AEC Автоматичен Контрол на експозицията – позволява автоматичен избор на параметри за рентгеновото изследване и постоянно регулиране на качеството на образа, гарантирайки максимално добър резултат;
 • AGC Автоматично управление на усилването – оптимизира качеството на образа чрез коригиране чувствителността на сензора в съответствие с избраните експозиционни параметри;
 • Елиминира възможността от насищане на пиксели, дори и в меките тъкани – изключително важно за яснотата и остротата на изображението;
 • Движението на апарата е регулирано максимално, така че да се предотвратят наслагването на сенки и да получим високо диагностично качество, дори при случаи с метални елементи в изследвания обект;
 • Система за високо качество на образа и възможност за допълнителна обработка.

Ортопантомографът е с инсталирана приставка Proline Cephalostat за цефалометрични рентгенографии (телерентгенографии). От изключително значение за ортодонтите е качеството на телерентгеновите снимки. С Planmeca Proline XC профилните снимки са с възможно най-високата стойност на диагностика.

 • Елиминира изкривяването на образа;
 • Позволява широчина на образа до 29 см, т.е дава иображение на целия череп;
 • Изобразяване на меките тъкани, които трудно или не ясно се виждат на обикновения рентгенов филм;
 • Максимално намалено неудобство за пациента;
 • До 80 % намаление на дозата на облъчване.

С въвеждането на Planmeca Proline XC, се създават нови стандарти за високо качество сред панорамните и профилните снимки. Иновативните технически решения и изключително ясните рентгенови снимки правят апаратурата изключително популярна сред стоматолозите.

3. DenOptix Digital ImagingРеволюционно нов продукт, предназначен да замести напълно традиционните рентгенови филми и проявителни машини. Тази апаратура използва фосфорни сензорни плочи, които улавят рентгеновите лъчи. След експонация сензорната плака се обработва с помощта на разширено лазерно сканиране, което позволява на системата разчитане на латентния рентгенов образ и го преобразува в дигитално изображение с висока диагностична стойност. Полученото изображение притежава характеристики за оптимизирано използване от различни софтуери. DenOptix предлага следните предимства:

 • извършване на дигитални интраорални графии;
 • непрекъсната диагностика на качеството на изображенията;
 • сензорните плаки са меки и гъвкави;
 • липсва кабелна връзка, както е при твърдите дигитални сензори;
 • позволява лесно поставяне на сензорните плаки и комфорт за пациентите по време на изследването;
 • значително намаляване на дозата на облъчване – до 75 %.
УСЛУГИ

В нашата рентгенова лаборатория с адрес в гр.София се използва както стандартната филмова техника, така и най-новата технология за извършване на дентални рентгенографии – дигиталната, чрез която можем да получим висококачествени цифрови изображения и значително намаляване на йонизиращото лъчение на пациентите.

Стандартните зъбни рентгенови снимки се получават 5 минути след извършване на рентгеновото изследване, а панорамните, темпоромандибуларните, телерентгенографиите, снимките на синуси и китки, се получават и на плака и в дигитален вариант до 1 минута след приключване на изледването.

Ако снимките са в дигитален вариант, Вие и вашият стоматолог, получавате дигиталните изображения на направените ви графии директно на вашия компютър. Получавате парола и потребителско име при регистрация в лабораторията от лаборанта, който извършва вашето изследване. Можете да разглеждате снимките си или да ги изтегляте. Дигиталните снимки могат да се съхраняват в електронен вид, което елиминира опасността от загуба. По този начин вие можете да споделяте образа и с друг специалист без да се налага повторно снимане.

Качеството на дигиталния образ е значително по – високо от това на обикновения рентгенов филм. Той може да се подобри или да се визуализира в многократно увеличен размер, което позволява на стоматолога по – лесна диагностика. Чрез дигиталните системи, вашият стоматолог може да архивира всички ваши снимки и по този начин да осъществява лесно проследяване на лечебния процес.

Дигиталните снимки се съхраняват във виртуалния ви акаунт до 1 година. Всяка по-стара снимка автоматично се изтрива, но профилът ви остава. Поради тази причина приканваме всички потребители на онлайн услугата да изтегляте снимките си и да ги съхранявате във вашите компютри!!!

DENTAL X LAB има удоволствието да ви съобщи, че новият филиал – DENTAL X LAB 2 отвори врати. В новата лаборатория се извършват 3D изследвания както на цялата челюст, така и на едничен зъб. За ваше удобство, ние продължаваме да извършваме също и стандартните 2D рентгенови изследвания, които можете да получите на плака, диск и онлайн. DENTAL X LAB 2 е оборудвана с PLANMECA ProMax 3D MID CBCT (Cone Beam Computed Tomography), PLANMECA ProX и PLANMECA ProScanner – последно поколение апарати на PLANMECA. Адресът е: ул. Родопски извор 60 (вход от улица Казбек); тел: 02/4447222

ГАЛЕРИЯ

gifjpegjpeg (8)jpeg (7)jpeg (6)jpeg (5)jpeg (4)jpeg (3)jpeg (2)jpeg (1)
КОНТАКТИ

DENTAL X LAB – Рентгенов кабинет София – dental-xlab.com

Адрес: гр. София, Дондуков 72-76, ет.1, ап.3
Тел.: 02 846 34 28
Е-mail: dentalxbg@ gmail.com

Текст и изображения: dental-xlab.com

Comments are closed.