Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец”

January 15, 2020
ЗА НАС

ScreenHunter_798 Jun. 06 04.31ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ изпълняващо мисията по предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението с определена акредитационна оценка за цялостна дейност “Отличен” за срок от пет години от комисия по акредитация към Министерство на здравеопазване.

ПРАКТИКА

В центъра работят висококвалифицирани лекари с дългогодишен професионален опит, медицински специалисти по здравни грижи, икономисти и друг помощен персонал, използвайки модерна медицинска апаратура, отговаряща на изискванията на медицинските стандарти, с което осъществяват съвременна, научно обоснована и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани.
Профилактичното начало е основен принцип залегнал в организацията на работата на лечебното заведение.
В момента са разкрити и работят кабинети за високоспециализирана медицинска дейност като кардиологичен кабинет за функционална диагностика на сърдечносъдовата система чрез холтер ЕКГ и велоергометър стрес тест система с ЕКГ, ехокардиограф; неврологичен кабинет, кабинет за функционално изследване на нервната система, оборудван с ЕЕГ и ЕМГ апарати и доплер сонограф; хирургичен, пневмологичен, офталмологичен, уши-нос-гърло, кожно-венерологичен, акушеро-гинекологичен, терапевтичен, урологичен, педиатричен.
Физиотерпевтичният кабинет разполага с необходимата апаратура, за да бъдат напълно задоволени нуждите на пациентите от рехабилитация и физиотерапия.
Лабораторията за образна диагностика е окомплектована с необходимата техника и апаратура за извършване на конвенционални и високоспециализирани изследвания. Особено се акцентира на профилактиката на рака на млечната жлеза, чрез прецизни изследвания със съвременен рентгенов апарат – Мамограф. Лабораторията работи с модерен – четвърто поколение компютърен томограф /спирален скенер/ “Сименс Соматом плюс 4”, осигуряващ прецизна диагностика на органите на цяло тяло, а също така и висок клас ехограф с цветен доплер “Филипс”.
Клинична лаборатория е оборудвана с нова и модерна техника – анализатор за кръвна картина по 20 показателя, коагулометър, автоматичен уринен анализатор, анализатор за хормонална диагностика, анализатор за пълен анализ на биохимични изследвания. Работи се протромбинов индекс – с венозно и капилярно набиране.
Микробиологична лаборатория е модернизирана и оборудвана с апаратура и консумативи за пълноценна и изчерпателна медико-диагностична дейност. В момента се извършват нови изследвания за серологична диагностика на микроорганизми.
ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – има разкрит Сектор за диагностично уточняване и лечение с операционен блок – хирургичен стационар с 10 легла; ендоскопска диагностика и лапароскопски операции; абортен кабинет. Здравното заведение предлага оперативно лечение от обема на средна и малка хирургия с краткосрочен престой в стационара оборудван според последните изисквания на МЗ при Vip условия – телефон, интернет, телевизор, климатик, самостоятелен санитарен възел.
ДКЦ има богат опит при извършването на профилактични прегледи. Работим успешно с много здравноосигурителни фондове: “Дженерали Закрила ЗО” АД, “ЗОК България Здраве” АД, “ДЗИ – Здравно осигуряване” АД, “Общинска Здравноосигурителна каса” АД, “Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД, ЗОК „Надежда” АД, ЗОД “Булстрад Здраве” АД, “ДОМ Здраве” АД, ЗОК “ЦКБ Здраве” ЕАД, “ЗОФ ДАЛЛБОГГ: Живот и здраве” ЕАД и др. ДКЦ има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Работим по приоритетни програми и високо специализирани дейности.
Към ДКЦ функционира Обща лекарска консултативна комисия.
Издават се всички видове медицински свидетелства.
Извършват се прегледи на тежки случаи в домашни условия.
ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – Бургас работи с талони от РЗОК, със застрахователни компании и на свободен прием.
В ДКЦ на функционален принцип работи и Център за профилактика и борба с остеопорозата, разполагащ с медицинска апаратура – “DEXA-DPX Pro” за измерване на костната плътност.
Достъп до Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец” ЕООД имат всички желаещи за преглед и лечение.

КАБИНЕТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Към “ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД – Бургас функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:
-   за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
-   за обществен превоз на пътници и товари;
-   за таксиметров превоз;
-   за водачи с отнето свидетелството за управление;

-   за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава “Удостоверение за психологическа годност”. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.
Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година.
За информация и записване: 0884 67 00 52 и 056/71-72-79
Катя Пандова /психолог/, всеки делничен ден от 8:30 ч. до 14:30 ч.

Психологическата лаборатория предлага нов вид услуга – разкрит е Кабинет за Психологическо консултиране и психотерапия.

Фокусът на работа са конкретни житейски проблеми от различно естество. За едни това е желанието да се справят с трайни психологични проблеми. За други причина е нуждата от бърза реакция при неблагоприятни промени като развод или промяна на работата. Трети имат нужда от съвет или обратна връзка за лични проблеми, търсейки своето изясняване и разбиране на нещата, или начин за лично израстване. Нерядко загрижени родители търсят отговор на въпроса си нормални ли са конкретни прояви в поведението на техните деца, как да общуват с тях. На клиента се предоставя възможност да говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо, обективно лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор на обсъжданата ситуация; в едно защитено, подкрепящо пространство, в условия на конфиденциалност.
Възможностите на материалната база в Психологическата лаборатория позволяват да се провежда както индивидуална работа, така и групова.
За фирмите се предлагат услуги, свързани с организационно консултиране (идентификация на проблемите в организацията, изграждане на ефективни екипи) и управление на човешките ресурси – една допълнителна възможност  за подобряване на организационните психоклимат и култура. Има възможност да се направи  специализиран подбор на персонал – чрез използване на комбинация от инструменти и техники, даващи информация за личностови черти, опит и компетенции на кандидата. Спектърът на предлаганите услуги подлежи на допълнителен коментар според интереса и нуждите на фирмата клиент.

Консултациите и психотерапевтичните сесии се провеждат от Десислава Радева – клиничен психолог, с квалификация за упражняване на професията психотерапевт
Психологическата лаборатория се намира в сградата на ДКЦ “Свети Георги Победоносец” в гр. Бургас, ул. “Ванче Михайлов” № 1.
Телефони за контакти и записване:0888 78 33 71

ЕКИП

Лекари:

 • д-р Костадин Партенов – специалист “Хирургия”
 • д-р Продан Проданов – специалист “Хирургия
 • д-р Мая Илиева – специалист “Акушерство и гинекология”
 • д-р Иван Хърков – специалист “Акушерство и гинекология”
 • д-р Нели Иванова – специалист “Пневмология и фтизиатрия” и “Вътрешни болести”
 • д-р Донка Водева – специалист “Кардиология”, “Вътрешни болести” и “Физиотерапия”
 • д-р Румяна Капкова – специалист “Кожни болести”
 • д-р Петър Млъзев – специалист “Нервни болести”
 • д-р Живко Гоцев – специалист “Нервни болести”
 • д-р Мариана Василева – специалист “УНГ болести”
 • д-р Бисерка Машкова – специалист “Очни болести”
 • д-р Васил Костадинов – специалист ” Кклинична лаборатория “
 • д-р  Илияна Димитрова – специалист “Микробиология
 • д-р Пламен Балев, д-р Евгения Зафирова  и Ангелина Парапанова – специалист “Образна диагностика”
 • д-р  Ангелина Парапанова – специалист “Образна диагностика”
 • д-р Живелинка Стоева – специалист “Детски болести”
 • д-р Христина Млъзева – специалист “Физиотерапия и рехабилитация”
 • д-р Лъчезар Томов - специалист ортопед и травматолог
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_798 Jun. 06 04.31ScreenHunter_784 Jun. 06 04.26ScreenHunter_785 Jun. 06 04.26ScreenHunter_786 Jun. 06 04.27ScreenHunter_787 Jun. 06 04.27ScreenHunter_788 Jun. 06 04.27ScreenHunter_789 Jun. 06 04.27ScreenHunter_790 Jun. 06 04.27ScreenHunter_791 Jun. 06 04.27ScreenHunter_792 Jun. 06 04.27ScreenHunter_793 Jun. 06 04.27ScreenHunter_794 Jun. 06 04.28ScreenHunter_795 Jun. 06 04.28ScreenHunter_796 Jun. 06 04.28ScreenHunter_783 Jun. 06 04.26ScreenHunter_782 Jun. 06 04.26ScreenHunter_769 Jun. 06 04.24ScreenHunter_770 Jun. 06 04.25ScreenHunter_771 Jun. 06 04.25ScreenHunter_772 Jun. 06 04.25ScreenHunter_773 Jun. 06 04.25ScreenHunter_774 Jun. 06 04.25ScreenHunter_775 Jun. 06 04.25ScreenHunter_776 Jun. 06 04.25ScreenHunter_777 Jun. 06 04.25ScreenHunter_778 Jun. 06 04.26ScreenHunter_779 Jun. 06 04.26ScreenHunter_780 Jun. 06 04.26ScreenHunter_781 Jun. 06 04.26
КОНТАКТИ

Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец” – hospital-stgeorge.org
Адрес: гр. Бургас ,ул. “Ванче Михайлов” № 1
Тел. 056 875 840
Моб. тел.: 0879 545 192
E-mail: dkc_sgp@ abv.bg

Текст и изображения: hospital-stgeorge.org

 

 

 

 

 

Comments are closed.