Диалмед ООД – Диализен център

October 17, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_4618 Jun. 17 22.48

В Диализен център – ДИАЛМЕД ООД се провежда лечение на пациенти в терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност. Нашата цел е да осъществим центрирано, върху нуждите на всеки отделен пациент, индивидуализирано лечение с хемодиализа и перитонеална диализа – нещо, което липсва в съществуващите у нас диализни структури. Този подход носи значителни предимства за лекуваните у нас хора, както по отношение на преживяемост, така и като качество на живот. Персоналът на центъра се състои от висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в областта на диализното лечение. Ние работим с висококачествени лекарствени продукти и медицински изделия, които ни дадатва възможност да предложим на пациентите лечение, съобразено с индивидуалните потребности и здравословното състояние на всеки от тях. Организиранизираме регулярни посещения на патронажна сестра и лекар по домовете на пациентите на перитонеална диализа. Чрез тези близки контакти с пациента имаме по-голяма флексибилност по отношение терапия на пациент и непосредствена информация за неговото състояние. От не по-малка важност е и сигурността, която получават пациентите при този начин на обгрижване. Патронажните посещения по домовете на пациенти от много години са стандарт при лечението с перитонеална диализа в страните с развито диализно лечение, но у нас това винаги е било пренебрегвано. Извършваме доставки по домовете на лекарствените продукти и консумативите, необходими на пациентите на перитонеална диализа, като по този начин те са облекчени финансово, поемайки за наша сметка транспорта до дома им. Диализен център – ДИАЛМЕД полага непрекъснато усилия за доброто и висококачествено лечение, съобразено с изискванията на Медицинския стандарт за диализано лечение. „Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ДЦ- 381/ 10.10.2012 г.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемат се пациенти с :

  • ХБН, при които предстои започване на диализно лечение,
  • пациенти започнали диализно лечение, желаещи да се диализират в „Диализен център-ДИАЛМЕД”,
  • пациенти на други диализни центрове в страната, посещаващи София по различни причини, след предварителна уговорка за датите и смените(т.нар. „временно диализирани амбулаторно болни”).

При всяка диализна процедура пациентите се преглеждат от лекар, отчита се теглото на всеки един и се определя диализната доза, необходимата ултрафилтрация и другите параметри на хемодиализната процедура . Изследванията на всички пациенти се правят по определена схема, според нуждите на всеки, и според изискванията на нормативните документи за диализно лечение. Правят се подробни хематологични, биохимични, микробиологични и вирусологични изследвания. Резултатите от изследванията се коментират от специалистите и биват обсъждани с болния. Когато се налага, лечението на пациента се актуализира. При нужда се прави ЕКГ. По преценка на лекар могат да бъдат направени и допълнителни изследвания. Разтворите за перитонеална диализа се доставят по домовете на пациентите безплатно. Правят се и патронажни посещения в дома на пациента от медицинска сестра и/или лекар. сички изследвания са съобразени с Европейските стандарти, Медицински стандарт за диализно лечение и изискванията на НЗОК. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на диализното лечение, които прецизират индикациите за започване на бъбречно заместителна терапия (хемодиализа или перитонеална диализа), назначават подходяща терапия – индивидуализирана и адаптирана към нуждите на съответния пациент и овладяват критични ситуации по време на лечението. Центърът е разположен в новопостроена сграда и е оборудван с най-съвременна апаратура. За нашия екип уважението към пациента е най-важно. Имаме индивидуално отношение към всеки пациент – вникваме в неговите потребности и заедно създаваме по-добро качество на живот.

ЕКИП

Д-р Георги Лазаров - Управител на „Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · „Медицина“- Висш Медицински Институт, гр. Пловдив; · 1982 г. – придобита специалност „Вътрешни болести“; · 1989 г. – придобита специалност „Нефрология“; · 2010 г. – придобита специалност„Здравен мениджмънт“ – МУ, гр. София; · Специализация в гр. Полша при световноизвестния академик професор Франтишек Кокот ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: · Ординатор към вътрешно отделение и център по хемодиализа- Първостепенна окръжна болница, гр. Стара Загора; · 1981 г. – Вътрешна клиника- Военна болница, гр. Пловдив; · 1985 г. – Завеждащ хемодиализен център- Първостепенна окръжна болница, гр. Пловдив; · 1989 г.- Методически ръководител по хемодиализно лечение за Пловдивска област; · 1997 г. – началник сектор и държавен експерт- Министерство на здравеопазването ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ: · Член на ББА; · Член на Европейска асоциация по диализа и трансплантация; · 2000 г. – 2002 г. – член на експертен комитет по органна трансплантация към Съвета на Европа в Страсбург, Франция УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ПУБЛИКАЦИИ: · Множество публикации в областта на диализното лечение; · Участия в множество национални и международни конференции и кръгли маси по въпросите на донорството; · 1998 г. – изработва проект за развитието на Националната организация по трансплантация в България и координира дейността й; · 1998 г. – участие в Международен курс на СЗО в гр. Атина · Участва в създаването на Координационен съвет и донорски бази в България; · Организира създаването на Национална програма по нефрология и диализно лечение – 2001-2006 г. и координира дейността й;

д-р Анна Котева

 Образование:

1978г. Медицина, Медицинска Академия, София,

1991г. Кандидат на Медицинските Науки, Медицински

Университет, София,

1993г. Специализация, Научна Нефрология, UCLA, Лос

Анджелис, САЩ

2000г. Специализация, Мениджмънт на Здравеопазването,

УНСС, София

2001г. Експерт по оценка и акредитация на лечебни

заведения. МЗ, НЦОЗ, София

Медицински специалности:

1986г. Неврология, Медицинска Академия, София,

2008г. Нефрология, Медицински Университет, София,

Професионален опит:

1977-78 Ординатор, Вътрешно Отделение, Окр. Болница, Кюстендил

1978-85 РБ Самоков, Участъков лекар

1985-86 Ординатор, ЦХД, Окр. Болница, София

1986-88 Асистент, ЦХД, Медицинска Академия, София

1988-91 Ст. Асистент, ЦХД, Медицинска Академия, София

1992-93 Научен Сътрудник, Нефрологична програма,

Калифорнийски Университет, Лос Анджелис, САЩ

1993-2010г. Главен Асистент, Клиника по Диализа,

Александровска болница, София

2005-2009 Главен Административен Лекар, Клиника по

Диализа, УМБАЛ Александровска, София

2010- 2015 Главен асистент, Клиника по хемодиализа, УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”

Научна дейност:

В областта на хроничната бъбречна недостатъчност и отражението й върху нервната система, минералния метаболизъм, реналната анемия, бета2-микроглобулин свързаната амилоидоза, рехабилитация и качество на живота на болни лекувани с различни диализни методи.

Преподавателска дейност:

Студенти – упражнения в курса по Нефрология;

Специализиращи лекари по специалност Нефрология;

Лекции в курсове по Продължаващо медицинско образование.

Членство в научни организации:

Българска Бъбречна Асоциация – секретар

Българско Нефрологично Дружество

European Dialysis and Transplant Association

International Society of Nephrology

European Working Group for Clinical Rehabilitation

Дисертация:

Върху някои аспекти на уремичната полиневропатия при болни на хрониодиализно лечение.” 1991г.

Участие в чуждестранни учебници:

Textbook of Nephrology 3rd ed. Massry SG Glassock RJ eds. Williams and Wilkins Baltimore, MD. 1995

Публикации в български и чуждестранни научни списания, лекции, научни доклади изнасяни на конгреси, симпозиуми, конференции в България и чужбина, постерни презентации, цитирания в чуждестранни учебници и списания.

д-р Ивайло Начев Средков

 

Трудов стаж:

От 13.03.2017г. и понастоящем Лекар нефролог в Диализен център „ДИАЛМЕД” ООД гр. София.
От 15. януари 2007 до 10. март 2017г. Лекар ординатор в Клиника по диализа към УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” гр. София.
От февруари 2006г.

до – октомври 2006г.Лекар ординатор в Отделение по хемодиализа към МБАЛ “д-р Ст. Илиев” АД гр. Монтана.От май 2005г.

до декември 2005г.Общопрактикуващ лекар в Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ (АИППМП) в с. Септемврийци, обл. Монтана.От април 1997г.

до май 2005г.Лекар ординатор в Център по хемодиализа с нефрологичен сектор към МБАЛ гр. Монтана.От януари 1996г.

до март 1997г.Лекар ординатор в Отделение по Епидемиология на заразните заболявания към ХЕИ гр. Монтана.

 

Образование:

Май 2013г. Специалност Нефрология
декември 2005. Специалност вътрешни болести
От 1989г. до 1995г. Висше медицинско образование

във Висш Медицински Институт гр. София.от 1983г. до 1987г.Природо-математическа гимназия гр. Монтана

профил математика.

 

ГАЛЕРИЯ
fasada_Dialmedpic_01pic_01 (1)pic_01 (2)pic_01 (5)pic_01 (6)pic_01 (7)pic_01 (4)pic_01 (3)pic_01 (8)

КОНТАКТИ

“Диалмед” ООД – Диализен център – dialmedbg.com

Адрес: гр. София, ул. „Голям Братан“ 8, партер

Тел.: 02 491 68 74; 02 491 68 75; 02 491 40 76

Факс: 02 491 40 87

Е-mail: dialmedbg@ dialmedbg.com

Текст и изображения: dialmedbg.com

Comments are closed.