Диалмед ООД – Диализен център

October 12, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_4618 Jun. 17 22.48

В Диализен център – ДИАЛМЕД ООД се провежда лечение на пациенти в терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност. Нашата цел е да осъществим центрирано, върху нуждите на всеки отделен пациент, индивидуализирано лечение с хемодиализа и перитонеална диализа – нещо, което липсва в съществуващите у нас диализни структури. Този подход носи значителни предимства за лекуваните у нас хора, както по отношение на преживяемост, така и като качество на живот. Персоналът на центъра се състои от висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в областта на диализното лечение. Ние работим с висококачествени лекарствени продукти и медицински изделия, които ни дадатва възможност да предложим на пациентите лечение, съобразено с индивидуалните потребности и здравословното състояние на всеки от тях. Организиранизираме регулярни посещения на патронажна сестра и лекар по домовете на пациентите на перитонеална диализа. Чрез тези близки контакти с пациента имаме по-голяма флексибилност по отношение терапия на пациент и непосредствена информация за неговото състояние. От не по-малка важност е и сигурността, която получават пациентите при този начин на обгрижване. Патронажните посещения по домовете на пациенти от много години са стандарт при лечението с перитонеална диализа в страните с развито диализно лечение, но у нас това винаги е било пренебрегвано. Извършваме доставки по домовете на лекарствените продукти и консумативите, необходими на пациентите на перитонеална диализа, като по този начин те са облекчени финансово, поемайки за наша сметка транспорта до дома им. Диализен център – ДИАЛМЕД полага непрекъснато усилия за доброто и висококачествено лечение, съобразено с изискванията на Медицинския стандарт за диализано лечение. „Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ДЦ- 381/ 10.10.2012 г.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемат се пациенти с :

  • ХБН, при които предстои започване на диализно лечение,
  • пациенти започнали диализно лечение, желаещи да се диализират в „Диализен център-ДИАЛМЕД”,
  • пациенти на други диализни центрове в страната, посещаващи София по различни причини, след предварителна уговорка за датите и смените(т.нар. „временно диализирани амбулаторно болни”).

При всяка диализна процедура пациентите се преглеждат от лекар, отчита се теглото на всеки един и се определя диализната доза, необходимата ултрафилтрация и другите параметри на хемодиализната процедура . Изследванията на всички пациенти се правят по определена схема, според нуждите на всеки, и според изискванията на нормативните документи за диализно лечение. Правят се подробни хематологични, биохимични, микробиологични и вирусологични изследвания. Резултатите от изследванията се коментират от специалистите и биват обсъждани с болния. Когато се налага, лечението на пациента се актуализира. При нужда се прави ЕКГ. По преценка на лекар могат да бъдат направени и допълнителни изследвания. Разтворите за перитонеална диализа се доставят по домовете на пациентите безплатно. Правят се и патронажни посещения в дома на пациента от медицинска сестра и/или лекар. сички изследвания са съобразени с Европейските стандарти, Медицински стандарт за диализно лечение и изискванията на НЗОК. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на диализното лечение, които прецизират индикациите за започване на бъбречно заместителна терапия (хемодиализа или перитонеална диализа), назначават подходяща терапия – индивидуализирана и адаптирана към нуждите на съответния пациент и овладяват критични ситуации по време на лечението. Центърът е разположен в новопостроена сграда и е оборудван с най-съвременна апаратура. За нашия екип уважението към пациента е най-важно. Имаме индивидуално отношение към всеки пациент – вникваме в неговите потребности и заедно създаваме по-добро качество на живот.

ЕКИП

Д-р Георги Лазаров Управител на „Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: · „Медицина“- Висш Медицински Институт, гр. Пловдив; · 1982 г. – придобита специалност „Вътрешни болести“; · 1989 г. – придобита специалност „Нефрология“; · 2010 г. – придобита специалност„Здравен мениджмънт“ – МУ, гр. София; · Специализация в гр. Полша при световноизвестния академик професор Франтишек Кокот ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: · Ординатор към вътрешно отделение и център по хемодиализа- Първостепенна окръжна болница, гр. Стара Загора; · 1981 г. – Вътрешна клиника- Военна болница, гр. Пловдив; · 1985 г. – Завеждащ хемодиализен център- Първостепенна окръжна болница, гр. Пловдив; · 1989 г.- Методически ръководител по хемодиализно лечение за Пловдивска област; · 1997 г. – началник сектор и държавен експерт- Министерство на здравеопазването ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ: · Член на ББА; · Член на Европейска асоциация по диализа и трансплантация; · 2000 г. – 2002 г. – член на експертен комитет по органна трансплантация към Съвета на Европа в Страсбург, Франция УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ПУБЛИКАЦИИ: · Множество публикации в областта на диализното лечение; · Участия в множество национални и международни конференции и кръгли маси по въпросите на донорството; · 1998 г. – изработва проект за развитието на Националната организация по трансплантация в България и координира дейността й; · 1998 г. – участие в Международен курс на СЗО в гр. Атина · Участва в създаването на Координационен съвет и донорски бази в България; · Организира създаването на Национална програма по нефрология и диализно лечение – 2001-2006 г. и координира дейността й;

ГАЛЕРИЯ
fasada_Dialmedpic_01pic_01 (1)pic_01 (2)pic_01 (5)pic_01 (6)pic_01 (7)pic_01 (4)pic_01 (3)pic_01 (8)

КОНТАКТИ

“Диалмед” ООД – Диализен център – dialmedbg.com

Адрес: гр. София, ул. „Голям Братан“ 8, партер

Тел.: 02 491 68 74; 02 491 68 75; 02 491 40 76

Факс: 02 491 40 87

Е-mail: dialmedbg@ dialmedbg.com

Текст и изображения: dialmedbg.com

Comments are closed.