Дигитални рентгенови кабинети за зъбни снимки

June 6, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_915 Jun. 06 07.33ДИГИТАЛНИ РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ ЗА ЗЪБНИ СНИМКИ

КАБИНЕТ І
ул. Данаил Николаев № 1

В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки с апарати и софтуер KODAK :
Сегментни рентгенови снимки
Панорамни рентгенови снимки
Рентгенови снимки пo Simpson и Belo
3D рентгеново изследване:

  • две челюсти – 130 лв.
  • една челюст – 100 лв.
  • квадрант – 80 лв.

Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си.

Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект.

Панорамните снимки се осъществяват с Дигитален Ортопантомограф Кodak 9000, който в класа си

дава най-минимално лъчево натоварване на пациента с изключително високо качество на рентгеновия

образ.

КАБИНЕТ ІІ – “ДИГОРА”
ул. Македония №6

Имаме удоволствието да ви представим новия си кабинет, намиращ се в кв.”Кючук Париж”,
на ул.”Македония”6 / до стадион “Спартак”/.

В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки :

  • Сегментни рентгенови снимки
  • Панорамни рентгенови снимки
  • Рентгенови снимки пo Simpson и Belo
  • Дигитални телерентгенографии
  • Фас
  • Китка

Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си.

Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_915 Jun. 06 07.33ScreenHunter_913 Jun. 06 07.32ScreenHunter_911 Jun. 06 07.31ScreenHunter_910 Jun. 06 07.31ScreenHunter_909 Jun. 06 07.31ScreenHunter_908 Jun. 06 07.31ScreenHunter_907 Jun. 06 07.31ScreenHunter_906 Jun. 06 07.30ScreenHunter_905 Jun. 06 07.30ScreenHunter_904 Jun. 06 07.30
КОНТАКТИ

Дигитални рентгенови кабинети за зъбни снимки
Адрес: гр. Плoвдив, ул. “Ген. Дан. Николаев” 1
Моб. тел.: 0894 015 534; 0898 537 300
E-mail: rentgen_panajotov@ abv.bg

Адрес: гр. Пловдив. кв.”Кючук Париж”, ул.”Македония” 6
Моб. тел.: 0890 410 051; 0898 426 828
E-mail: rentgen_digora@ abv.bg

Comments are closed.