„ДКЦ – Смолян“ ЕООД

April 25, 2014
ЗА НАС
10 Apr. 25 07.40“Диагностично-консултативен център – Смолян” ЕООД функционира от началото на 2010 г.
Той е самостоятелно лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Мисията на „ДКЦ – Смолян“ е „Да продължим радостта от живота заедно”
Основната цел на „ДКЦ – Смолян“ ЕООД е увеличаване възможностите на пациентите от региона за избор на по-голям обем и вид специализирана доболнична медицинска помощ.
Дейностите, извършвани от “ДКЦ – Смолян” ЕООД, включват почти всички елементи от специализираната медицинска и медико-диагностична дейност.

„ДКЦ-Смолян” ЕООД работи по договор с РЗОК!

ФИЛИАЛИ

ЧЕПЕЛАРЕ
ул. „Беломорска“ 44

Филиалът в гр. Чепеларе разполага с 3 кабинета:

  •   ендокринологичен;
  • кардиологичен;
  • педиатричен.

РУДОЗЕМ
ул. „Ат. Буров“ 2

Филиалът в гр. Рудозем разполага със следните кабинети:

  • кардиологичен;
  • урологичен;
  • хирургичен;
  • очен.
СТРУКТУРА

В структурата на ДКЦ – Смолян са включени 17 лекарски кабинета по специалностите:
вътрешни болести;
кардиология;
ендокринология;
гастроентерология;
пневмология и фтизиатрия;
нервни болести;
педиатрия;
УНГ-болести;
очни болести;
хирургия;
ортопедия и травматология;
акушерство и гинекология;
урология;
анестезия и интензивно лечение;
кожни и венерически болести;
клинична хематология.
Към лечебното заведение са включени и медико-диагностични структури:
клинична лаборатория;
микробиология;
образна диагностика;
клинична патология;
трансфузионна хематология.

В ДКЦ – Смолян функционира кабинет за психологическо изследване на шофъори с двама психолози.

Идеята е лечебното заведение да се доближи максимално близо до пациентите като потребители на медицинската услуга чрез разкриване на кабинети в различните общини. Здравната помощ се изнася там, за да бъде спестено на хората да пътуват до Смолян само за консултация.

ГАЛЕРИЯ

02 Apr. 25 07.3208 Apr. 25 07.3608 Apr. 25 07.3507 Apr. 25 07.3506 Apr. 25 07.3506 Apr. 25 07.3405 Apr. 25 07.3404 Apr. 25 07.3403 Apr. 25 07.3403 Apr. 25 07.32
КОНТАКТИ

„ДКЦ – Смолян“ ЕООД – dkcsmolyan.com
Адрес: гр. Смолян бул. „България“ 2
Тел.: Управител: 0301 6 26 66, вътр. 268(Управител); вътр. 210 (Регистратура)

Текст и изображения: dkcsmolyan.com

Comments are closed.