Професор д-р Мария Панчовска,дм – Ревматолог Пловдив

April 10, 2018

 

ScreenHunter_6540-Jul.-23-23.12

Професор д-р Мария Панчовска, дм

Завършва медицина през 1986 година.

Придобива специалност по Вътрешни болести през 1990 година и
специалност по Ревматология през 1994 година.

Води единствения в страната диспансер на болните от синдрома на Sjogren.

През 2001 година защитава дисертационен труд „Клинични,генетични и имунологични проучвания при синдром на Sjogren“.

Преподавател е в Медицински университет гр. Пловдив от 1988 година -
асистент, старши асистент, главен асистент.
През 2004 година е хабилитирана като доцент, а от 2013 година е професор.

Автор и съавтор е на повече от 170 научни публикации и съобщения,
изнесени на конгреси у нас и чужбина; на учебници, ръководства и учебни помагала,
монографии, както и на поредицата „Живот без болка“ за пациенти с ревматични
заболявания – ревматоиден артрит, артрозна болест, подагра, остеопороза.

Телефон за връзка: 0888 60 23 81

 

ДЕЙНОСТ
  • Диагноза и лечение на пациенти с Ревматоиден артрит,
  • Болест на Бехтерев,
  • Реактивен артрит,
  • Системен лупус еритематодес,
  • Дерматополимиозит,
  • Склеродермия,
  • Синдром на Сьогрен,
  • Подагра,
  • Остеоартроза,
  • Остеопороза,
  • Мекотъканен ревматизъм,
  • Неуточнен ставен синдром.
ГАЛЕРИЯ

1111111111111111ScreenHunter_25619 Jul. 22 15.29ScreenHunter_25621 Jul. 22 15.29
КОНТАКТИ

Професор д-р Мария Панчовска,дм - Ревматолог Пловдив
Частен  кабинет: Адрес: гр. Пловдив, ул ‘‘ Любен Каравелов ‘‘ № 9 – Б ,ет.5 , каб.№1
Телефон за връзка:  0888 60 23 81
Прегледи по  Здравна каса - всеки ден по график /желателно е предварително записване/

Comments are closed.