Д-р Мариана Миланова – Детски лекар Пловдив

May 17, 2024
ЗА НАС

102Д-р Мариана Миланова е завършила Медицински Институт гр. Пловдив през 1988 год. През 1995 год.придобива специалност -Педиатрия, а през 2000год – Неонатология. Работи в АГ Клиника УМБАЛ Св.Георги от 1995 год. и в частния си Детски кабинет-гр.Пловдив , ул.”Ст. Ботев” 6
Пациентите посещават кабинета след предварителна уговорка по телефона.

Неонатологията е профилна специалност на педиатрията. Основната цел на тази специалност е осигуряване на адекватна кардио-пулмонална адаптация на новороденото дете, своевременна и съвременна първична ресусцитация на рисковите новородени деца, ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните категории, адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици. Неонатологията е специалност с интердисциплинарен характер, взаимодействащ с много медицински специалности – акушерство и гинекология, медицинска генетика, анестезиология и реанимация, педиатрия, кардиология, ендокринология, неврология, имунология, микробиология, лабораторна и функционална диагностика.

ДЕЙНОСТ

Като специалист педиатър, Доктор Миланова се занимава с диагностика и лечение на заболявания при децата и проследява тяхното нервно-психическото и физическо развитие. Детските заболявания се отличават от тези при възрастните хора с това, че се изисква професионално лечение и отлично познаване на педиатрия.

Доктор Мариана Миланова е специалист неонатолог с дългогодишен доказан медицински опит в град Пловдив. Като специалист педиатър Д-р Миланова провежда детска консултация в своя кабинет в град Пловдив. Част от детската консултация включва: проследяване на нервно-психическото и физическо развитие на детето, проследяване правилното хранене на детето, профилактика на анемия, хипотрофия, рахит и затлъстяване. Доктор Миланова извършва препоръчителни и задължителни имунизации и назначава различни изследвания.

Доктор Мариана Миланова е лекар педиатър, изцяло отдаден на своята работа. При лечението на деца, Доктор Миланова персонално и индивидуално се грижи за здравето на всеки отделен пациент. Лекарят извършва: лечение на остри и хронични заболявания, задължителни и препоръчителни ваксини и имунизации, нарушения в зрението, затлъстяването и храненето. Доктор Миланова е уверена в това, че у нас има много добри педиатри и Вие, пациентите може да разчитате на тях и да им се доверите. Липсата на информация за отглеждане на дете, кара родителите да се чувстват безпомощни и води до излишни страхове. Основна цел на Доктор Мариана Миланова е да предложи качествена грижа с индивидуално отношение към всяко дете.

ГАЛЕРИЯ

525e7ad79c7ec_large4414_2
КОНТАКТИ

Д-р Мариана Миланова – Детски лекар Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. “Стефан Ботев” 6
Моб. тел.: 0887 705 356
Е-mail: mar_milanova@yahoo.com

Comments are closed.