Джи Кей Инженринг Груп ООД

July 7, 2019
ЗА НАС

ScreenHunter_635 Jul. 07 18.50Фирма Джи Кей Инженеринг Груп ООД е създадена от специалисти с над 10 години опит в областта на медицинските технологии и е фокусирана в създаването на комплексни решения за оборудване и изграждане на болнични заведения. Фирмата предлага пълен проджект мениджмънт на своите клиенти – от проектиране, кооридиниране изпълнението на проекта, монтаж, тест и сервизно обслужване. Основни сфери на дейност на компанията са:

- Проектиране и изграждане на интегрирани операционни зали със система за телемедицина

-Доставка на медицинско оборудване и апаратура за операционни зали, реанимация, спешна помощ и специализирани кабинети

- Проектиране на инсталации за медицински газове и системи за връзка пациент- медицинска сестра

- Изграждане на инсталации за медицински газове и централи за тях.

Следвайки предпочитанията на клиента основен акцент в дейността на фирмата поставихме върху изграждането на високотехнологични операционни зали, при които се осъществява пълен контрол на оборудването в операционната зала, ефективно управление на документацията и работния процес и уеб базирана телекомуникационна връзка от операционната в реално време.

Освен в медицината компанията работи в хранително – вкусовата индустрия и аквакултурите, при които компресираните газове и криогенните системи също имат приложение. С развитие на сектора рибовъдство и аквакултури нарастна и броя на реализирани от нас проекти за снабдяване с кислород на рибни ферми.

Ние, в Джи Кей Инженеринг Груп ООД считаме, че постоянния стремеж към усъвършенстване е основен фактор за изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти. По тази причина ценим обратната връзка, която получаваме и редовно провеждаме проучвания за удоволетвореността на клиента.

Гордеем се с факта, че успяваме да се докажем като надежден партньор в сферите на дейност, в които работим и благодарим на своите клиенти за указаното доверие и добри референции.

Сред клиентите на Джи Кей Инженеринг Груп ООД са:

- УМБАЛ “Св. Марина” – гр. Плевен

- Специализирана Очна Болница “Св. Петка” – гр. Варна

- МБАЛ за Женско Здраве ” Надежда” – гр. София

- МБАЛ Вита – гр. София

- Център за репродуктивно здраве ” Ню Лайф” – гр. Пловдив

- УМБАЛ Медика – гр. Русе

- МБАЛ Св. Анна – гр. Варна

- МБАЛ Силистра АД

- МБАЛ Д-р Иван Рилски АД – гр. Разград

- УМБАЛ Света Марина – гр. Варна

- МБАЛ Шумен АД

- МБАЛ Дева Мария – гр. Бургас и др.

СЕРТИФИКАТИ

Предоставяне на висококачествени продукти и услуги на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Фирма Джи Кей Инженеринг Груп ООД е внедрила и поддържа система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001.

Джи Кей Инженеринг Груп ООД държи партньорите на компанията да спазват международните стандарти за качество и продуктите им да са сертифицирани съгласно хармонизираните в България европейски директиви.

Фирмата има сертификат за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

Фирмата има разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ
АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
НЕОНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
УНГ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ
СТАЦИОНАР И МАНИПУЛАЦИОННИ
КАРДИОЛОГИЯ
ПУЛМОЛОГИЯ
СИСТЕМИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ
СПЕШНА ПОМОЩ
СЕСТРИНСКИ ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
ОФТАЛМОЛОГИЯ
ХЕМОДИАЛИЗА
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЕНДОСКОПСКA АПАРАТУРА
СТОМАТОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И УРЕДИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
ИНСТРУМЕНТАЛНИ КОЛИЧКИ И ЛЕКАРСКИ ШКАФОВЕ
РЕШЕНИЯ ЗА ЧИСТИ СТАИ
EНДОКРИНОЛОГИЯ

КОЗМЕТИКА И СПА
КОЗМЕТИЧНИ КУШЕТКИ И МАСАЖНИ МАСИ
ОБОРУДВАНЕ И ШКАФОВЕ
АПАРАТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ФИГУРАТА
ВОДНИ ЛЕГЛА И ТАНГЕНТОРНИ ВАНИ
ПОДОЛОГИЯ И МАНИКЮР
КОЗМЕТИЧНИ АПАРАТИ
ХИДРОКОЛОНТЕРАПИЯ
САУНИ
ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ

ИНДУСТРИЯ
РИБНИ ФЕРМИ
ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВА

МОНТАЖ

Инсталирането и пуска на предлаганото от нас ободудване се извършва от нашия екип обучени и лицензирани специалисти, които работят под ръководството на инженерен състав.

При инсталация и монтаж се спазват следните стандарти:

ISO 7396 -1:2007
ISO 9001
MDD 93/42 EEC
Винаги следим материалите и консумативите, използвани при монтажа да бъдат подходящи за използване с медицински газове.

Оборудването, използвано за монтажа на нашите инсталации е от най – висок клас, което ни гарантира по-добро качество, бързина и ефективност при изпълнение на обекта.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на инсталациите за медицински газове и оповестителни системи е от съществено значение при изпълнението на този род проекти. Ние, в Джи Кей Инженеринг Груп ООД затваряме процеса на изпълненение на един проект започвайки още от фазата на проектиране, през монтажа и теста на инсталацията и сервизното обслужване.

Във фазата на проектиране работим в тясно сътрудничество с клиента, за да осигурим най-подходящото за неговите нужди и предпочитания изпълнение.

Извършваните от нас дейности при проектиране на медицински газови системи включват:

- Изчисление на дебити и избор на най-подходящи агрегати и съоръжения за централизирано захранване с медицински газове

- Изчисление на дименсии на тръбна инсталация и избор на инсталационно трасе

- Избор на оборудване с изводи за медицински газове за реанимация, операционни зали и стационар, съобразно процеса на работа и архитектурата на помещенията

- Избор на крайни устройства за използване на медицинските газове

Компанията има пълна проектантска правоспособност и извършва още :

Проектиране на медицинска технология и проектиране на инсталации за връзка между пациент и медицински персонал.

Джи Кей Инженеринг Груп ООД работи в тясно сътрудничество с архитекти и проектанти на други части и може да предложи цялостно концептуално решение за изграждане на болнични заведения.

СЕРВИЗИ

За гарантиране дългия живот и правилното функциониране на доставеното оборудване, е необходимо да се спазват препоръчаните от производител периодични профилактики.

За да осигурим качествени следпродажбени услуги на своите клиенти, процесът ни на сервизно обслужване е сертифициран по ISO 9001 :2008, а специалистите ни са преминали обучение от производител.

Заедно с всеки клиент ние извършваме оценка на потребностите от сервизно обслужване, на оборудването с което разполага, за да предложим най-подходящия план на посещения. Ние знаем,че системите, които доставяме са от изключително значение за правилното функциониране на работния процес в болницата и гарантираме бързи реакции при аварийни ситуации. Поддържаме резервни части на склад.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_625 Jul. 07 18.40ScreenHunter_634 Jul. 07 18.41ScreenHunter_633 Jul. 07 18.41ScreenHunter_632 Jul. 07 18.40ScreenHunter_631 Jul. 07 18.40ScreenHunter_630 Jul. 07 18.40ScreenHunter_629 Jul. 07 18.40ScreenHunter_628 Jul. 07 18.40ScreenHunter_627 Jul. 07 18.40ScreenHunter_626 Jul. 07 18.40
КОНТАКТИ

Адрес: гр. София,кв. Младост 1, ул. Димитър Моллов 24, Младост Сити Център
Тел.: 02 427 51 30
Моб. тел.: 0879 906 217; 0897 928 443; 0893 663 771; 0879 906 219
Е-mail: gkengineeringltd@ gmail.com

georgieva@ gke.bg

karadzhov@ gke.bg

sales@ gke.bg

info@ gke.bg

Текст и изображения: gke.bg

Comments are closed.