Кабинет по природна и интегрална медицина – Д-р Шишков и Д-р Пашкулев

December 30, 2016
ЗА НАС

screenhunter_45760-dec-30-09-21Медицината не се състои само от наука, бюрокрация и бизнес! Тя е също житейска и духовна мъдрост, изкуство, етика и призвание – защото:
1. Природата помага на всички.
2. И всеки помага сам на себе си.
3. На трето място е лекарят.
4. Осъзнаването на важността на Природата поражда скромност.
5. Осъзнаването на важността на собствения принос поражда отговорност.
6. Осъзнаването на важността на лекаря поражда уважение.
7. Това са трите качества, които балансират разбирането за медицината!

Нека да работим за медицина, в центъра на която да е Човекът!

- Преди всичко – да не вреди! Всеки диагностичен и лечебен метод има своята стойност. Все пак, на преден план е добре да излязат методи като фитотерапия, диета, физиотерапия, хомеопатия, цветолечение, ароматотерапия, психотерапия и източна медицина.

- Цялостен подход! Здравето в широк смисъл включва и душевна хармония, многостранно развитие, взаимопомощ и грижа за околната среда. Това е една интегрална медицина, която си сътрудничи активно с другите конструктивни направления. Все още е трудно обаче да се оцени по достойнство и се ширят разни форми на неразбиране.

- Индивидуален подход! Той се проявява чрез задълбочено изучаване на типологиите и отделяне на достатъчно време за всеки нуждаещ се, за да бъдат разбрани неговите уникални психофизиологични особености, според които се дават и препоръките.

- Здраве и знание за всички! Тук ще намерите общодостъпни консултации, природни продукти*, книги и редакции, както и солидни обеми напълно безплатни информации – директно тук и чрез препратки към други високополезни интернет адреси.

- Отвореност към сътрудничество! Не само с вече утвърдените партньори (главно производители на природни продукти, книгоиздателства, колеги – лекари и психолози, както и екоактивисти) – може да работим с всички, които споделят изброените принципи и ценности. Обадете се!

Какво представлява холистичната медицина?

През последните няколко години основните принципи на здравеопазването еволюираха, като централна роля в тази промяна оказа природната (холистична) медицина. Тя е основана на убеждението, че човешкото тяло има забележителни вътрешни оздравителни сили. Една нова парадигма основана на разбирането, че тялото, духът, емоциите, социалните фактори и околната среда са взаимосвързани. Холистичната медицина е наричана още натуропатия в духа и традициите на Западноевропейските и Американска традиции. Натуропатията е система, която използа разнообразни природни средства за да даде власт на отделния човек да постигне възможно най-добро здраве.

Основните положения на холистичната медицина са:

Комплексното лечение на човека на психично, физическо, емоционално, енергийно и духовно ниво, като съвкупност от дух, душа и тяло.
Лекуват се причините, а не следствието.
Използва се силата на мисълта като лечебен инструмент.
Програмата на холистичното лечение включва:

Премахване на вредните навици
Създаване на здравословни навици
Прилагане на нови практики
Философията на холистичната медицина:

Макар терминът холистичен (“цялостен”) да е въведен в края на 19-ти век, философските принципи на природната медицина датират от хилядолетия. В тази концепция са заложени следните постулати:

Природата притежава целебни сили
Преди всичко не вреди
Лекува пациента като едно цяло
Профилактиката е най-добрият лек
Постигане на здраве и хармония
Холистичната медицина е уникална с това, че включва най-разнообразни лечебни техники:

Клетъчно хранене- лечение чрез храната
Фитотерапия- лечение чрез растенията
Хомеопатия- лечение на принципа сходното се лекува със сходно. Хомеопатичните препарати са силно разредени настойки от различни растения, минерали или химични субстанции
Мануална терапия и акупунктура- лечение за усилване на жизнената енергия
Хидротерапия и физиотерапия
Биорезонансна терапия
Детоксикация- дълбоко пречистване на тялото и всички негови органи, включително от тежки метали и радиация
Подходящ двигателен режим

УСЛУГИ
Една услуга, която би следвало да е правило в медицината, но засега е изключение:

СЪСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРИРОДОЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ, С КОМПЛЕКСНИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ, ДОСТЪПНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Защо? Защото всеки един от нас трябва да знае какво да прави сам за себе си дългосрочно. В противен случай ще остане зависим от лекуващите и от аптеките повече, отколкото трябва, а и ще плаща за несигурни и краткотрайни резултати. Практикувам масово достъпни за българина цялостни програми (едномесечното лечение е най-често 50-70 лв., което включва както консултациите, така и 3 до 5 подходящи природни продукта за вътрешно и външно прилагане). Останалото пациентът „заплаща” не чрез пари, а посредством интелигентно постоянстване в дадените му указания.

Кога? Когато имате нужда от стабилни резултати по отношение на здравето, физическата енергия и умствените способности, както и за отстраняване на негативните последствия от фактори като негативен стрес, преумора, обездвижване, неправилно хранене, неблагоприятен климат, химични отрови, шум и различни лъчения. Когато осъзнато предпочитате методи, които са едновременно изпитано ефективни и безопасни. Когато желаете да си помогнете чрез изпълним на практика план, който, без да е претрупан, включва най-важното конкретно за Вас.

Как? Отделя се около един час за изготвяне на първоначалната програма и по-нататък – около половин час за доуточняване, което е добре да се направи поне веднъж – най-често след около месец (когато ще се отчете индивидуалното повлияване и е много възможно в предписанията да бъдат внесени съществени промени). Преценява се състоянието по критерии от съвременната медицина, западното и източно природолечение и се взема един конкретно изпълним обем от мероприятия, за постигане и поддържане на здраве, висока дееспособност, на социална и духовна хармония.

Д-Р ВЛАДИМИР ШИШКОВ

screenhunter_45271-dec-04-16-35Завършил е медицина във ВМИ – Пловдив през 1990 година. От самото си завършване работи активно в областта на фармацията, храненето, лечението и превантивната медицина, както с природни, така и с фармацевтични продукти, храни и хранителни добавки. Член е на Българското Научно Дружество по Хранене и Диететика.

Д-р Шишков е профилиран в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната медицина. Автор е на редица публикации в популярни издания, посветени на рационалното хранене и модерните хранителни добавки с доказан клиничен ефект и безопасното им приложение.

Eдин от малкото медицински специалисти в областта на храненето и диететиката, които се ръководят от принципите на орто-молекулярната медицина в диагностиката, профилактиката, лечението и рехабилитацията на всички медицински заболявания. Орто-молекулярната медицина е сериозната научна основа на модерно направление, известно още като нутритерапия или диетотерапия, включващо както прилагането на конвенционални диети и хранителни режими, така и клинично обоснованата употреба на биологично активни вещества и есенциални нутриенти като допълнение към индивидуалното хранене, с цел достигане и задържане в състояние на оптимално здраве за максимално продължително време от човешкия живот.

Д-р Шишков е автор на редица публикации в популярни издания, посветени на рационалното хранене и модерните хранителни добавки с доказан клиничен ефект и безопасното им приложение. Д-р Шишков е бил лектор в уникалната програма „Natura Sanat“ за обучение на магистър-фармацевти и придобиването им на допълнителна квалификация и консултантски умения в областта на хранителните добавки.

Д-р Шишков е бил свободен докторант към катедрата по „Хигиена, медицинска екология и хранене“, медицински консултант на Представителството на “Фарма Норд” за България. Работил е и за едни от най-големите фармацевтични фирми в света, както и за българския клон на компанията “Nestle”, известна като най-мощната компания занимаваща се с храни и хранене в световен мащаб. Работил е и като консултант към оздравителния хомеопатичен център “Фитолек” и медицински център “Здравословен Живот” в София.

Д-р Шишков
Контакти:  0879 101 106
Е-mail: vladimor.shishkov@gmail.com

Д-Р ДИМИТЪР ПАШКУЛЕВ

dpМоля, запознайте се с вече дадените данни в сайта относно Вашите питания – в секции като въпроси и отговорипродуктикнигистатиисправочни данни, консултации – линковете за тях са по-долу), за да не разясняваме вече обяснени неща!
Спешни консултации (както директни, така и по интернет) са възможни само понякога, така че по принцип се обаждайте няколко дни предварително!


ТЕЛЕФОНИ:
 (02) 871 50 47; 0888 214483 (на телефоните се отговаря почти изключително през работни дни, най-вече между 11 и 13 и между 15 и 17 ч.)

Моля, нека да пестим взаимно времето си: не звънете по дребни поводи, бъдете делови; при необходимост изпращайте SMS-и или ползвайте електронната кореспонденция; телефоните не са за подробни консултации, а само за кратки уточнения!

ЕЛЕКТРОННИ ПОЩИ: 
dpashkulevbg@gmail.com - нова, но вече се проверява по-често – използвайте нея!
dpashkulev@yahoo.com - дългогодишна, вече се проверява със затихващо темпо.

Възможно е и изпращането на прикачени файлове. По време на почивка, творческа отпуска или интензивно развитие на други проекти (понякога извън София), отговорът ми може да закъснее с няколко дни или по-рядко седмици (по-дългите такива периоди ги обявявам предварително в “Новини”). Благодаря ви за разбирането.

БИОГРАФИЯ
По-важните моменти от житейското ми пътуване дотук.

ОТЗИВИ
За изпращане на отзив или задаване на въпрос, може да използвате тази форма.

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИ
Моля, използвайте тази форма не за кратки въпроси или отзиви, а само когато желаете цялостно поемане на Вашия случай, с поредица от консултации и назначения!

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФИРМИ
Природните продукти и книгите, описани накратко в моя сайт, могат да се намерят с по-подробни описания в сайтовете на фирмите-производителки на добавки и козметика и съответно на книгоиздателствата.

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
Включват полезни инициативи с по-широки обществени ползи, и то не само пряко свързани с медицината.

Д-р Пашкулев:
Моб. тел.: 088 821 44 83
Е-mail: dpashkulev@yahoo.com

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_45758-dec-30-09-14screenhunter_45757-dec-30-09-14screenhunter_45756-dec-30-09-14screenhunter_45755-dec-30-09-13screenhunter_45754-dec-30-09-13screenhunter_45753-dec-30-09-13screenhunter_45752-dec-30-09-13screenhunter_45751-dec-30-09-13screenhunter_45750-dec-30-09-13screenhunter_45748-dec-30-09-12screenhunter_45749-dec-30-09-13screenhunter_45746-dec-30-09-12screenhunter_45747-dec-30-09-12screenhunter_45745-dec-30-09-12
КОНТАКТИ

Кабинет по природна и интегрална медицина – Д-р Шишков и Д-р Пашкулев
Адрес: гр. София, ул. Искър 22, ДКЦ III
Тел.: 02 871 50 47
Моб.тел.: 0889 203 820; 0888 214 483

Comments are closed.