Катеко ООД

July 18, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_6385 Jul. 21 16.25Българска компания, специализирана в производството на натурални етерични масла, ароматни продукти, суровини за козметичната, парфюмерийната и фармацевтичната промишленост, както и производство на козметични продукти с натурални съставки. Продуктите са произведени в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и имат сертификат за качество от официално легализираната Българска държавна лаборатория.

Наши клиенти и партньори са известни компании от Франция, САЩ и Япония, специализирани в производството на козметика, ароматни продукти, парфюмерия, фармация и хранителни добавки.

Фирмата е член на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика.

СУРОВИНИ

Качествените суровини (етерично-маслени растения) са основно условие за производството на висококачествени ароматични продукти. Фирмата притежава собствени насаждения, които се обработват съгласно изискванията на добрата агрономическа практика и са локализирани в екологично чисти райони:

Най-големите полета с лавандула се намират в долината, затворена между едни от най-красивите български планини – Пирин, Рила и Родопите. Част от тези планини са под закрилата на ЮНЕСКО и са обявени за национални паркове на България.
От тези екологично чисти планински региони по специална одобрена от природозащитните организации програма добиваме и суровината за производство на боровите масла. Чрез изкупуване на тази суровина подпомагаме процеса на прочистване на горските масиви.
Розовите плантации са разположени по южните склонове на Средна гора и в региона на известната Долина на розите, където уникалните климатични и почвени условия благоприятстват растежа на българската маслодайна роза, от която се произвежда най-качественото розово масло.

КАЧЕСТВО

С цел гарантиране на високо качество на произвежданите от нас ароматични продукти осъществяваме непрекъснат целогодишен контрол върху производството на етерично-маслените растения, както и на крайната суровина, която постъпва за преработка. Мощностите за преработка на суровините са в близост до районите за отглеждане на етерично-маслените култури, което гарантира запазване на ценните им свойства. Предстои сертификация на производствения процес в съответствие с изискванията за добра производствена практика (GMP).

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

Фирмата разполага със съвременни производствени мощности, гарантиращи високо качество на готовите продукти. Използваните от нас дестилационни мощности са с обем от 103 куб.м. или възможност за производство на до 500 кг. розово масло и над 25 000 кг. лавандулово масло. Технологичното оборудване за непрекъснато-действаща и статична екстракция, както и екстракция с плаващ филтър е с общ капацитет за производство на 2000 до 2500 кг. розов конкрет и около 500 кг. розово абсолю.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ И ФОКУС ВЪРХУ КЛИЕНТИТЕ: основен принцип в нашата работа е осигуряване на най-високо качество на предлаганите от нас продукти и услуги
РЕСПЕКТ КЪМ ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА: изграждаме взаимоотношения на доверие и лоялност към нашите клиенти, партньори и служители, базиращи се на уважение, професионализъм, работна етика и почтеност;
СТРАТЕГИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ПРИРОДАТА –суровините за производство на предлаганите от нас ароматни продукти се добиват от екологично-чисти региони посредством щадящи природата методи; Продуктите не са тествани върху животни.

ПРОДУКТИ
  • Натурални етерични масла
  • Ароматни продукти
  • Суровини за козметичната, парфюмерийната и фармацевтичната промишленост
  • Производство на козметични продукти с натурални съставки
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_6381 Jul. 21 16.20ScreenHunter_6382 Jul. 21 16.20ScreenHunter_6383 Jul. 21 16.20
КОНТАКТИ

“Катеко” ООД – bularosa.com
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Белград” №8
Тел.: 032 338 358
Факс: 032 338 358
Е-mail: sales@ bularosa.com

Текст и изображения: bularosa.com

Comments are closed.