Лаборатория “Кандиларов”

March 26, 2018
ЗА НАС

KandilarovЛаборатория Кандиларов е частна медико-диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ.

Лабораторията е създадена през 1999 година като семейна фирма само с един лабораторен център и осем служители.

За десет години Лаборатория Кандиларов се превърна в една от най-големите и водещи частни медико-диагностични лаборатории в България.

От 1 юли 2010 година Лаборатория Кандиларов е партньор на Лаборатория LIMBACH, най-голямата медико-диагностична лаборатория в Германия и една от водещите лаборатории в Европа.

В края на 2011 година са налице две централни лаборатории в град София и град Варна и 13 лабораторни центрове (филиали) в град София.

Лаборатория Кандиларов има сключени договори за осъществяване на лабораторни и микробиологични изследвания с повече от 50 частни медицински центрове, клиники и болници в страната.

Лаборатория Кандиларов е предпочитан партньор на голяма част от водещите фармацевтични компании и фирми за клинични проучвания. Осъществяваме лабораторните изследвания на редица от провежданите в България, клинични проучвания в областта на онкологията, хематологията, ендокринологията, пулмологията, кардиологията, нефрологията и други. Поддържаме висок стандарт при провеждане на клиничните проучвания при спазване на изискванията на българските и международни норми.

Лаборатория Кандиларов има сключени договори с НЗОК и редица частни здравно-осигурителни фондове – ЗОД ДЗИ, БЗОК Закрила, ДОМ – Здраве.

Лаборатория Кандиларов първа въведе практиката за получаване на резултатите в деня на изследването – “one day results”.

За улеснение на нашите пациенти са предложени различни възможности за проверка и получаване на резултатите:

 • на място в лабораторията
 • по факс
 • по e-mail
 • по пощата
 • оn-line проверка

Нашите цели

Да бъдем лабораторията с най-високо качество в България!

Да достигнем първа позиция сред водещите лаборатории в България!

Да бъдем референтна лаборатория за България!

Да допринесем за развитието на науката в България!

Нашите приоритети

Приоритетите ни могат да бъдат представени кратко и ясно – поддържане на екип от професионалисти, висококачествено оборудване, коректни и точни резултати.

В Лаборатория Кандиларов работят над 50 високо квалифицирани професионалисти – лекари с различни специалности, биолози, химици, инжинери, лаборанти и други.

Всяка година Лаборатория Кандиларов влага средства за поддържане на наличното и закупуване на ново модерно високо качествено оборудване.

Коректните и точни резултати се гарантират от въведените вътрешен и външен контрол на качеството.

Качество

Лаборатория Кандиларов е първата акредитирана по ISO, лаборатория в България. Първата акредитация по ISO е от 2003 г., а подновяването й се осъществи през 2008 г.
(9001:2008).

Всички тестове се проверяват от нашия персонал, съобразно стандартизирани оперативни процедури /SOPs/, като точността на резултатите се гарантира от въведените вътрешни стандарти.

Всяка година контрол на качеството се осигурява от URS/UKAS.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Извършваме повече от 2000 вида качествени и количествени лабораторни изследвания в различни области:

 • хематология и имунохематология
 • коагулация
 • биохимия
 • имунология
 • хормонални изследвания
 • туморни маркери
 • вирусология
 • микробиология
 • паразитология
 • уринен анализ
 • мониторинг на медикаменти
 • ДНК – тестове
 • високо специализирани изследвания
УКАЗАНИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти, 
в тази секция ще откриете основните указания, които е необходимо да следвате, за да бъдат получени адекватни и точни резултати при провеждане на вашето изследване в Лаборатория Кандиларов.

кръвна картина – изследването се провежда сутрин (най-добре между 7.00 и 9.00 часа) на гладно, включително без прием на кафе.

глюкоза (кръвна захар) – изследването се провежда сутрин (най-добре между 7.00 и 9.00 часа) на гладно, включително без прием на кафе.

кръвно-захарен профил – пациентът не пази диета, не спира лечението си, не променя обичайния си дневен режим. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

орален глюкозо-толерантен тест – три дни преди теста пациентът консумира смесена храна с минимум 150 гр. въглехидрати дневно. Ако пациентът приема лекарства, които повлияват въглехидратния метаболизъм, приемът им трябва да бъде преустановен за период от 3 дни преди теста. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

липиден статус – изследването се провежда сутрин на гладно след 12-часово гладуване. 2-3 дни преди изследването пациентът трябва да приема бедна на мазнини храна. Ако взима лекарства, които повлияват мастния метаболизъм, приемът им трябва да бъде преустановен за период от 2 седмици преди изследването.

електролити и олигоелементи – изследването се провежда минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

хормони на щитовидната жлеза – изследването се провежда сутрин, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества и без прием на медикаменти преди вземането на кръв.

репродуктивни (полови) хормони – изследването се провежда сутрин, по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл. При жени, без прием на хормонални препарати преди вземането на кръв.

vit B12 и фолат в серум – изследването се провежда минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

урина (общо химично изследване и седимент) – изследва се средна порция от първа сутрешна урина, която се събира в химически чисти съдове, след щателен локален тоалет на гениталиите.

стерилна урина – задължително се изследва първа сутрешна урина, като тя се събира в специален стерилен контейнер.

калций, фосфор, катехоламини, 5-ХИОК в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7.00 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля (тя не е необходима за изследването). Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). В началото към урината се добавя и консервант. При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре; съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00 – 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

креатининов клирънс, микроалбуминурия в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7.00 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля (тя не е необходима за изследването). Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре; съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00 – 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

пикочна киселина в 24-часова урина – събирането на урина започва сутрин (7.00 – 7.30 часа). Първата порция урина се изхвърля (тя не е необходима за изследването). Всяка следваща порция се събира в предварително добре измит съд, удобен за определяне на цялото количество урина (например бутилка от 2 литра). В началото към урината се добавя и консервант. При всяко прибавяне на урина съдът се разклаща добре; съхранява се на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място. Събирането на урината приключва с добавянето на първата порция урина на следващата сутрин (7.00 – 7.30 часа). Определя се общото количество отделена за 24 часа урина. В лабораторията се донасят 50 – 100 мл от цялото количество.

гърлен секрет – секретът за изследване се взима сутрин преди хранене, без хигиена на устната кухина и без миене на зъби.

носен и ушен секрет – секретът за изследване се взима 12 часа след последното третиране с медикаменти.

очен секрет – секретът за изследване се взима преди започване на антибиотично лечение.

еякулат (сперма) за микробиология – еякулатът се отделя чрез самостоятелно извършена мастурбация. Предварително добре се измиват ръцете и членът. Материалът се събира в стерилен контейнер, който трябва да бъде донесен в лабораторията до 2 часа след отделянето на пробата.

спермограма – материалът за изследване се отделя след 5 дни пълно полово въздържание. Материалът се събира в стерилен контейнер, който трябва да бъде донесен в лабораторията до 1 час след отделяне на пробата.

паразитология – морфологична оценка на паразити – материалът се взима от различни части на изпражненията, като се поставя в специален контейнер.

паразитология – острица (скоч лента) – материалът се взима сутрин, преди тоалет и дефекация, като се използва скоч лента, която се залепя в областта на ануса и след това се прикрепя върху предметно стъкло.

КОНТАКТИ

Лаборатория “Кандиларов” – kandilarov.com

Адрес: гр. София, ул. “Бузлуджа” №64
Тел.: 02 952 21 36
Факс: 02 953 05 18
Моб. тел.: 0885 252 467
E-mail: lab_at_kandilarov.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: kandilarov.com

Comments are closed.