МБАЛ Девин – Многопрофилна болница Девин

March 14, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_17807 May. 12 08.57„МБАЛ ДЕВИН” ЕАД е със статут на РАЙОННА БОЛНИЦА.

„МБАЛ ДЕВИН” ЕАД има формулирани основни цели и задачи
/диагностични, лечебни и профилактични/ и обществена мисия съответстващи на Националната здравна стратегия и на Националната здравна политика, както и на здравните интереси и медико – социални потребности на населението от региона.

Целите, които си поставя лечебното заведение са за качествена и достъпна медицинска помощ на жителите в обслужваните общини- Девин, Борино и Доспат.

СТРУКТУРА
  • Вътрешно отделение
  • Детско отделение
  • Неврологично отделение
  • Хирургично отделение
  • Клинична лаборатория
  • Образна диагностика
КОНТАКТИ

МБАЛ Девин – mbal-devin.com
Адрес: гр. Девин, ул. Явор №3
Моб.тел.: 0879 905 737

Текст и изображения: mbal-devin.com

Comments are closed.