МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен

August 16, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_4962 Jun. 19 23.16

Лечебното заведение започва своята дейност през1992 г. Първоначално се развива поликлинична дейност. През1993г. болницата е регистрирана като дружество с ограничена отговорност – „Частна болница – Сливен” ООД.

През 1999г. се регистрира „Диагностично-консултативен център – Сливен” ООД, разполагащ със специализирани кабинети от 17 специалности. В последствие се учредява и „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен” ООД.

През 2007 г. е построена нова сграда , в която се поместват всички дружества -„Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология”ООД и „Специализирана болница за активно лечение по хирургия” ООД към настоящия момент са отделения в структурата на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД.

Управители на МБАЛ „Хаджи Димитър“ са Д-р Пенко Пенков и Д-р Милен Пенков.
Д-р Пенко Пенков – специалист невролог
Д-р Милен Пенков – специалист очни болести
Мисията и целите на болницата са достигане на максимална реализация на „потенциалното здраве” на всички хора, разбрано като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие.
Осигуряване на висококачествени и достъпни здравни услуги в областта на разрешените медицински специалности при спазване на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика и зачитане на правата на пациента.

ДЕЙНОСТИ
МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен има договор, сключен с НЗОК, за оказване на Болнична помощ по над 150 клинични пътеки.

Многопрофилната болница за активно лечение “Хаджи Димитър” Сливен работи и с доброволни здравноосигурителни фондове.

При условие, че не сте осигурен вие може да бъдете прегледан от нашия екип от специалисти и при необходимост да бъдете насочен за хоспитализация, която следва да заплатите. С цените на тези услуги може да се запознаете при централната регистратура на първия етаж.

СТАЦИОНАР
Отделение по ревматология, Отделение по кардиология-СЕКТОР ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, Отделение по вътрешни болести – Ендокринология и Гастроентерология, Акушерогинекологично отделение, Неонатологично отделение, УНГ отделение, Отделение по хирургия и съдова хирургия, Ортопедотравматологично отделение, Отделение по анестизиология и реанимация, Неврологично отделение, Очно отделение, Отделение за физикално лечение и рехабилитация, Отделение по хемодиализа, Отделение за долекуване

ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория – Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Клинична патология, Вирусологична лаборатория и Имунохематологична лаборатория.

Образованието и квалификацията на всички кадри в отделението са в съответствие със заеманата от тях длъжност. Съществува утвърдена програма за повишаване на квалификацията на кадрите, която включва непрекъснато следене на нова научна информация с оглед внедряване в практиката на нови методи на диагностика и лечение на болните;

ГАЛЕРИЯ

IMG_157515920ScreenHunter_4960 Jun. 19 23.12456781112ScreenHunter_4958 Jun. 19 23.12ScreenHunter_4959 Jun. 19 23.12
КОНТАКТИ

МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен – mbalhd.com
Адрес: гр. Сливен ул. Д. Пехливанов N5
Тел.: 044 618 000; 044 618 200; 044 618 024
Факс: 044 618 502; 044 662 710

Текст и изображения: mbalhd.com

Comments are closed.