МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен

September 2, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_4962 Jun. 19 23.16

МБАЛ „Хаджи Димитър“ OОД се намира в гр. Сливен на адрес: ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 и е най-голямото лечебно заведение в Сливенска област построено и развито с частни инвестиции. Лечебното заведение е правоприемник на „Първа частна болница Сливен“, която започва своята дейност през далечната 1992 г.

 Болницата се състои от 2 / два/ блока –Блок № 1 намиращ се на адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов“№ 5 и Блок № 2 намиращ се на адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 19.

 

Управители на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД :

Д-р Пенко Пенков – специалист „Невролог“

Д-р Милен Пенков – специалист „Очни болести“

 

Мисията и целите на болницата са достигане на максимална реализация на „потенциалното здраве“ на всички хора, разбрано като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие.

Осигуряване на висококачествени и достъпни здравни услуги в областта на разрешените медицински специалности при спазване на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика и зачитане на правата на пациента.

ДЕЙНОСТИ

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и оказва безплатна болнична медицинска помощ на здравноосигурени пациенти по над 150 клинични пътеки.

 МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД е акредитирано лечебно заведение за цялостна медицинска дейност с „Отлична“ оценка за срок от 5 г.

 Лечебното заведение е акредитирано като база за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалности и за обучение на специалисти по „Здравни грижи“ с „Отлична“ оценка за срок от 5 г.

СТАЦИОНАР

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД осъществява дейност в следните структури:

 1. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

 2. Отделение по „Хирургия“ със сектор по Съдова хирургия

 3. Отделение по „Акушерство и гинекология“

 4. Отделение по „Неонатология“

 5. Отделение по „Кардиологи и Инвазивна кардиология“

 6. Отделение по „Ревматология“

 7. Отделение по „Вътрешни болести“-дейност по „Гастроентерология“ и  „Ендокринология“

 8. Отделение по „Ортопедия и травматология“

 9. Отделение по „Очни болести“

 10. Отделение по „Ушно-носно-гърлени болести“

 11. Отделение по „Нервни болести“

 12. Отделениепо „Физикална и рехабилитационна медицина“

 13. Отделение по „Диалзно лечение“

 14. Отделение по „Обща и клинична патология“

 15. Отделение по „Образна диагностика“

 16. Отделение за продължително лечение по кардиология, нервни болести и гастроентерология

 17. Отделение за продължително лечение по хирургия, съдова хирургия и ортопедия и травматология.

ЛАБОРАТОРИЯ
 1. Клинична лаборатория

 2. Лаборатория по „Трансфузионна хематология“

 3. Микробиологична лаборатория

 4. Вирусологична
 5. Паразитологична
ГАЛЕРИЯ

4DCIM100MEDIADJI_0162.JPG123ScreenHunter_4962 Jun. 19 23.16
КОНТАКТИ

МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен – mbalhd.com
Адрес: гр. Сливен ул. Д. Пехливанов N5
Тел.: 044 618 000; 044 618 200; 044 618 024
Факс: 044 618 502; 044 662 710

Текст и изображения: mbalhd.com

Comments are closed.