“МБАЛ – Пазарджик” АД

November 22, 2013
ЗА НАС

mbal-pazardjikПазарджишката болница е наследница на създадената преди 125 години болница в града.
Медицинската помощ в гр. Пазарджик датира още от II-та половина на 18-ти век, когато лекар-аптекар е бил Антонио Соморайдо, преселник от остров Карафи.

През третата четвърт на 19-ти век в гр. Пазарджик са работили и много недипломирани лекари, като учителя Кесарий поп Василев, Стефан даскала, поп Димитър Мавров, аптекаря Саркис Филжажиян и Костадин Ламбрев.
През 19-ти век виден лекар в Пазарджик е бил Баадалията, арабин, завършил медицинско училище в Цариград. Той предал своите познания на зет си Шериф Молла и на хаджи Лабри Иванов, които се прочули като много добри лекари. През 1854 г. като лекар в Пазарджик работил самоковеца Хаджи Христо Хекиманила. През периода 1870-1872 г. лекари в Пазарджик са били Алекси Критис, завършил Атинския университет, Венко Трънков, учил медицина в Париж и аптекарят Васил Сексийски – учил в Букурещ.
След Освобождението от турско робство временното руско управление поставя на преден план в своята дейност организирането на медицинската част в освободените градове. Първите лекари, доведени от руските войски и назначени на служба като градски лекари са д-р Нейчев и пленения турски хекимин П. Христодулов.

Една година след оттеглянето на руските войски – 1880 г. се открива болницата в гр. Татар Пазарджик. Кметът на града я настанява в конака, където преди се е помещавала военната болница. Открити са женско, мъжко и инфекциозно отделение с общо 25 легла, амбулатория, операционна и аптека. Наричала се е “Синята болница”, тъй като била боядисана в синьо и се наричала “Свети Пантелеймон”. За първи лекар – управител на болницата е назначен д-р Иван Драгомиров, останал на тази длъжност до 1887 г. Следващи лекари – управители са д-р Габровски, д-р Левичин, д-р Чобанов, д-р Чачоо, д-р Калинков, д-р Марков, д-р Немски, д-р Витанов.

2Голямата смъртност и широко разпространените заразни болести принуждават ръководителите на града на направят постъпки за построяването на нова по-обширна болница. През 1904 г. се полага първият камък на новата сграда. Новата държавна болница е открита две години по-късно – 1906 г. Тя е с обособени четири отделни сгради и следните отделения – хирургическо, отделения за болни с инфекциозни болести и отделения за гръдноболни. За първи управител на новата болница е назначен д-р Славчо Тодоров. Следващи управители на новата болница са д-р Орманян, д-р Митров. През време на Балканската война, нуждата от повече болнични легла налага да бъдат разкрити клонове на болница в някои от училищата на града. През тези години са назначени и първите две дипломирани медицински сестри. Свършването на войната е довело в Пазарджик д-р Атанасов като управител на болницата (до 1928 г.).
След земетресението през 1928 г. е направено ново разширение – четири нови самостоятелни постройки, а броят на леглата се увеличава на 250. Персоналът се състои от главен лекар (д-р Ф. Атанасов) с още 3-ма лекари, 3 милосърдни сестри, 7 болногледачки и 4 прислужници. Аптеката се завежда от помощник аптекар. От 1928-1932 г. управител на болницата е д-р Сигизмунд Симеонов, а завеждащ хирургично отделение е д-р Георги Аджаров, който поставя началото на съвременната хирургия в град Пазаржик.
В периода до 1942 г. всички отделения се ръководят от добри специалисти, които с помощта на малък персонал от отделенията оказват добра болнична помощ. По онова време управител на болницата са д-р Орманян, д-р Митров, д-р Атанасов, д-р Симеонов, д-р Матев, д-р Хашнов, д-р Гарти и др.

След 1948 г. значително се разширява болничното дело, амбулаторните прегледи се увеличават, расте и персоналът, увеличават се и болничните легла. Провеждат се курсове за повишаване квалификацията на лекарите и сестрите. Главни лекари на Окръжна болница – Пазарджик и допринесли за издигането й до Окръжна клинична болница са д-р Цв. Шопов, д-р Н. Попов, д-р Фр. Щерев, д-р Ст. Станчев, д-р К. Найденов, д-р Г. Танев и д-р Й. Янкова.

През 80-те години Окръжна клинична болница Пазарджик разполага със стационар от 1154 легла и три поликлиники. Разкрити са 38 отделения, 5 сектора и 1 филиал за долекуване на хронични заболявания в гр. Брацигово. В болницата работят 1387 здравни работници. По това време се установява и много полезна традиция – да се организират периодични научни конференции на хирурзите в окръга.

През 90-те години главни лекари на болницата са д-р Начков, д-р Николаков, д-р Ал. Димитров, д-р Ив. Ванчев, д-р В. Кацаров.
През годините главни медицински сестри, допринесли за издигане качеството на сестринското дело са: г.м.с. И. Пипонкова, г.м.с. Александра Крайчева, г.м.с. Парашкева Алексиева, г.м.с. Ина Шейретова, г.м.с. Елка Мързянова.
От м. август 2000 г. със заповед на Министерството на здравеопазването публичното здравно заведение Обединена районна болница се преобразува в МБАЛ – Пазарджик АД, която се управлява от съвет на директорите, с изпълнителен директор д-р Петко Митев. Предмет на дейност на болницата е осъществяване на болнична помощ. Структурата й е изградена на функционално-блоков принцип – консултативно-диагностичен блок, стационарен блок, болнична аптека, административно-стопански блок.
Днес “МБАЛ-Пазаржик” АД е областна болница, обслужва регион от 314 440 души и осигурява своевременна и висококачествена медицинска помощ, както и непрекъснат лечебен процес. В болницата работят 726 души, от 164 висш медицински персонал с една или няколко специалности, специалисти по здравни грижи 323 и обслужващ персонал 275.
Изпълнителен директор е д-р Пенко Кацарски, а главна медицинска сестра – Елена Станчева.
Болницата разполага с 22 клинични отделения с разкрити 556 легла, 60 от които интензивни. От 2001 г. болницата има сключен договор с НЗОК по 87 клинични пътеки и 23 ВСД.

С помощта на Италиански, Немски и Швейцарски Червен кръст основно са ремонтирани и обновени Операционен блок, Родилно отделение, Микропедиатрия. С доставка на модерна и висококачествена апаратура се дава прецизна диагностика на заболяванията.
Управлението на болницата е сложна и отговорна задача, която стои пред мениджърите и персонала й.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

МБАЛ – Пазарджик АД предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и повишаване качеството на живот на населението в Пазарджишка област.
Цялостната дейност е насочена към утвърждаване на водещо място на болницата в областта на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационната дейности.
МБАЛ – Пазарджик АД се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства и медицински консумативи.

ДЕЙНОСТИ

В нея се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи. Отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ. Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Аптеката е част от болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане на лекарствената терапия на всеки пациент.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Клинични пътеки

№ по ред КП № КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
1 001 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 003 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
3 004 Субарахноиден кръвоизлив
4 007 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
5 008 Диабетна полиневропатия
6 009 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
7 010 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години – без пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането
8 015 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък- без лечение на пациенти на възраст под 18 години
9 017 Мултипленна склероза – без лечение на пациенти на възраст под 18 години
10 018 Епилепсия и епилептични пристъпи – без лечение на пациенти на възраст под 18 години
11 019 Епилептичен статус
12 021 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
13 025 Паркинсонова болест
14 026 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
15 *1027 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
16 030 Заболявания на тънкото и дебелото черво
17 031 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
18 033 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
19 038 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания/само за лица над 18 години/
20 045 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания”/само за лица над 18 г./
21 *047.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
22 047.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни
23 48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
24 49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
25 *050 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
26 051 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
27 052 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация
28 054 Инфекциозен ендокардит/само за лица над 18 г./
29 055 Заболявания на миокарда и перикарда/само за лица над 18г./
30 056 Ритъмни и проводни нарушения
31 059 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
32 060 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
33 061 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
34 066 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
35 068 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
36 070 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур:стадий Т1-3,NO-2,MO-1
37 072 Трансуретрална простатектомия
38 073 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения,с изключение на ендоскопски методи
39 *074 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
40 076 Бъбречно-каменна болест:уролитиаза-ендоскопски методи на лечение
41 077 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
42 079 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
43 078 Оперативни процедури върху мъжка полова система
44 080 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
45 081 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
46 082 Реконструктивни операции в урологията
47 083 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
48 084 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
49 085 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
50 086 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
51 087 Радикална цистектомия,радикална цистопростатектомия
52 088 Радикална простатектомия
53 089 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
54 090 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
55 091 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
56 092 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
57 095 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
58 096 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
59 099 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
60 101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
61 102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
62 103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
63 104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
64 106 Заболявания на щитовидната жлеза – без лица на възраст до 18 години
65 *116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
66 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
67 118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана
68 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
69 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
70 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
71 122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шията и шийни метастази
72 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
73 125 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини
74 127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
75 128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
76 129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
77 130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
78 *131 Оперативно отстраняване на катаракта
79 133 Хирургично лечение на глаукома
80 *134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
81 135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност – без извършване на хирургични процедури с кодове 15.11;15.12;15.13;15.19;15.21;15.22;15.29;15.3;15.4;15.5;15.9
82 136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
83 138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
84 139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
85 141 Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
86 142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
87 143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
88 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
89 145 Нерадикално отстраняване на матката
90 147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
91 148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
92 *149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
93 150 Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
94 151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
95 154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
96 155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
97 156 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
98 157 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
99 158 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години
100 159 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години
101 160 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
102 161 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
103 162 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
104 163 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
105 164 Оперативни процедури върху апендикса
106 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
107 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
108 167 Оперативни процедури при хернии
109 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
110 169 Конвенционална холецистектомия
111 170 Лапароскопска холецистектомия
112 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
113 173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
114 175 Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност
115 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
116 177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – без планови операции
117 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
118 179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
119 *180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
120 181 Оперативно лечение при остър перитонит
121 182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
122 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
123 184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
124 187 Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези с голям и много голям обем и сложност
125 188 Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези със среден обем и сложност
126 194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити – само за лечение на остра венозна недостатъчност (с код на заболяване I80.2)
127 197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа
128 198 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение
129 199 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
130 201 Краниотомии,неиндицирани от травма по класически начин
131 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
132 203 Хирургично лечение при травма на главата
133 204 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
134 205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
135 214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
136 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
137 216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
138 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
139 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
140 219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
141 220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
142 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
143 223 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник
144 226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
145 227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години – без пациенти до 28-ия ден от раждането
146 228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
147 229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
148 230 Остър вирусен хепатит А и Е
149 231 Остър вирусен хепатит В, С и D – без болни с кодове на диагнози В16.0 и В16.2 и без пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането
150 233 Покривни инфекции- без болни със следните кодове на диагнози по МКБ-10: А35, А82.0 и А82.1,
151 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
152 235 Вирусни хеморагични трески
153 236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
154 237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
155 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
156 239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
157 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
158 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат
159 245 Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
160 246 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата
161 247 Тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
162 248 Еритродермии
163 249 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити
164 250 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
165 253 Хеморагични диатези. Анемии
166 268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г
167 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест
168 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест
169 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест
170 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест
171 275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
172 276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
173 277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото
174 278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото- без лечение на новородени с тегло под 1200г.
175 279 Грижи за здраво новородено дете
176 280 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 на сто от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности – без деца с изгаряния до 6 годишна възраст
177 283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) – без лица до 5 годишна възраст
178 291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
179 292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
180 293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
181 294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
182 295 Фалоидно гъбно отравяне

 

 

 

 

КОНТАКТИ

“МБАЛ – Пазарджик” АД – mbal-pz.com

Адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” 15
Тел.: 034 40 86 00
Факс: 034 40 87 66
E-mail: mbalpz_at_gmail.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal-pz.com

Comments are closed.