„Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград” ЕООД

December 4, 2013
ЗА НАС

svilen„Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград” ЕООДсе намира на ул. „Сан Стефано” №1 в гр. Свиленград. Управител на болницата е д-р Димитър Ермов.

Лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия. Болницата заема важно място в системата на здравеопазването в област Хасково . Пряко обслужва населението на общините Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград.
„МБАЛ-Свиленград”ЕООД разполага с 120 легла.

slide_1
В „МБАЛ-Свиленград”ЕООД работят 161 души персонал, от които 44 лекари, 1 магистър фармацевт, 62 медицински специалисти и 54 души друг персонал.

slide_2

ДКЦ КАБИНЕТИ
  • Терапевтичен
  • Неврологичен
  • Педиатричен
  • Кардиологичен
  • Хирургичен
  • Гинекологичен
  • Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Началник отделение – д-р Елена Костадинова
Структура
Вътрешното отделение е разположено на третия етаж, централна част, посока изток. Разполага с:
- Приемно-консултативен кабинет с ЕКГ;
- Ендоскопски кабинет;
- Кабинет за ехокардиография;
-Кабинет за ехография на коремни органи;
- Функционален кабинет- велоергометрия; изследване на дишането;
- Стационар с 31 легла, в това число :
Интензивни легла;
Кардиологични;
Пулмологични;
гастроентерологични .
Апаратура
Отделението разполага с: монитори за интензивно наблюдение, дефибрилатори, ЕКГ апарати, индивидуални инхалатори, реанимационен комплект, велоергометър, апарат за изследване на дишането, ехокардиограф, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, ехограф за коремни органи, холтер ЕКГ и холтер Артериално налягане.
Дейност
Вътрешно отделение, в което се лекуват болни със сърдечно-съдови заболявания- инфаркт, сърдечна недостатъчност, аритмии и др., белодробни-бронхопневмонии, дихателна недостатъчност, бронхиална асма,гнойно възпалителни заболявания на бял дроб и др., чернодробни, стомашно-чревни, и др. заболявания от областта на вътрешната медицина.
В отделението работят 7 лекари – 2 с призната специалност по вътрешни болести и кардиология, 1 с призната специалност по вътрешни болести и гастроентерология, 1 с призната специалност по вътрешни болести и пулмология, 3 с призната специалност по вътрешни болести, 8 мед. сестри и 7 санитари.
Ординатори: Анна Сюлеменчева .д-р Попов, д-р Милева, д-р Кирилов, д-р Скерлева
д-р Николова,
тел:0379/74051; 0379/74052

д-р Митева,
Тел.: 0379 / 7 40 18.

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Началник отделение – д-р Диана Божинова
Структура
Неврологично отделение е разположено на третия етаж, централна част, посока запад. Разполага с:
- Приемно-консултативен кабинет;
- Функционален кабинет- невросонология; електромиография (ЕМГ) и електроенцефалография (ЕЕГ)
Стационар с 20 легла, в това число 2 интензивни легла.
Апаратура
Отделението разполага с: монитори, ЕКГ апарати, електроенцефалограф; електромиограф; пулсов доплеров сонограф.
Дейност
Многопрофилно отделение, в което се лекуват болни със заболявания на централна и периферна нервна система- мозъчни инсулти, Паркинсонова болест, миастения МС, епилепсия, диабетна полиневропатия , дискова болест, невралгии и радикулити.
В отделението работят 6 лекари – 4 с призната специалност по нервни болести, от които 2 с квалификация за доплерова сонография; 1 с квалификация за извършване на електромиография и 1 с квалификация за извършване на електроенцефалография; 1 лекари със специалност по вътрешни болести и 1 без специалност; 7 мед. сестри и 4 санитари.
Ординатори: д-р Скерлев, д-р Трандева, д-р Вълчева, д-р Пеева,

ХИРУРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Началник отделение – д-р Наско Вангелов,
Структура
Хирургичното отделение е разположено на четвъртия етаж, в централната част на болницата.
Разполага с:
- Приемно-консултативен кабинет;
- Операционен блок с две операционни зали – асептична и септична.
- Стационар с 15 легла, в това число:
Сектор за интензивно лечение с 2 легла;
Сектор детска хирургия – с 4 легла на функционален принцип.
Апаратура
Отделението разполага с медицинска апаратура за въвеждане, поддържане и извеждане от анестезия и мониториране, два анестезиологични апарата, две легла за интензивно лечение, снабдени с монитори за следене на основните жизнени показатели, две операционни маси, два електроножа, кислородна и вакуумна инсталация, аспирационни помпи и ЕКГ апарат.
Дейност
Приема за диагностика и лечение болни в спешен и планов порядък с хирургични заболявания за оперативно и консервативно лечение: апендицит, хернии, камъни в жлъчния мехур и жлъчните пътища, заболявания на стомаха, тънки и дебели черва в това число и злокачествени заболявания, заболявания на черния дроб-ехинокок ,абцес, съдови и възпалителни заболявания на крайниците, черепно-мозъчни травми, изгаряния, възпалителни заболявания на кожа и подкожие и други.
В отделението работят 7 лекари, 7 мед. сестри и 7 санитари. Четирима лекари с призната специалност по обща хирургия, 1 с призната специалност по детска и обща хирургия, 2 лекари специализиращи хирургия.
В отделението извършва консултативна, лечебна и оперативна дейност – Управителят на болницата д-р Ермов .
Ординатори: д-р Станчев, д-р Карамфилов; д-р Димов; д-р Панов; д-р Бърдарски
Тел.: 0379 / 7 40 61; 7 40 53

АГ ОТДЕЛЕНИЕ

Началник отделение – д-р Недялко Апостолов,
Структура
Акушеро-гинекологичното отделение е разположено на втория етаж на болницата.
Разполага с:
- Приемно-консултативен кабинет;
- Операционна зала;
- Родилна зала;
- Втора операционна зала;
- Стационар с 18 легла, в това число:
Родилни; Гинекологични; Неонатологични легла с реанимационен кът и кът за здрави новородени.
Апаратура
Отделението разполага с реанимационна маса с отоплител, аспиратор, кислородна инсталация, реанимационен комплект, инкубатор за новородени, инфузионни помпи, ЕКГ, фетален монитор и ехограф.
Дейност
Приема жени за раждане, стационарни грижи при бременни с повишен риск, преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания,консервативно лечение на остри и хронично обострени гинекологични заболявания; оперативни намеси в специалността „Акушерство и гинекология”.
В отделението работят 3 лекари с призната специалност по акушерство и гинекология, 8 акушерки и 6 санитарки.
Ординатори: д-р Баева; д-р Башаева
тел.: 0379 / 7 40 41; 7 40 38

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Началник отделение – д-р Катюша Николова
Структура
Детското отделение е разположено на първия етаж, предна част на болницата, посока изток.
Разполага с:
- Приемно-консултативен кабинет;
- Стационар с 20 легла, в това число:
сектор за интензивно лечение; сектор за кърмачета.
Апаратура
Отделението разполага с монитори, реанимационен комплект, ЕКГ, инфузионни помпи, аспирационна помпа, индивидуални инхалатори.
Дейност
Многопрофилно отделение, което приема пациенти до 18 години със заболявания на дихателната система (пневмонии, бронхиолити, ОИГДП), неясни температурни състояния и други в областта на педиатрията.
В отделението работят 3 лекари, от които 3 с призната специалност по детски болести и втора специализация по неонатология; ;7мед. сестри и 6 санитари.
Ординатори: д-р Дянков, д-р Неделчева.
Тел.: 0379 / 7 40 36; 7 40 37.

ОАИЛ

Началник отделение – д-р Емил Евтимов,
Структура
ОАИЛ е разположено на третия етаж на болницата.
Разполага с: обща зала с 6 легла; пост за наблюдение; манипулационна.
Апаратура
Отделението разполага с 3 стационарни и един преносим респиратор, апарат на ЕКГ, дефибрилатор, монитори с възможност за 12 канална ЕКГ, НИБП, кислородно насищане, показатели за външно дишане, дълбока телесна температура; 12 перфузора; инфузомати.
Дейност
“Анестезиология и интензивно лечение” е основна медицинска специалност, която включва изучаването и практическата реализация на клиничните дейности “Анестезия”, “Кардиопулмонална ресусцитация” и “Интензивно лечение”.
“Анестезия” е приложение на лекарствени продукти (анестетици) и техники (анестетични техники) за предизвикване състояние на анестезия и последващо възстановяване от анестезия.
“Кардиопулмонална ресусцитация” е комлекс от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт.
“Интензивно лечение” е специфичен диагностично-лечебен процес при пациенти с критични нарушения в жизнено важните функции и/или за които се очаква, че тези функции могат да декомпенсират в непосредствен бъдещ период.

В отделението работят 6 лекари, от които 5 с призната специалност по анестизия и интензивно лечение, 1 специализиращ лекар по анестизия и интензивно лечение, 6 мед. Сестри и санитари.
Ординатори: д-р Несторв; д-р Ламбардова; д-р Димитров; д-р Маргаритов; д-р Костадинов;
Тел.: 0379/7 40 33

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

Отделение по хемодиализа с шест апарата /дванадесет поста, в т.ч. два поста за носители на инфекции/.
Началник отделение – д-р Стойчо Михайлов
Структура
Отделението по хемодиализа е разположено самостоятелно в западното крило на „Медицински център – I” Свиленград, на 2 км от болничната сграда.
Разполага с:
Приемно – консултативен кабинет за болни в преддиализен стадий;
Хемодиализна зала със 7 поста, манипулационна и сервизни помещения.
Апаратура
Отделението по хемодиализа разполага с:
7 хемодиализни апарата с 7 поста;
Водоочистваща система тип „обратна осмоза”,
Иструментариум за провеждане на хемодиализа, реанимационен комплект, ЕКГ апарат, двойно електрозахранване от 2 независими трафопоста.
Дейност
Приема болни с терминална бъбречна недостатъчност за хронично диализно и болнично лечение от районите на общините Свиленград, Любимец, Харманли, Ивайловград.
В отделението работят 2 лекари, от които 1 с призната специалност по вътрешни болести и нефрология и 1 с призната специалност по вътрешни болести; 4 мед. Сестри, 2 технолози и 2 санитари.
Ординатори: д-р Атанасова.
Тел.: 0379/71547

ПРИЕМ

Приемът на пациенти в „МБАЛ-Свиленград”ЕООД се извършва в Диагностично-консултативния блок чрез приемно-консултативните кабинети.
Чрез преценка на специалиста, основаваща се на критериите за спешност, пациентите се приемат незабавно, планират се за хоспитализиция съобразно тяхното състояние или се включват в листа на чакащите при липса на капацитет за планова хоспитализация.
Тук специалистите извършват необходимите диагностични и консултативни изследвания и прегледи, а при необходимост и медицински манипулации в случаите на спешност.
Преди приема за стационарно лечение се извършва подготовка на пациента и се попълва необходимата медицинска документация.
Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение, се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.
Пациенти – граждани на страни от ЕС, се приемат съгласно разпоредбите на европейското законодателство и НЗОК.
В съответното отделение лекуващият лекар вписва в История на заболяването предварителната диагноза, анамнезата, статуса и диагностично-лечебния план.
Старшата медицинска сестра настанява пациента в стаята, вписва името му в Книгата за болни и го запознава с Правилника за вътрешния ред и с неговите права и задължения.
Лекуващият лекар и медицинската сестра под контрола на началника на отделението/клиниката провеждат лечението и водят съответната медицинска документация на пациента.

АПТЕКА

Магистър фармацефт – Стоянка Чакърова
Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори. В нея се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи
Помощник фармацефт: В.Златанова
Тел.: 0379 / 740 43.

КОНТАКТИ

„Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград” ЕООД – mbalsvilengrad.com

Адрес: гр. Свиленград, ул.”Сан Стефано” 1
Тел.: 0379 7 40 73
Факс: 0379 7 15 34


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbalsvilengrad.com

 

Comments are closed.