МБАЛ – Тутракан

April 18, 2015
ЗА НАС

ScreenHunter_39167 Apr. 18 17.18Повишаване качеството на живота у хората , чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения, или възможно намаляване на страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или да облекчат нейното протичане, чрез предлагане на достатъчна и качествена медицинска помощ.

От м.Април 2013г. болницата е акредитирана за цялостна медицинска и други дейности с оценка Отличен за Четири години, и Акредитиционна оценка отличен за ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР – ЛЕКАРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

ОТДЕЛИНИЯ

Стационарен блок
Диагностично-консултативен блок
Административно-стопански блок

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_39164 Apr. 18 17.01ScreenHunter_39165 Apr. 18 17.02
КОНТАКТИ

МБАЛ – Тутракан – mbaltutrakan.com
Адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 101
Тел.: 0866 61 938
Факс: 0866 60 454
Е-mail: mbal_tutrakan@ abv.bg

Текст и изображения: mbaltutrakan.com

Comments are closed.