МБАЛ – Велинград ЕООД

June 27, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_27815 Aug. 27 14.53МБАЛ – Велинград ЕООД гр. Велинград е построена и пусната в експлоатация на 26.11.1955 година.
МБАЛ – Велинград е болнично лечебно заведение за активно лечение, в което лекари, специалисти по здравни грижи и друг помощен персонал осъществява съвременна научно-обоснована и високоефективна лечебно-диагностична помощ на пациенти с остри и изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия, травми. Оказва родилна помощ предимно в района на общините Велинград и Ракитово.

В лечебното заведение се осъществяват следните дейности:
- диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести- състояния изискващи оперативно лечение
• вьтрешни болести
• неврологични заболявания
• детски болести
• акушерство и гинекология
• анестезиология и интензивно лечение
• родилна помощ
• клинико-лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика
• консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
  • ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
  • ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
  • АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
  • ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
  • НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
  • ЦЕНТЪР ПО ХЕМОДИАЛИЗА
  • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
  • ОАИЛ
КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
ПРИЕМНО – КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ В:
• Вътрешно отделение /със сектор за неинвазивна функционална диагностика на ССС/
• Детско отделение
• Неврологично отделение /с доплер-сонография и електроенцефалография/
• Акушеро-гинекологично отделение
• Хирургично отделение
• Център хемодиализа

МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕНДОСКОПСКИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ С ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ
СЕКТОР ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
КАБИНЕТ КРЪВНА БАНКА

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_27793 Aug. 27 14.45ScreenHunter_27810 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27809 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27808 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27807 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27806 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27805 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27804 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27803 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27802 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27801 Aug. 27 14.47ScreenHunter_27800 Aug. 27 14.46ScreenHunter_27799 Aug. 27 14.46ScreenHunter_27798 Aug. 27 14.46ScreenHunter_27797 Aug. 27 14.46ScreenHunter_27796 Aug. 27 14.46ScreenHunter_27795 Aug. 27 14.46ScreenHunter_27794 Aug. 27 14.45
КОНТАКТИ

МБАЛ – Велинград ЕООД – lechebnizavedenia.com
Адрес: гр Велинград, бул. Съединение 49
Тел.: 0359 534 09; 0359 520 82
Факс: 0359 542 70

Текст и изображения: lechebnizavedenia.com

Comments are closed.