Медицински Център Диамедикъл – Димитровград

January 14, 2018
ЗА НАС

Медицински център”Диамедикъл-2013”ООД-гр.Димитровград е лечебно заведение за извънболнична помощ.Създаден е като дружество на 09.12.2013г., със седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, ул.”Любен Каравелов” №22. Лечебното заведение /ЛЗ/ е регистрирано съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Търговският закон. Осъществяваните в него дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.Създаден е с цел обслужване на пациенти от град Димитровград, област Хасково .В центърът уместно е съчетан професионалният опит на утвърдени медицински специалисти с новото поколение на съвременната медицинска диагностика.Медицински център ”Диамедикъл-2013”ООД осъществява специализирана извънболнична помощ: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; диспансеризация; предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност на лекари; предписване обема, вида домашни грижи и помощ за болни; предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване експертиза на временна нетрудопособност; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични преглади и имунизации; издаване на документи, свързани с дейността на лечебното заведение, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.МЦ „Диамедикъл -2013 „ООД има доказано добър авторитет на пазара за доболнична медицинска помощ, заради богатия опит на своя високо квалифициран екип от медицински специалисти.

ДЕЙНОСТ
  • Ендокринология
  • Кардиология
  • Неврология
ЕКИП

1.Д-р Жулиета Радева Пракова-Тенева-ендокринолог

2.Д-р Евгени Бойчев Георгиев-кардиолог

3.Д-р Юлияна Мариус Григорова-Янчева-вътрешни болести

4.Д-р Илиян Спасов Спасов-невролог

5.Д-р Анелия Георгиева Радикова-ревматолог

6.Д-Р Атанас Славчев Иванов- Урология

7.Д-р Галина Божилова Главчева-дерматология

8.Д-р Симона Благоева

9.Д-р Димитър Славов

Тук ще намерите всичко за нашият екип

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_47668 Nov. 09 19.57ScreenHunter_47667 Nov. 09 19.56ScreenHunter_47666 Nov. 09 19.56ScreenHunter_47665 Nov. 09 19.56
КОНТАКТИ

Медицински Център Диамедикъл – Димитровград – diamedical.eu

Адрес: гр. Димитровград, улица Любен Каравелов 22
Тел.: 039 17 28 28

Comments are closed.