МДЛ 3В Рентген – Рентгенова лаборатория София

March 19, 2019
ЗА НАС

01

НОВО! В лабораторията на ул. “Люлин планина” № 40 е инсталиран нов модерен щадящ пациентите немски панорамен томограф – VistaPano S Ceph на Dürr Dental.

 

 

Апаратът позволява получаване на образи с високо качество при експонация с продължителност достигаща до:

-6.1 – 7.0 секунди – за ортопантомографиите
-4.1 секунди – за телерентгенографиите

Наличен е и богат избор от програми/центражи за изобразяване на: челюстите (или на различни части от тях), на ТМС, на околоносните кухини (синуси) и др.

Нашите пациенти получават своите образи до 3 мин. след приключване на изследването.

НОВО! В София на ул. “Цар Симеон” № 21 са инсталирани:

-съвременен японски апарат MORITA Veraview X800 (СВСТ и 2D)
-модерен интраорален апарат за зъбни снимки XMIND UNITY – ACTEON
Удостоения със златен медал на изложението в Kьолн 2017 г. японски апарат с възможности включващи:

-Уникална рязкост при размер на вокселите до 80 μm;
-Разделителна способност 2.5 LP/mm – за визуализация и на най – фините анатомични структури;
-Прецизен образ с минимализиране на металните артефакти;
-СBCT с голям избор на различни обеми на изследване на челюстите (FOV) – от 4х4 см до 10х8 см;
-Иновативна функция: възможност за промяна наклона на рентгеновия лъч до 5◦.
-Ниска доза – функция за намаляне на дозата (до 40 %); възможност за експонация на 360 ◦ или на 180 ◦ в зависимост от клиничната задача, сканиране с продължителност от 9.4 до 17.9 s. и др.;
-Ортопантомография – различни режими вкл. за деца и възрастни, за ТМС, ортопантомография тип bite – wing и др.;
-Телерентгенографии с избор на различни размери на експонираната област съобразени с пациента и разделителна способност 96 μm;
Иновативният апарат за интраорални рентгенографии XMIND UNITY – ACTEON е с автоматичен контрол на експонацията (патент на SOPRO) позволяващ намаляне на дозата до 52 %.

Лабораторията е оборудвана с „ILUMA Ultra Cone Beam CT” скенер за дентални цели.

МДЛ-3В-РЕНТГЕН има филиал в 17 ДКЦ (бул.“Евлоги Георгиев” №108, ет.3, к-т 313 тел. 0877 851 333) оборудван с апарат за дигитална ортопантомография „Planmeca Proline XC “ с приставка за телерентгенография и с апарат за сегментни дентални рентгенографии.

Дигиталните рентгенографии направени в МДЛ „3В Рентген“ може да видите чрез Вашия личен профил в сайта ни www.3v-rentgen.com

МДЛ-3В-РЕНТГЕН  e създадена през 1998 година от Марияна Георгиева.
Високия стандарт на обслужване нарежда лабораторията сред водещите центрове за дентална образна диагностика у нас. МДЛ-3В-РЕНТГЕН (ул “Люлин планина” № 40) разполага с дигиталeн ортопантомограф с приставкa за телерентгенография “Planmeca Proline XC“ и рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии чрез които получаваме висококачествени дентални рентгенографии.
Апаратите притежават редица технически показатели, които намаляват значително дозата на облъчване по време на рентгеновото изследване.

Лабораторията е оборудвана с „ ILUMA Ultra Cone Beam CT ” скенер за дентални цели.

Лабораторията има филиал в 17 ДКЦ (бул.“Евлоги Георгиев” №108, ет.3, к-т 313 тел. 0877 851 333) оборудван също с дигитален ортопантомограф „Planmeca Proline XC “ с приставка за телерентгенография и с рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии.

Панорамните рентгенографии и телерентгенoграфиите на Вашите пациенти от МДЛ „3В Рентген“ на ул. „Люлин планина“ №40 и от 17 ДКЦ (бул. „Евлоги Георгиев“ № 108, ет. 3, к-т 313, тел. 0877 851 333) може да видите чрез Вашия личен профил в сайта ни www.3v-rentgen.com

За целта е необходимо да се регистрирате еднократно.

Консултант в МДЛ-3В-РЕНТГЕН е д-р Димитър Йовчев, дм.

Бланка за насочване на пациенти:Blanka-naprawlenie
Електронна поща за връзка с нас: rentgen.lulinplanina@gmail.com

УСЛУГИ

2Ортопантомографски образни изследвания – образа се получава върху оптичен диск и разпечатан върху прозрачна плака чрез висококачествен медицински принтер, а също и on-line.

 • Дигитална ортопантомография
 • Дигитална ортопантомография при отворена и затворена уста (за ТМС)

Телерентгенографии на череп

 • Дигитална телерентгенография в лицева проекция
 • Дигитална телерентгенография в профилна проекция

Интраорални сегментни рентгенографии

 • по бисектрисна техника
 • по паралелна техника
 • bite-wing техника

От 2016 г. МДЛ – 3В – Рентген предлага и дигитални интраорални рентгенографии.

Други центражи

 • рентгенография по Симпсън (аксиална рентгенография в оклузия)
 • рентгенография по Бело
 • рентгенография на шийни прешлени – дигитална
 • рентгенография с центраж околоносни кухини – дигитална
 • рентгенография на носни кости
 • рентгенография на китка (лицева и профилна проекция) – дигитална

Компютърна томография (CBCT)

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ

Компютърна томогпафия 3D

МДЛ-3В-РЕНТГЕН е оборудвана с ILUMA Cone Beam CT, IMTEC corp., USA.

Принципната разлика на СВСТ (Cone Beam Computed Tomography) в сравнение с MDCT (Multidetector Computed Tomography) се състои в това, че рентгеновия лъч при СВСТ е с форма на конус, а не тясно колимиран, ветрилообразен (fan beam), както е при MDCT. При CBCT рентгеновата тръба и разположения срещу нея детектор извършват само едно 360◦
завъртане (с продължителност 10 – 70 сек), по време на което се правят няколкостотин къси експонации. ILUMA CBCT позволява висококачествено изобразяване на твърдите тъкани в лицево – челюстната област при експонация с максимална продължителност до 40 секунди. Лъчевата доза при CBCT е до няколкократно по – ниска в сравнение с мултидетекторната
компютърна томография (1). Липсата на гентри при ILUMA Cone Beam CT, прави комфортно изследването на пациенти с клаустрофобия.

Върху образите могат да се правят точни измервания на разстояния и ъгли за целите на имплантологията, ортогнатната хирургия, ортодонтията и навсякъде където те са необходими. CBCT дава точна точна информация за интраосални лезии. Показва в каква степен са засегнати компактната и спонгиозна кост от тях или от процеси с мекотъканна локализация.
Методиката позволява още : визуализация и измерване отстоянието на мандибуларен и инцизивен канал от вътрекостни формации; представя промени в костните структури на ТМС; доказва патологични промени в носните и околоносните кухини; визуализира палато-вестибуларното разположение на ретенирани зъби и др.

В зависимост от диагностичната задача, образът може да бъде представен послойно (срезове с дебелина до 0.09 мм) в аксиалната, коронарната и сагитална равнини (MPR), триизмерно реконструиран (Volume Rendering, 3D imaging), или обработен с алгоритми за изобразяване – като MIP, MinIP.

Чрез включения безплатно в услугата софтуер за визуализация, Вие имате възможност за точни измервания и симулация на импланти, маркиране на мандибуларен канал и др., директно върху образа на Вашия компютър във Вашия дентален център.

Колектива на МДЛ-3В-РЕНТГЕН, предлага обучение за работа с програмата.

1. 1. Clinical Applications of Cone-Beam Computed Tomography in Dental Practice. William C. Scarfe, BDS, FRACDS, MS; Allan G. Farman, BDS, PhD, DSc; Predag Sukovic, BS, MS, PhD).

ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти в МДЛ-3В-РЕНТГЕН Вие ще получите вашите рентгенографии с високо качество на образа.

 • преди извършването им, е необходимо да свалите всички метални предмети (обеци, колиета, зъбни протези, слухови апарати и др), намиращи се в областа на главата и шията;
 • по време на самото изследване с цел лъчезащита ще ви бъде поставена оловна престилка и/или оловна яка;
 • вашите рентгенографии ще бъдат готови 8 минути след експонацията;

За тези от Вас, които ще бъдат изследвани чрез компютърна томография (CBCT):

 • изследването става след назначение от лекуващия ви специалист и записване на час: 02 / 954 34 98, 02 / 952 64 20, 0884 064 094;
 • необходимо е да свалите всички метални предмети (обеци, колиета, зъбни протези, слухови апарати и др), намиращи се в областа на главата и шията;
 • по време на самото изследване, с цел лъчезащита, ще ви бъде поставена оловна престилка;
 • оптичния диск и филма, с разпечатания чрез медицински принтер образ, ще бъдат готови до 2 ч. след приключване на изследването.
ГАЛЕРИЯ

tele013D cranium L3D regio 36_373D regio 133D regio 36_373D sin maxaxialOPGregio 152054021023024031032033037044053
КОНТАКТИ
“МДЛ 3В Рентген” - www.3v-rentgen.com
Адрес: град София, ул.“Люлин планина” №40
Тел.: 02 954 34 98, 02 952 64 20
Моб. тел.: 0884 064 094
E-mail: rentgen.lulinplanina@ gmail.com

Зимно работно време: 07:30 ч. -19:30 ч.
Лятно работно време: 08:00 ч. -20:00 ч.
Неделя: 10:00 ч. – 16:00 ч.


Вижте по-голяма карта

Адрес Филиал в 17 ДКЦ: град София, бул.“Евлоги Георгиев” №108 ет.3, к-т 313
Моб. тел.: 0877 851 333
E-mail:rentgen.lulinplanina@ gmail.com

Работно време: 08:00 ч. -19:00 ч.
Почивни дни: събота и неделя


Вижте по-голяма карта

София, ул. “Цар Симеон” № 21
тел. 0877 850 144

Работно време: 08:00 ч. -19:00 ч.
Почивни дни: събота и неделя

Comments are closed.