Медицински център ІІІ – Бургас ЕООД

December 4, 2016
ЗА НАС
MEDC“Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД е разположен в модерна и просторна сграда, на комуникативно място – близо до спирки на градския транспорт.

Осигурен е достъпа до МЦ на трудно подвижни лица и на хора с увреждания чрез рампа и инвалидна количка за придвижване в самото лечебно заведение.

 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечебното заведение осигурява на своите пациенти безотказна, качествена и специализирана медицинска помощ, която включва:

  • Амбулаторни, домашни и профилактични прегледи;
  • Диагностика и доболнично лечение;
  • Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване;
  • Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
  • Противоепидемични мероприятия;
  • Оперативни интервенции и манипулации;
  • Имунизации;
  • Обща и специализирана ЛКК.
УСЛУГИ

Работещите в центъра специалисти извършват специализирани и високоспециализирани извънболнични медицински дейности. “МЦ ІІІ – Бургас” ЕООД осъществява дейността си в много добра координация на медицинското обслужване с общопрактикуващите лекари (ОПЛ), които териториално са разположени в сградата на лечебното заведение и извън нея.

КАБИНЕТИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III – БУРГАС – в него работят 20 специалиста от различни профилни специалности, като са представени всички базови специалности:

- Онкологичен кабинет;

- Неврохирургичен кабинет;

- Хирургия;

- Акушерство и гинекология;

- Вътрешни болести;

- Кардиология;

- Ендокринология;

- Детски болести;

- Кожни и венерически болести;

- Неврология и ЕМГ /електромиография/;

- Очни болести;

- Ушно-носно-гърлени болести. Разполагаме със съвременно оборудвани:

- Звено за образна дианостика за рентгенови и ехографски изследвания;

- Клинична лаборатория с възможности за всички най – често ползвани анализи, включително хормонални и микробиологични и така също

- Звено за физиотерапия, оборудвано с електро-, магнито- и ултразвукови- и други физикално-терапевтични апарати.

КОНТАКТИ

“Медицински център ІІІ – Бургас” ЕООД – hospital-medicalcenter3bs.com

Адрес: гр. Бургас, ж. к-с “Меден рудник”

Тел.: 056 99 29 18.; 056 70 71 62

Моб. тел.: 0899 111 678 E-mail: medcent3bs@ abv.bg

Текст и изображения: hospital-medicalcenter3bs.com

Comments are closed.