МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000”

February 13, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_34753 Mar. 01 13.24МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000”
е частно здравно заведение за специализирана извънболнична помощ , основан през 2000г. Предлага медицинско обслужване, лицензиран е за осъществяване на профилактична, специализирана консултативна и лечебна /спешна и неотложна/ дейност с Удостоверение № 4670 от 11.07.2008 г. на Министерство на здравеопазването, РЦЗ – София и е акредитиран със Заповед № РД 01-273 от 16.04.2009 г. на МЗ.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000”
разполага със специализирани терапевтични, хирургични кабинети и кабинет за функционална диагностика, базирани на територията на ВМА – Поликлиника.

Кабинетите в медицински център САНУС 2000 са оборудвани със следната апаратура:
ЕКГ-апарати, ЕКГ-Холтер, ехографи, ехокардиограф, съдов доплер, велоергометър, костен денситометър, ЕМГ-апарат, електроенцефалограф, компютър – периметър.

В медицинския център работят лекари – специалисти със следните специалности:
инфекциозни болести, кардиология, хематология, неврология, детска неврология, гастроентерология, ендокринология, хирургия, съдова хирургия, урология, травматология, ортопедия и ревматология, акушерство и гинекология, алергология, дерматология и венерология, оториноларингология, офталмология.

ЛАБОРАТОРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ към МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000”
е оборудвана със съвременна апаратура и предлага всички видове клиниколабораторни изследвания – хематологични изследвания, биохимична диагностика, кръвосъсирване и фибринолиза, хормонален анализ, електролити, ензими, имунологични и серологични изследвания, кръвни групи, изследване на хормони и туморни маркери.

През 2007г. Медицински център “САНУС 2000” разкри филиал на адрес бул. „Иван Гешов“ 50, в новопостроена сграда, на комуникативно място, в близост до Военномедицинска академия.
Центърът разполага със специализирани консултативни кабинети по кардиология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, травматология, ортопедия и ревматология, инфекциозни болести, алергология, хематология, хирургия, урология, акушерство и гинекология, оториноларингология, пулмология и фтизиатрия, очни болести, неврология и детска неврология, педиатрия, дерматология и медицинска козметика.

В КЛИНИКА “САНУС 2000” се извършват високоспециализирани функционални изследвания
- ехокардиография, холтер-ЕКГ и кръвно налягане, велоергометрия, ехография на коремни органи, ехография на млечни жлези, ехография на щитовидна жлеза и малък таз, остеоденситомeтрия, електромиография, електроенцефалография. Кабинетът по очни болести е оборудван с модерна апаратура – биомикроскоп, компютърен периметър и др.

УСЛУГИ

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА :
осигуряване на висококвалифицирана медицинска помощ;

внимателно обслужване и комфортна обстановка;

предварително записване за преглед при избран специалист.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_34747 Mar. 01 12.58ScreenHunter_34748 Mar. 01 12.58ScreenHunter_34749 Mar. 01 12.58
КОНТАКТИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “САНУС 2000” – sanus2000.com
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски 3 ВМА – Поликлиника, 1 етаж
Тел.: 02 950 11 22; 02 922 52 75
Моб.тел.: 0885 003 669
E-mail: sanus2000@ abv.bg

Текст и изображения: sanus2000.com

Comments are closed.