Медицински център “Вита Мед” ЕООД – Карлово

February 12, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_15115 Feb. 25 08.12МЦ “ВИТА МЕД” ЕООД е частно здравно заведение за доболнина специалицирана медицинска помощ. Започва в началото на 2001 год. като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, а впоследствие разширява дейността си. Медицинският център е разположен в центъра на града в две сгради.

Управител е д-р Станимир Маринов Чешмеджиев
Образование: висше-медицина, магистратура–право, здравен мениджмънт. Основна специалност: хирургия.

При нас ще ви бъде оказана качествена медицинска помощ, съобразена със стандартите на добрата медицинската практика, специализирана доболнична помощ и медико-диагностични изследвания.
Цялостната дейност на центъра е насочена към запазване на водещо място в областта на доболничната медицинска помощ чрез:
- Екип от високо специализирани медицински специалисти.
- Взаимодействие и сътрудничество с лечебни здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол.
- Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане високи стандарти в доболничната помощ.*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.

Работно време:

7.30 – 18.00 ч.

ЛАБОРАТОРИЯ

Работно време: 07.30- 16.00 часа.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и  много широк  набор от изследвания.  90% от апаратурата са пълни автомати и позволяват извършване на изследванията в рамките на един работен ден.
В лабораторията се извършват пълна гама:
- Хематологични изследвания
- Клинико-химични изследвания: субстрати, ензими, микроелементи, електролити,  мастен профил
Хормони и туморни маркери.
- Кръвосъсирване
- Пълен уринен анализ
- Гликирани белтъци
- Имунологични изследвания
- Функционални тестове

Извършва се ежедневен вътрешен контрол на качеството, както и периодичен външен контрол. За всички извършвани изследвания имаме Сертификат от Национална система за външен контрол на качеството.
Имаме договор с външна лаборатория за извършване на микробиологични изследвания.
ПАЦИЕНТИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ оn-line на следния адрес: www.e-result.net
Началник лаборатория: д-р Йовко Рончев
Старши лаборант: Татяна Калакунова- Мирчева
Лаборанти: Мариана Арабска
Мария Кирякова

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

образна диагностика

работно време : 08.00-15.00 часа

Секторът разполага с:
- Рентгенов апарат, с който се извършват  конвенционални рентгенови изследвания, както и контрастни такива на гастро-интестиналния тракт, на пикочо-половата система ./контрастна гастроскопия, контрастна колоноскопия, урография, хистеросалпингография/.
- Модерен мамограф за ранна диагностика на заболявания на млечната жлеза.
- Ехограф с цветен доплер, с възможности за коремна ехография, ехография на щитовидна жлеза, ехография на млечни жлези, на простатна жлеза и на скротум.

Лекар: д-р Пенка Иванова
Ренгенов лаборант: Ваня Василева

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_15114 Feb. 25 08.11ScreenHunter_15112 Feb. 25 08.11ScreenHunter_15111 Feb. 25 08.11ScreenHunter_15110 Feb. 25 08.11ScreenHunter_15109 Feb. 25 08.11ScreenHunter_15107 Feb. 25 08.10ScreenHunter_15108 Feb. 25 08.10ScreenHunter_15106 Feb. 25 08.10ScreenHunter_15104 Feb. 25 08.10ScreenHunter_15105 Feb. 25 08.10
КОНТАКТИ

Медицински център “Вита Мед” ЕООД – Карлово – vitamed-karlovo.com
Адрес: гр. Карлово, ул. Тодор и Ана Пулеви №18 – База 1
Тел.: 0335 921 04
E-mail: vita_med@ abv.bg

Адрес: гр. Карлово, ул.Генерал Карцов” №3 – База 2
Тел.: 0335 988 72
E-mail: vita_med@ abv.bg

Текст и изображения: vitamed-karlovo.com

Comments are closed.