“Медико диагностична лаборатория Силистра” ООД

July 9, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_5887 Jul. 09 23.08„Медико диагностична лаборатория Силистра” ООД
Адрес: Силистра, ул.” Д-р Анастас Янков” 2 /в сградата на бившата градска поликлиника/.

Предлага:

Клинична лаборатория,
Микробиологична лаборатория,
Вирусология,
Посещения в окръга и по домовете.

Ние сме лицензирана медицинска лаборатория. Работим за пациентите си 365 дни в годината. За да гарантираме качеството на извършените изследвания, предлагаме строга система по вътрешен и междулабораторен контрол.

В лабораторията ни работят високо квалифицирани специалисти, които безплатно ще ви помогнат при назначаване на изследванията и интерпретацията на резултатите. Използваме високо технологична апаратура и междинародни утвърдени лабораторни методи.

- Имаме договор с Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/;

- Извършваме и платени услуги на всички видове изследвания;

- Правим посещения по домовете за вземане на биологичен материал след направена предварителна заявка;

- Сключваме всякакви договори медицинско обслужване, лабораторни изследвания с трудова медицина за профилактични и други изследвания.

Лабаратрията работи с НЗОК.

АПАРАТУРА
Лабораторията е оборудвана с високотехнологична апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи.

Нашата съвременна аналитична апаратура включва:

- хематологични броячиселективни
- автоматични клинико-химични анализатори анализатори за високо специализирани имунометрични изследвания
- хемостазен анализатор
- кръвно-газов анализатор

Лабораторията разполага с интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултатите от всички проведени изследвания и уникална бар-код идентификация на взетите проби.

Всекидневният качествен контрол гарантира надеждността на клинико-лабораторните резултати.

Лабораторията участва в Националната система за осигуряване на качество и в международни програми за външен качествен контрол.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • Клинична лаборатория – Специализирани изследвания

- Кръвна картина до 8 параметъра Hb,Er,Leu,Ht,Tr,MCV,MCH,MCHC,- комплексно
- Диференциално броене на левкоцити в кръв-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
- Морфология на еритроцитите в кръв-визуално микроскопско изследване
- Скорост на утаяване на еритроцитите
- Време на кървене
- Протромбиново време
- Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)
- Фибриноген
- Химично изследване с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
- Седимент – ориентировъчно изследване
- Окултни кръвоизливи
- Глюкоза
- Кръвно захарен профил
- Креатинин
- Урея
- Билирубин – общ
- Билирубин – директен
- Общ белтък
- Албумин
- Холестерол
- HDL – холестерол
- Триглицериди
- Гликиран хемоглобин
- Пикочна киселина
- АСАТ
- АЛАТ
- Креатинкиназа (КК)
- ГГТ
- Алкална фосфатаза (АФ)
- Алфа-амилаза
- Липаза
- Натрий и Калий
- Калций
- Фосфати
- Желязо
- ЖСК
- С реактивен протеин
- Криоглобулини

  • Клинична лаборатория – Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

- Общи имуноглобулини IgM
- Общи имуноглобулини IgG
- Общи имуноглобулини IgA
- Ft4
- TSH
- PSA
- СА-15-3
- СА-19-9
- CA-125
- Алфа-фетопротеин
- Бета-хорионгонадотропин
- Микроалбуминория
- СЕА

  • Клинична микробиология

- RPR (или Васерман) само за бременни
- Антистрептолизинов титър (АST) при ревматизъм и други бета- стрептококови инфекции)
- Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
- Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
- Фекална маса и ректален секрет
- Изследване на урина за урокултура
- Материал от генитална система N. gonorrhoreae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др.
- Раниев материал и гной
- Гърлени и назофарингеални секрети
- Храчка, бронхоалвеоларен лаваж
- Антибиограма с 6 антибиотични диска
- Chlamodia (сух тест)

  • Вирусология

- Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА, Анти HIV Ѕ антитела
- Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5887 Jul. 09 23.08ScreenHunter_5878 Jul. 09 23.02ScreenHunter_5879 Jul. 09 23.02ScreenHunter_5879 Jul. 09 23.03ScreenHunter_5880 Jul. 09 23.03ScreenHunter_5881 Jul. 09 23.03
КОНТАКТИ

“Медико диагностична лаборатория Силистра” ООД – silistralab.com
Адрес: гр. Силистра, ул.”д-р Анастас Янков” №2
Моб.тел.: 0878 198 605; 0878 822 187
Е-mail: mdl_ss@ abv.bg

Текст и изображения: silistralab.com

Comments are closed.