“МЕДИЩИТ” ООД

September 29, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_16935 Apr. 29 10.12
“МЕДИЩИТ” ООД всичко в едно – Медицински център, Служба трудова медицина, Контрален орган.

Очакваме Ви!

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
В Медицински център МЕДИЩИТ работим екип от специалисти с желанието да бъдем максимално полезни за нашите пациенти , да сме техни консултанти за постигане на по-добро здраве и качество на живот .

За всички нас е въпрос на чест, на морал и висок професионализъм да работим с най-съвременните методи и изследвания, с най-нова и модерна медицинска апаратура в съответствие на всички изисквания за добрата медицинска практика. Сърдечно – съдовите, неврологичните заболявания, ендокринологичните заболявания и болестите на обмяната, гинекологичните , онкологичните заболявания, са сред най-разпространените в съвременния свят. Специалистите в медицинския център,от петте клинични специалности позволяват комплексно здравно обслужване на своите пациенти , дават възможност , както за широка и бърза диагностика , така и за своевременно и ефективно лечение.Това спестява на пациентите и време и средства.

Екипът от лекари работи индивидуално с всеки пациент, като освен оценката на настоящото заболяване, изработва и индивидуална профилактична програма, с препоръки за начина на живот, физическа активност, хранене. В случай, че се налага болнично лечение, екипът се стреми да помага на пациентите да прескочат бюрократичните прагове, вдъхва на болните спокойствие и увереност.

Нашата удовлетвореност е изключително голяма, когато пациентите ни са се почувствали по-добре, работят и са забравили за болестите в ежедневието си.

В Медицински център МЕДИЩИТ държим изключително на профилактиката , като най- надеждно оръжие в ръцете на съвременната медицина за подобряване качеството на живота на нашите пациенти.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “МЕДИЩИТ – СТМ” ООД е създадена съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008год. за Условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, издадена от МЗ и МТСП (ДВ,бр.14/12.02.2008год.).
Службата е регистрирана в МЗ под регистрационен №305-1/03.11.2009год.

Съгласно чл.25, ал.3 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) от 23.12.1997год. работодателите се задължават да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.

КАКВИ са основните цели на работа на Служба Трудова Медицина според ЗЗБУТ?

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
- осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
- укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
- приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

КОНТРОЛ

В стремежа си да бъдем максимално полезни за Вас – нашите клиенти, ние изградихме нов екип от 5 инженери с дългогодишен опит в областта на ЗЗБУТ и с квалификация в измерване факторите на работната среда. Органа за контрол от вида „С” работи съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

Стремежът на всички нас е да Ви помогнем в бързото вземане на гъвкави, адекватни и с максимален икономически за Вас ефект, решения.

В условията на напрежение и стрес за съвременния ръководител ние ще Ви подкрепим да се съсредоточите в решаване на Вашите най –важни задачи и оставите безопасността и здравословните условия на труд в нашите професионални ръце. Гарантираме Ви точност, коректност и професионализъм под един покрив.

КОНТАКТИ

“МЕДИЩИТ” ООД – medishtit.com
Адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Св.Кн.Борис” 15
Тел.: 042 621 356;
Факс: 042 602 209
Моб.тел.: 0887 921 356
Е-mail: stm@ medishtit.com; stm@ medishtit.com; mc@ medishtit.com

Текст и изображения: medishtit.com

Comments are closed.