Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Панталеймон”

December 29, 2016
ЗА НАС

svp“Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Панталеймон” е създадена да осигури, преди всичко, първокласно болнично обслужване на пациентите като предпочитана алтернатива на традиционните болнични заведения.

”Св. Панталеймон” е болница, фокусирана върху пациента, следвайки най-добрите традиции на независимост, всестранност на обслужването, качество и личен ангажимент.

снимки от болницата

снимки от болницата

В ”Св. Панталеймон” поставяме силно ударение на професионалния подход, без да губим от поглед основната цел – самия пациент. Пациентите ни разпознават не само в резултатите, но и в конструктивната работа с индивидуален почерк.

Моля, насладете се на обиколката си из нашата болница чрез този уеб-сайт. Открийте лично защо болница ”Св. Панталеймон” е революционно за страната болнично заведение- заради грижата и качеството на услугите, които предлагаме на пациентите си.

ДЕЙНОСТ

1. Ортопедия и травматология;

2. Вътрешни болести;

3. Хирургия;

4. Гастроентерология;

5. Ендокринология;

6. Гинекология;

7. Анестезиология и реанимация;

8. Физикална и рехабилитационна медицина;

9. Образна диагностика;

10. Клинична лаборатория

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ НА НЗОК ЗА 2012 Г.

ПАЦИЕНТИ

Ние разбираме, че влизането Ви в болница е притеснително и често изпълнено със стрес за пациентите и техните близки. Затова отделяме голямо внимание на средата, в която приемаме пациентите. Екипът ни осигурява уютна и изпълнена с грижа атмосфера лично към всеки от Вас като сме чувствителни и отговорни и към въпросите, и проблемите на Вашите близки.

Да Ви информираме максимално преди приемането Ви в болницата е избраният от нас път да Ви помогнем за преодоляване на стреса и напрежението.

Моля, прочетете настоящата секция на сайта, за да се запознаете лично с болницата и общия ред на процедурите преди идването Ви при нас, независимо дали става дума за болнична или извънболнична помощ. Бихме искали да Ви запознаем с някои от отличителните черти, които превръщат ”Св. Панталеймон” в предпочитан избор за лечение в страната и да Ви преведем стъпка по стъпка през пребиваването Ви в болницата. Ще имате възможност да проследите основния процес от приемането до изписването Ви. Можете да се запознаете и с информацията за Вашите посетители, часовете за визитация, често задаваните въпроси и повече.

КОНТАКТИ

Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Панталеймон” – sphospital.bg

Адрес: гр. София, бул. “Александър Малинов” № 63
Тел.: 02 974 10 00
Факс: 02 974 44 50
E-mail: info@sphospital.com
facebook.com/МБАЛ-Свети-Панталеймон-София


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: sphospital.bg

Comments are closed.