МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов ” АД

April 29, 2015
ЗА НАС

cherkezovМОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов ” АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област.
Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война. – още история
Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.

ДЕЙНОСТИ

Диагностика и лечение на остри заболявания (травми, спешни хирургични заболявания), състояния изискващи оперативно лечение.
· Родилна помощ
· Физиотерапия и болнична рехабилитация
· Диагностика и консултации поискани от лекар и стоматолог от други лечебни заведения
· Медико-козметични услуги
· Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.

ДКЦ

Консултативно – диагностичният блок е звеното, в което пациентите попадат за първи път в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов ” АД гр. Велико Търново. Тук всеки гражданин пожелал да получи здравна услуга се среща с високоспециализирания медицински персонал, добрата организация и професионализъм съгласно изискванията за добра медицинска практика.

СТРУКТУРА НА КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК 

        ТЕЛК
СТАЦИОНАРЕН БЛОК

В МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД са разкрити 19 стационарни отделения, осигуряващи висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ, включително първична, вторична и третична профилактика.

СТРУКТУРА НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК 

АПТЕКА

Болничната аптека задоволява потребностите на отделенията с лекарствени средства, медицински консумативи и диализни разтвори.
Разположена е на партерния етаж на стационара, осигурена е с площ и зонирана съгласно ЗЛСАХМ.
В Аптеката се получават, съхраняват и отпускат по лекарствени листове разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и медицински консумативи.
Аптеката отпуска скъпоструващи лекарства по Наредба № 34 на МЗ.
Съхранява и отпуска наркотични вещества, като за целта има създадени условия за съхранение, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Аптеката е част от Болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства и медицинските консумативи, с разделно отчитане лекарствената терапия на всеки пациент.
В Болничната аптека работят 2 магистър фармацевти, 1 помощник фармацевт и 2 медицински сестри.

СПЕЦИАЛИСТИ
Маг. фармацевт Татяна Таскова – Управител Болнична аптека
Маг. фармацевт Мария Кирова
Пом. фармацевт Доля Тонева

Маг. фармацевт Татяна Таскова – Управител Болнична аптека
През 1980 г. завършва “Фармация” във Фармацевтичен факултет – гр. София
През 1981 г. работи като управител на аптека в с. Балван
От 1982 г. до 1989 г. е магистър фармацевт в гр. Петрич
От 1989 г. до 2000 г. е управител на Билкова аптека гр. Велико Търново
От 2000 г. е управител на Болнична аптека на МОБАЛ

Тел.за контакти: 062 / 64-38-24 и 678900315

КОНТАКТИ

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов ” АД – mobaltarnovo.com

Адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш 1
Тел.: 062 62 68 41
Е-mail: mail_at_mobaltarnovo.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mobaltarnovo.com

Comments are closed.