Орбидент – Дентални ренгенови лаборатории София

May 24, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_25904 Jul. 24 08.34Началото на нашата дейност е през 2000 година-бяха разкрити рентгенови лаборатории в София и Пловдив,а през 2003- и в Плевен . За улеснение на стоматолози и пациенти през 2004 разкрихме още 2 лаборатории –в София и Пловдив.

От 2013 година оборудваме лабораториите с дигитални рентгенови апарати заради предимствата пред конвенционалните, които дават както за пациенти и лекари,така и за околната среда. Дигиталните технологии имат принос и в опазване на околната среда,защото се елиминират токсичните фиксиращи разтвори на конвенционалните проявителни техники и оловното фолио.С помощта на сензор, който замества стандартния рентгенов филм, образът се прехвърля директно на монитора на компютъра. Предимството за пациента е, че образът се получава с много по-малка доза облъчване – приблизително 1/10 от обикновената.Обработката на образа с компютър дава още много възможности за по-добра диагностика , визуализиране план на лечение и проследяване на неговите етапи.

Винаги инвестираме в най-съвременна техника и следваме нови технологии,за да постигнем нов стандарт в образните изследвания и да разширим диагностичните възможности.Нашите специалисти са изключително добре подготвени и непрекъснато повишават своята квалификация и умения. Приоритет в дейността ни са щадящите,минимално натоварващи организма процедури.

Благодарение на високо-технологичното оборудване и опита и прецизността на на нашите специалисти успяваме да удовлетварим все по-големите изисквания на лекарите по дентална медицина и да станем част от техните екипи.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

* Интраорални

 • СЕГМЕНТНИ РЕНТГЕНОГРАФИИ
 • BITEWING
 • SIMPSON
 • ПАРАДОНТАЛЕН СТАТУС

* Eкстраорални

 • ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ
 • ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ *
 • TMC
 • 3DTS **
 • 3D CBCT ***
 • РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП
 • СИНУСИ
ОБОРУДВАНЕ

* 3D CBCT компютърен томограф
* RXDC eXTend – Апарат за секторни рентгенографии
* Ортопантомограф

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_25895 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25896 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25897 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25898 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25899 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25900 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25901 Jul. 24 08.23ScreenHunter_25902 Jul. 24 08.23
КОНТАКТИ

Орбидент – Дентални ренгенови лаборатории София – orbident.bg
Адрес: гр. София, ул. Странджа 52-А
Тел.: 02 995 09 46
Моб.тел.: 0889 267 567
E-mail: sfcentyr@ orbident.bg

Офис Гео Милев
Адрес: гр. София, ул. Галилео Галилей
Тел.: 02 973 38 02
E-mail: sfgeomilev@ orbident.bg

Офис Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Дойран 53
Тел.: 064 805 564
E-mail: pleven@ orbident.bg

Офис Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Филип Македонски 29, ет 4
Тел.: 032 643 187
E-mail: plovdiv@orbident.bg

Офис Пловдив 2
Адрес: гр. Пловдив, ул.”Райко Даскалов”68, ет3
Тел.: 032 626 607
Моб.тел.: 0879 018 477
E-mail: plovdiv2@orbident.bg

Текст и изображения: orbident.bg

Comments are closed.