Проф. Д-р Искрен Коцев – Гастроентеролог Варна

October 12, 2021
ЗА НАС

ScreenHunter_15639 Apr. 22 09.00

Проф. Д-р Искрен Коцев, д.м.н. e специалист по вътрешни болести, гастроентерология и хепатология със значителен клиничен опит. Дългогодишен ръководител на Клиниката по хепатогастроентерология в Университетстката болница „Св. Марина” и професор в Медицинския университет, гр. Варна. Пионер в областта на ултразвуковата диагностика у нас и c богат опит в областта на гастроинтестиналната ендоскопия.
Консултира в МК „Майчин дом“
maichindom.varna@gmail.com
Записване по телефона или онлайн на
Майчин дом Варна
Стационарен тел:
052 332 000
052 332 500
*ОБРАЗОВАНИЕ*
1968-1974 Медицински факултет, Медицински университет, гр.София
*СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИЯ*
1978 Вътрешни болести, Медицински факултет, гр. Варна
1981 Гастроентерология, Медицински факултет, гр. София
1992 Meдицински факултет, Clinic of Gastroenterology, Zurich, Switzerland
1994 Mount Sinai Hospital, Prof. Jerome D. Waye, New York, USA
1998 Medical Faculty, Clinic of Gastroenterology, Besançon, France
1998 University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany, Prof. Nib Sohendra
*ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ*
1975-1978 Лекар в отделението по вътрешни болести, Окръжна болница, гр. Добрич
1978-1993 Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, ВМИ, гр. Варна, филиал, гр. Добрич (ръководител 1987-1993)
1993-1994 Ръководител на Клиниката по вътрешни болести, Окръжна болница, гр. Добрич
1995- 2016 Ръководител на Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински университет, гр. Варна
2017- 2020 Професор, консултант в Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина”,Варна
2020 – Консултант в Медицински комплекс „Майчин дом“, гр. Варна
*AКАДЕМИЧНИ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ И ДИПЛОМИ*
1975 Магистър по медицина № 000488/24.01.1975
1981 Диплома за специалност по вътрешни болести № 22213/01.01.1981
1984 Диплома за специалност по гастроентерология и диететика
№ 26058/02.01.1984
1986 Доктор по медицина
1987 Доцент
2007 Доктор на медицинските науки
2008 Професор
*ПУБЛИКАЦИИ*
Над 250 научни статии, обзори, описания на случаи, доклади, учебници за
студенти
*НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ*
Хронични чернодробни болести
Гастроинтестинални полипи и рак
Възпалителни болести на червата
*ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА*
Българско научно дружество по гастроентерология – член на
ръководството
Българска асоциация по ултразвук в медицината
European Association for the Study of the Liver
European Society of Gastrointestinal Endoscopy
European Crohn`s & Colitis Organisation
European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition
American Gastroenterological Association
*ЕЗИЦИ*
Български, английски, френски, руски,
ГАЛЕРИЯ

Prof. Iskren Kotzevprof. KocevProf. Kotzev (3)Prof. Kotzev (16)ScreenHunter_15635 Apr. 22 08.59ScreenHunter_15636 Apr. 22 08.59ScreenHunter_15637 Apr. 22 08.59ScreenHunter_15639 Apr. 22 09.00
КОНТАКТИ
Проф. Д-р Искрен Коцев – Вътрешни болести и гастроентерология, гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ № 1, МК „Майчин дом“
Записване по телефона или онлайн на Майчин дом Варна
Стационарен тел:
052 332 000
052 332 500
Моб.тел.: 0888 924 587
E-mail: kotzev@mnet.bg
http://kotzev.info

Comments are closed.