Проф. Д-р Искрен Коцев – Гастроентеролог Варна

April 29, 2019
ЗА НАС

ScreenHunter_15639 Apr. 22 09.00Проф. Д-р Искрен Коцев e специалист Вътрешни болести с дългогодишен и доказан опит. Работи в Университетстка болница „Св. Марина”. Женен с две деца.

Специалност по диатетика, специалност по вътрешни болести и специалност по гастроентерология от 1983 г.

Професор, д-р на медицинските науки. Ръководител на Клиниката по гастроентерология, МБАЛ „Св. Марина”, Meдицински университет, гр. Варна.

ОБРАЗОВАНИЕ
1968-1974 Медицински факултет, Медицински университет, гр.София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1978 Вътрешни болести, Медицински факултет, гр. Варна
1981 Гастроентерология, Медицински факултет, гр. София
1992 Meдицински факултет, Clinic of Gastroenterology, Zurich, Switzerland
1994 Mount Sinai Hospital, Prof. Jerome D. Waye, New York, USA
1998 Medical Faculty, Clinic of Gastroenterology, Besançon, France
1998 University Hospital Eppendorf, Hamburg, Germany, Prof. Nib Sohendra

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ
1975-1978 Лекар в отделението по вътрешни болести, Окръжна болница, гр.
Добрич
1978-1993 Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, ВМИ, гр. Варна,
филиал, гр. Добрич (ръководител 1987-1993)
1993-1994 Ръководител на Клиниката по вътрешни болести, Окръжна болница,
гр. Добрич
1995- Ръководител на Клиниката по гастроентерология, УМБАЛ „Св.
Марина”, Медицински университет, гр. Варна

AКАДЕМИЧНИ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ И ДИПЛОМИ
1975 Магистър по медицина № 000488/24.01.1975
1981 Диплома за специалност по вътрешни болести № 22213/01.01.1981
1984 Диплома за специалност по гастроентерология и диететика
№ 26058/02.01.1984
1986 Доктор по медицина
1987 Доцент
2007 Доктор на медицинските науки
2008 Професор

ПУБЛИКАЦИИ
Над 150 научни статии, обзори, описания на случаи, доклади, учебници за студенти

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Хронични чернодробни болести
Гастроинтестинални полипи и рак
Възпалителни болести на червата

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА
Българско научно дружество по гастроентерология – член на
ръководството
Българска асоциация по ултразвук в медицината
European Association for the Study of the Liver
European Society of Gastrointestinal Endoscopy
European Crohn`s & Colitis Organisation
European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition
American Gastroenterological Association

ЕЗИЦИ
Български, английски, френски, руски,

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_15635 Apr. 22 08.59ScreenHunter_15636 Apr. 22 08.59ScreenHunter_15637 Apr. 22 08.59
КОНТАКТИ

Проф. Д-р Искрен Коцев – Вътрешни болести Варна
Адрес: гр. Варна, Ул. „Христо Смирненски” №1
Моб.тел.: 0888 924 587
E-mail: kotzev@ mnet.bg

Comments are closed.