Проф. д-р Здравко Каменов – Eндокринолог София

April 16, 2019
ЗА НАС

ScreenHunter_10355 Nov. 07 08.04Проф. д-р Здравко Каменов, дмн е Началник на Клиниката по ендокринология на Университетска болница Александровска, в Медицински Университет София.

Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по „Здравен мениджмънт” във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София.

Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.
През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки”.
През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки”.

Проф. д-р Здравко Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.

ЧЛЕНСТВА И ПУБЛИКАЦИИ
 • Българско дружество по ендокринология,
 • European Association for Study of Diabetes (EASD),
 • International Menopause Society (IMS),
 • European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE),
 • European Society for Sexual medicine (ESSM – член на Advisory Board) и
 • International Society for Sexual medicine (ISSM),
 • Българска асоциация no сексуална медицина (председател),
 • American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

Проф. д-р Здравко Каменов има над 320 научни трудове: 170 публикации (45 в чужбина), включително 4 монографии, 8 учебника/ръководства и над 150 участия в научни форуми (70 в чужбина) с импакт-фактор 112,6. Трудовете му са цитирани в над 400 медицински списания и книги (300 в чужбина).

ДЕЙНОСТ
 • лечение на захарен диабет,
 • лечение при затлъстяване,
 • лечение на метаболитен синдром,
 • лечение на остеопороза,
 • сексуална медицина
 • нарушения на щитовидна, хипофизна, полови, надбъбречни, паращитовидни жлези
 • експерт по ехография на шийна област
КОНТАКТИ

Проф. д-р Здравко Каменов – ендокринолог – София
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски №1
Моб. тел.: 0887 726 683

Кл. Думи: Проф. Здравко,Каменов, ендокринолог София,Клиниката по ендокринология София,лечение на захарен диабет, метаболитен синдром, остеопороза, затлъстяване,нарушения на щитовидната жлеза,професор Здравко Каменов,проф. Здравко Каменов ендокринолог, сексуална медицина,еректилна дисфункция лечение, Специалист ендокринолог,Специалист ендокринолог София,Специалист,НЗОК

Comments are closed.