Проф. д-р Филип Куманов – Ендокринолог и андролог София

January 30, 2019
ЗА НАС

2222222222Проф. д-р Филип Куманов – Специалист по ендокринология и андрология

Професор д-р Филип Куманов получава средното си образование в Софийската немска гимназия. Завършва медицина в София. Защитава дисертация на тема “Пролактинова секреция при мъжки хипогонадизъм”. Има призната специалност по вътрешни болести и по ендокринология и обменни заболявания. Хабилитиран е по ендокринология през 1991г. На 19. 3. 2008 г. защитава дисертация на тема “Онтогенетични аспекти на тестикуларната недостатъчност” за присъждане на “доктор на медицинските науки”. На 24.03.2009г. е избран за Професор по ендокринология.
Има над 300 оригинални статии, обзори, глави от учебници по ендокринология и участия в национални и международни форуми.
Автор на монографията “Климактериум у мъжа ?” (2002 г.) – единствена засега у нас и една от малкото в света по тоя проблем!
Цитирания на трудове на д-р Куманов в научни издания: над 600 в чужбина и 71 в България.
Научните му интереси са в областта на репродуктивната ендокринология, андрологията и невроендокринологията.
Професор д-р Филип Куманов многократно е посещавал и изнасял лекции пред лекари в Римския университет, в Хумболдтовия университет в Берлин, както и в Кливлъндската клиника (Кливлънд, Охайо – Cleveland Clinic Foundation).

Специализирал в Мюнхен, Рим, Виена. Работил е в Клиниката в Кливлънд, Охайо, САЩ. През 2013г. издаде книга “Ендокринология на мъжката репродуктивна система” издание на БАН.
През 2016-2017 г. бяха издадени 2 медицински монографии на Филип Куманов в издателство Springer International.

Член на:
- Европейската академия по андрология;
- Европейското дружество по ендокринология (ESE);
- Американската Асоциация на Клиничните Ендокринолози.

Преглежда и лекува: Заболявания на тестисите, полова слабост, преждевременна (бърза) еякулация и нарушения на ерекцията, заболявания на щитовидната жлеза (гуши), прекомерно окосмяване, нарушения на пубертета у момчета и момичета, болести на хипофизата и на надбъбречните жлези, захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром.

НОРМИ

 

Таблица 1Нормален ръст и тегло при български момчета според възрастта (5-95 персентилмедиана).

Възраст

Ръст

Тегло

Под една година

53см – 77см

Средно: 67см

4кг – 10.9кг

Средно: 7.7кг

Една година

73см – 89.7см

Средно: 80.6см

8.5кг – 14.4кг

Средно:11.27кг

Две години

83см – 99.7см

Средно: 91.5см

11кг – 17.5кг

Средно: 14кг

Три години

91.7 см – 106см

Средно: 99см

13кг – 19кг

Средно: 16кг

Четири години

97.1см – 114.4см

Средно: 105.9см

14.5кг – 23кг

Средно: 17.5кг

Пет години

104.3см – 120.9см

Средно: 112.3см

16кг – 26.9кг

Средно: 20кг

Шест години

110см – 127.1см

Средно: 119см

18.5кг – 28.9кг

Средно: 22кг

Седем години

115см – 135.3см

Средно: 125.1см

19кг – 36кг

Средно: 24.5

Осем години

120.3см – 140.4см

Средно: 130.4см

21кг – 40.7кг

Средно: 27.5кг

Девет години

125 см – 146.5см

Средно: 136см

24кг – 44.7кг

Средно: 30кг

Десет години

129.8см – 152.6см

Средно: 141.5см

27кг – 53кг

Средно: 34кг

Единадесет години

135.5см – 158.9см

Средно: 146.5см

28.3кг – 56.2кг

Средно: 37.7кг

Дванадесет години

139.6см – 165.1см

Средно: 150.6см

30.8кг – 62.4кг

Средно: 42кг

Тринадесет години

145.4см – 173.4см

Средно: 159.1см

34кг – 75.4кг

Средно: 48.5кг

Четиринадесет години

150.8см – 177.5см

Средно: 166см

39кг – 80кг

Средно: 55.7кг

Петнадесет години

156.7см – 182.8см

Средно: 170.3см

45.3кг – 83.4кг

Средно: 60кг

Шестнадесет години

162см – 182.9см

Средно: 171.8см

50кг – 85кг

Средно: 63.2кг

Седемнадесет години

164.3см – 185.3см

Средно: 173.7см

54.3кг – 90кг

Средно: 68кг

Осемнадесет години

164.5см – 184.5см

Средно: 174.3см

53.8кг – 88.4кг

Средно: 69кг

Пояснения: 1. Нормите се отнасят за българското население, момчета, навършили съответната възраст.

2. Измерването се извършва за ръст вечерно време, а за теглото – сутрин на гладно.

При оклонения съответно под или над от посочените норми за съответната възраст моля да се свържете с професор Филип Куманов на телефон +359 888 641516.

Важно! Създадени са и норми за размерите на пениса и тестисите за всяка възраст от раждането до навършване на 18 години. Измерването става само от лекар специалист и не може да се извършва от младежите или от техните близки. За определяне на размерите и съпоставянето с нормите моля да потърсите контакт с проф. Филип Куманов, +359 888 641516.

 

 

 

ГАЛЕРИЯ

p0p1p2p3
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Заболявания на щитовидната жлеза

Сред най- честите заболявания на щитовидната жлеза спада ендемичната гушавост. Тя принадлежи към йод-дефицитните заболявания, от които в света страдат над 1 милиард души. Широко разпространени са и понижението (хипотиреоидизъм), както и свръхпродукцията (хипертиреоидизъм) на тиреоидни хормони. Много висока е и честотата на субклиничния хипотиреоидизъм, който е рисков фактор за атеросклероза, както и честа причина за развитие на депресия, нарушение на паметта, нарушения във функционирането на сърдечносъдовата система.

Полова слабост и безплодие у мъжа

Безплодието (инфертилитетът) е състояние, при което са безуспешни опитите за забременяване в разумен срок- обикновено 12 месеца. В западните страни, а също и у нас близо 15% от двойките в репродуктивна възраст нямат деца против волята си. В около 40% от случаите вината е у мъжа, приблизително съшият дял се пада и на жената, а в 20% от случаите- репродуктивни проблеми имат и двамата в съответната двойка. До голяма степен проблемът за профилактиката на безплодието зависи от обществото, което трябва да стимулира създаването на потомство в млада възраст.

Някои чести ендокринни заболявания

Заболявания на тестисите

  • Мъжки хипогонадизъм

Под това понятие се разбира намаляването или отпадането на една от функциите на тестисите – ендокринната или сперматогенезата, а в някои случаи и двете заедно. Недоразвитието на външните полови органи се нарича хипогенитализъм. Хипогонадизмът може да възникне при отпадане на регулиращото действие на хипофизата или хипоталамуса или да се обуславя от увреждане на самите тестиси. Независимо, обаче, къде е причината за хипогонадизма, проявите му се определят главно от намаленото или липсващо количество мъжки полови хормони;

  • Крипторхизъм

Това е състояние, при което жлезата е задържана някъде по пътя на естествено пренатално придвижване от долния полюс на бъбрека до дъното на скроталната торбичка, т. е отнася се за непълно смъкване. Това е най-честото вродено отклонение у новородените момчета.

Нарушения на пубертета

Пубертетът при момичетата настъпва между 8 и 14 години, т. е. около 2 години по-рано отколкото при момчетата. И при двата пола, обаче, могат да се наблюдават преждевременен или закъснял пубертет, като и в двата случая е необходимо диагностично уточняване.

Повишено окосмяване

Повишеното окосмяване е често и мъчително оплакване у женския пол. Макар че се възприема повече като козметичен дефект, в редица случаи причината е ендокринна. Само правилното лечение на основната яйчникова или надбъбречна патология, може трайно да отстрани този симптом. Същевременно не трябва да се забравя, че повишеното окосмяване (хирзутизмът) може да бъде ранен симптом на злокачествено заболяване (например андроген-продуциращ тумор на надбъбрека).

КОНТАКТИ
Проф. д-р Филип Куманов
Прегледи по договаряне след предварително записване на телефон:
Моб. тел.: 0888 641 516
e-mail: fkumanov@abv.bg

Ключови думи: Мъжки хипогонадизъм, Крипторхизъм, Нарушения на пубертета, Полова слабост, безплодие, Повишено окосмяване, Заболявания на щитовидната жлеза, щитовидната жлеза, ендокринни заболявания, ендокринолог, ендокринолог софия, диабет, затлъстяване

Comments are closed.