Севда Шенкова – клиничен психолог и акредитиран психотерапевт – София

December 17, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_12217 Dec. 04 15.09Севда Шенкова е клиничен психолог и акредитиран психотерапевт с над 10 годишен опит. Професионални интереси и терапевтичен опит основно в областта на тревожни разстройства, депресия и личностови разстройства.

От 1997 до 2008 година преподавател по медицинска етика и приложна психология в Медицински Университет – София. С призната специалност по медицинска педагогика.

От 2006 година до настоящия момент, като член на екипа на Институт за екология на мисленето – София, асистира на д-р П. Василев в обучението на когнитивно-поведенчески консултанти и психотерапевти в гр. София.

Специализации и тренинги в областта на психотерапията:

ЕМDR therapy – Най-бързата и ефективна терапия за пост-травматично стресово разстройство според Американската психиатрична асоциация. 1-ви и 2-ри модул – Dr Udi Oren – President of EMDR Europe Association – Март 2011, Октомври 2011

Схема терапия – Dr. Alp Karasomangolu, PsikoNET, Istanbul, 2011, 2012

Основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия

Личен опит в когнитивно-поведенческа психотерапия

Специализиран модул по когнитивно-поведенческа психотерапия

Когнитивно –поведенческа психотерапия при тревожни разстройства- генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно-разстойство, хипохондрия, социална фобия и посттравматично стресово разстройство – Prof. Paul Sallcovskis, Paul Wheble, King,s College London, Prof Tom Borkovec, USA, 2002, 2012

КПТ при шизофрения и биполярно афективно разстройство – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010

КПТ при личностови разстройства – Prof. Antonio Pinto, Napoli, Italy, 2010

Майндфулнес когнитивна терапия – Prof. Fabrizio Diodonna, Italian institute for Mindfulness – 2009, 2011

Основен курс по ЕЕG Biofeedbeack – 2009

КПТ при ниска себеоценка – Paul Weble, Maudsley Hospital, London, 2007

Личен опит в хуманистично- екзистенциална психотерапия – 2007

Хипнотерапия при: паническо разстройство; Синдром на раздразнимо черво – Dr Pantazis Iordanidis, Greece, 2006

КПТ – интерперсонални аспекти – Prof. Tom Borkovec, Pennsylvania State Universitaty, USA, 2005

КПТ на семейството – Frank Dattilio Ph.D, USA, 2003

Основен курс по хипноза – 2002

Основен курс по хипнотерапия – 2003

Фокусирана към решения краткосрочна терапия – 2002

 

Продължителните ми търсения и обучения, преподаване в областта на психологията и психотерапията, както и опитът ми в работата с многобройните клиенти ме насочиха да се фокусирам върху 3 основни направления. Тези психотерапевтични направления са с висока научна доказателственост за своята ефективност.

 

 

В работата си в зависимост от състоянието на клиента, както и неговите личностови особености и предпочитания използвам горепосочените методи, както самостоятелно, така и комбинация от тях. Достигнах до убеждението, че когато обединявам най-добрите елементи от няколко терапевтични подхода се получават много по-добри резултати.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_12212 Dec. 04 15.07ScreenHunter_12213 Dec. 04 15.07ScreenHunter_12214 Dec. 04 15.08ScreenHunter_12215 Dec. 04 15.08ScreenHunter_12216 Dec. 04 15.08
КОНТАКТИ

Севда Шенкова – клиничен психолог и акредитиран психотерапевт – София – sevdashenkova.com

Адрес: гр. София, кв. „ Манастирски ливади-запад”, ул. Казбек 18А, етаж 1
Моб. тел.: 0896 641 566
E-mail: sevda.shen@gmail.com

Текст и изображения: sevdashenkova.com

Comments are closed.