Служба По Трудова Медицина – Доверие – София

October 7, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_7469 Oct. 07 15.56ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С “ДОВЕРИЕ”
Сертификат за акредитация от ИА “Българска служба за акредитация”, гр. София
№ 130 ОКС / 26.02.2010 г., Валиден до 28.02.2014 г.

“Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд “. Член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България

 

 

ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
 • Разработва мерки за оптимизиране на работната среда и трудовия процес.
 • Оценява риска за здравето и безопасността при работа.
 • Участва при въвеждане на ново оборудване, методи и материали.
 • Консултира при избор на производствени площадки и ситуиране на обекти.
 • Препоръчва избор на средствата за колективна и лична защита.
 • Оценява санитарно-битово осигуряване на работниците и служителите.
 • Оценява физични фактори на работната среда.
 • Оценява физиологични фактори – работна поза, работни движения, тежест на труда, статично и динамично напрежение, ръчна работа с тежести, зрително напрежение; както и режими на труд и почивка, ергономични параметри на работната среда и пр.
 • Участва в разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети за правилното им прилагане.
 • Изготвя анализ за ефективността от проведените превантивни мероприятия.
 • Разработва препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
 • Оценява влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на служителите и пригодността им за работа чрез:
  • организация на периодични медицински прегледи и изследвания и последващо изготвяне на анализ на резултатите от тях;
  • дава заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
  • СТМ анализира здравословното състояние на служителите;
  • при съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването;
  • при напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние
КОНТАКТИ

Служба По Трудова Медицина – Доверие – София – stmdoverie.com
Адрес: гр. София, ж.к. Дианабад, ул. “Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, тяло А, ет.7
Тел: 02 425 06 31
Факс: 02 425 06 24
Моб. тел.: 885 515 003
E-mail: office@ stmdoverie.com

Текст и изображения: stmdoverie.com

Comments are closed.