Служба Трудова Медицина “Валжан” – Стара Загора

February 6, 2022
ЗА НАС

ScreenHunter_606 Sep. 11 23.07СТМ – ВАЛЖАН се занимава с:

♦ Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите
♦ Консултиране на работодателите в областа на здравето и безопасността при работа
♦ Оценка на риска, профилактични медицински прегледи
♦ Измерване на фактори на работната среда

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_601 Sep. 11 23.00ScreenHunter_603 Sep. 11 23.00
КОНТАКТИ

Служба Трудова Медицина “Валжан” – Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84 ет. 1, ап. 1
Тел.: 042 602 023
Моб.тел.: 0888 736 535
E-mail: velev@ sz.inetg.bg

Comments are closed.