“СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ООД – лаборатория – Ловеч

September 30, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_5276 Sep. 30 13.42“СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ООД има следния предмет на дейност:

Извършване на имунохематологични, клиниколабораторни, вирусологични, микробиологични и паразитологични изследвания; ядрено-магнитен резонанс, както и други специализирани медицински изследвания за извънболнична помощ, като се извършват  и търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване нa пациентите.

Лабораторията е разкрита през 2002г. като “СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ЕООД с решение № 273 на Ловешки окръжен съд и предмет на дейност: имунохематологични, клиниколабораторни, вирусологични и микробиологични изследвания на кръв и друг биологичен материал.

“СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ЕООД е преобразувана в ООД чрез вписване на нов съдружник и разширяване предмета на дейност.

Собственост: Дружеството е 100% частна собственост.

Управление: Управлява се от лекар със специалност трансфузионна хематология.

Местоположение: гр.Ловеч ул.”Съйко Съев” № 27

Лабораторията се намира в партерния етаж на бившата градска поликлиника, в непосредствена близост до потребителите на лабораторни изследвания. Местоположението позволява на пациентите пряк достъп до общопрактикуващи лекари, специалисти, МБАЛ и ЦСНМП.

Осигуряваме възможно най-доброто качество и точност на необходимите Ви изследвания за оптимално кратко време и ниски цени. Тук Ви очаква вежлив и опитен персонал, на чиито грижи можете да поверите необходимите за Вашето здраве изследвания.

Работно време:
Лаборатория:
понеделник – петък 7:00-18:30
Рентген:
понеделник – петък 8:00-18:00
Скенер:
понеделник – петък 8:00-16:00

УСЛУГИ

Това е една бързоразвиваща се, модерна лаборатория. Ние работим по договор с РЗОК (районна здравна осигурителна каса) за следните диагностични пакети от изследвания:

 • Мамографски изследвания с модерна апаратура
 • изследвания с 3D ехограф и доплер
 • пакет клинична лаборатория
 • пакет микробиология
 • пакет имунохематология
 • пакет хормони
 • пакет образна диагностика
 • компютърна томография (спирален скенер)
 • пакет патоанатомия
 • пакет паразитология
 • лабораторията извършва заверка на здравни книжки
АПАРАТУРА

ИМУНО-МЕД 77 е модерно оборудвана лаборатория, с апарати на водещи фирми в областта на лабораторната и образна диагностика, отговарящи на световните стандарти за качество. Модерната апаратура и висококвалифицирания персонал гарантират високото качество и точност на Вашите изследвания!

 Рентген LISTEM REX RF
Нов рентгенов апарат гарантиращ минимално облъчване за лекар и пациенти. Има модерна скопична изобразителна система. Използва мулти-микропроцесорна технология, осигуряваща по-добро качество на рентгеновите снимки!
Image
 Спирален компютърен томограф

Siemens Somatom Plus 4

Image
 Цифров 3D ехограф с Doppler  Image

 

 Нашите апарати за лабораторна диагностика:

  Автоматичен биохимичен анализатор BS 200 Image
  Автоматичен хематологичен анализатор Image
  Полуавтоматичен биохимичен анализатор Image
  Полуавтоматичен хематологичен  анализатор Image
 ◊ Йон-селективен анализатор
  2 ELISA Reader
ПОЛЕЗНО
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5264 Sep. 30 13.38ScreenHunter_5275 Sep. 30 13.41ScreenHunter_5274 Sep. 30 13.41ScreenHunter_5273 Sep. 30 13.41ScreenHunter_5270 Sep. 30 13.39ScreenHunter_5269 Sep. 30 13.39ScreenHunter_5268 Sep. 30 13.39ScreenHunter_5267 Sep. 30 13.39ScreenHunter_5266 Sep. 30 13.39ScreenHunter_5265 Sep. 30 13.38
КОНТАКТИ

“СМДЛ ИМУНО-МЕД 77” ООД – лаборатория – Ловеч – imunomed77.com
Адрес: гр. Ловеч, Ул. Съйко Съев 29 (приземен етаж)
Тел.: 068 667 329
Моб. тел.: 0885 612 697

Текст и изображения: imunomed77.com

Comments are closed.