СМДЛ “Микробиолаб”

July 22, 2018
ЗА НАС

microlavСМДЛ “Микробиолаб” извършва дейности, включващи клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел. Лабораторията работи в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” ЕООД, Медицинския стандарт по Клинична микробиология, правилата за добра медицинска практика и според изискванията на Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)Wayne, Pennsylvania USA. Нейна основна задача се явява поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания, санитарно-микробиологични изследвания като контрол на качеството на питейни води, профилактични изследвания за наличие на легионелни бактерии във води, контрол на провежданите дезинфекционни и стерилизационни мероприятия.

 С КАКВО РАБОТИМ НИЕ?

 АПАРАТУРА

Лабораторията работи с напълно автоматизирана система за извършване на изследвания за установяване на автоимунни и инфекциозни болести по методите на ELISA и реакция за фиксиране на комплемента чрез използването на течни, единични, готови за употреба тестове.

 Основните предимства на апаратурата са:

  • Изцяло подготвени набори за изследване
  • Напълно автоматична обработка на теста
  • Бърз резултат – до 90 мин.
  • Бърза и точна диагноза – вкючително при припокриващи се симптоми

Качеството на продуктите е гарантирано със сертификат по ISO 9001 и СЕ валидирани методи и сертификати

 ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени, гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.
В лабораторията се извършват и високоспециализирани изследвания с изолиране и идентификация на облигатни анаероби, /род Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, Bilophila, Veillonella, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacreium, Eubacterium/ изолирани от различни клинични материали – раневи секрети, ексудати, зъбни материали. Диагностицира се Clostridium difficile и се определят токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико-асоциирана диария и псевдомембранозен колит.

Извършва се изследване на фекални проби за патогенни чревни бактерии – Salmonella, Shigella, диарогенни E.coli, Campylobacter.

Диагностиката на Helicobacter pylori, причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха се осъществява серологично, с фекален тест за доказване на хеликобактер пилори антиген, както и с дихателен уреазен тест.

Клинични материали от болни – серуми и урини, се изследват за Legionella и легионерска болест.

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния ентероколитика /Y. enterocolitica О3 и О9/, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, както и серологични изследвания за бруцелоза: B.abortus и B.melitensis, причинители на заболявания по едрия и дребен рогат добитък и В.canis – кучешка бруцелоза.

Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, с доказване антитела срещу причинителете: Bartonella quintana, Bartonella henselae

Санитарна-микробиология на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

Паразитологичните изследвания включват: прегледи, консултации, изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни, профилактика на малария и други тропически паразитни заболявания, лечение, проследяване на състоянието.

ЕКИП

Диагностичната дейност се осъществява от високоспециализиран екип от лекари – микробиолог, вирусолог, паразитолог, специалист–химик и среден медицински персонал. Трима от висшистите са със защитени дисертации и степен доктор по медицина.

1. доц. д-р Борис Методиев Попов, ДМ – специалист микробиолог, вирусолог, управител.
2. д-р Румен Харизанов – специалист паразитолог
3. Kатюша Йорданова Иванова,ДМ – специалист химик
4. Лидия Христова – медицински лаборант
5. Николина Иванова – медицински лаборант
6. Зоя Илиева Райкова -медицински лаборант
7. Антоанета Атанасова Немска – медицински лаборант
8. Ирена Цветанова Бонева – медицински секретар /регистратор/
9. Лидия Иванова Иванова – оператор – автоклавчик
10. Цветина Иванова Младенова – икономист

[/spoiler]

КОНТАКТИ

СМДЛ “Микробиолаб” – microbiolab-bg.com

Адрес: гр. София, ул. Александър Станишев” №17, район “Люлин 2″, ДКЦ ХІІ – база 2 /бивша 26 П-КА/,
Тел.: 02 925 14 15, в. 237;
Моб. тел: 0887 852 656;
E-mail: info_at_microbiolab-bg.com; microbiolab2003_at_yahoo.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София, ДКЦ ХІІ, ул.Кореняк №17
Тел: 927 60 04, в.251
Моб. тел.: 0888 510 494;


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.49 Б, вх. 2 /зад пицария Джепето/,
Моб. тел.: 0884 211 861;


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: microbiolab-bg.com

Comments are closed.