Самостоятелна-медико техническа лаборатория “Видент” ЕООД

March 8, 2020
ЗА НАС
logo-videntСамостоятелна Медико – Техническа Лаборатория СМТЛ Видент ЕООД

Медико – техническа лаборатория Видент ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ.

В Медико – техническа лаборатория Видент ЕООД работят високо квалифицирани зъботехници.

В лаборатория Видент се изработват специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати, свъзани със стомотологичното ортопедично лечение, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика.

1_SAMOSTOYATELNA MEDIKO - TEHNICHESKA LABORATORIYA VIDENT EOODМедико – техническа лаборатория Видент ЕООД изработва и предлага подвижно протезиране, неподвижно протезиране, моделно ляти протези, металокерамика и ортодонтски апарати.

Изработват се по различни технологични методи, със специални за това машини и инстроменти, както и от различни за тази цел стоматологични материали.

Дейността се извършва в лицензирано по Закона за лечебните заведения помещение, отговарящо на изискранията за производво.

Медико – техническа лаборатория Видент ЕООД изработва и предлага висококачествени денталени продукти, отговарящ на всички стандарти и изисквания, изработени по индивидуалните характеристики и желания на всеки отделен пациент, отговарящи на съвреминните изиквания на потребителя за красива усмивка.

Удоволствието да се усмихвате е единствената цел и резултат от иновативно и естетично изработване на коронки, мостове, протези и шини в лаборатория Видент.

Качеството на продуктите е съобразено с европейските норми и стандарти, но цените са съобразени с доходите и възможностите на българските потребители.

КОНТАКТИ
СМТЛ “Видент” ЕООД
Адрес: гр. Стамболийски, ул. Марица 6
Моб. тел.: 0888 504 692
E-mail: vdent@ abv.bg

Comments are closed.