Студио „Единение” – Холистично студио Варна

December 18, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_7541 Dec. 18 16.03Студио „Единение” е терапевтично пространство за себепознание и хармонизиране на личността. Ние се стремим да възвърнем усещането за цялостност и единство чрез лечение на минали психологически блокажи и дисфункционални модели, енергизиране на тялото чрез физически движения и балансиране на ума чрез медитация. Подходът ни е холистичен и комплексен -работим върху взаимовръзката тяло-психика-дух, тъй като тези три области са в постоянна взаимозависимост.

Стремеж на нашето студио е да създадем онова простраство, атмосфера и условия на любяща доброжелателност, в които човек да усети отново единството, да изпита отново онова единение с всичко, което го заобикаля. Макар да използваме различни подходи, те всички са разновидности на един приоритетен подход – подходът към сърцето.

Човекът е единственото същество изпитващо не просто болка, а душевно страдание. Това страдание е в корена си свързано с чувството на отделеност от другите, природата, Бог и в крайна сметка от самия себе си. Човекът се връща към себе си и се влюбва отново в себе си когато усети емпатийната връзка с друго човешко същество, когато събуди мъдростта на тялото, когато се свърже с твореца в себе си и целителната сила на изкуството и когато усети чрез лечебния ритъм на дихъм своето място в космоса.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Психотерапията е процес на себепознание. Тя е процес на осъзнаване на заложените от родителите ни модели и програми и пречистване от илюзорните разбирания и дисфункционални убеждения за света и нас самите. Чрез нея ни разширяваме съзнанието си като сменяме гледните точки, като придобиваме нови умения за трансформация на негативните емоции и пренасочване на вниманието. Ставаме по-съзнателни за нашите чувства и мисли, за вътрешните механизми, за нашите автоматични реакции и ‘бутони’, които ни карат да действаме първосигнално. Придобиваме по-обективна представа за самите себе си и за другите. Това е процес на личносно израстване и постигане на зрялост.

В студио “Единение” работят екип от психолози от Варна, които съчетават подходи от западната психология с източната мъдрост. Това единение на западните и източните традиции води до един нов тип духовна психология, чийто обхват и гледна точка са много по-широки, фокусирайки се върху цялостната еволюцията на човешкото съзнание. Карл Юнг и Роберто Асаджьоли са първите психолози, които разширяват ортодоксалната психология от ориентирана към егото и социалното функциониране до по-дълбоките нива на трансперсоналното съзнание.
Карл Юнг въвежда понятието за архетиповете – дълбоки и постоянни модели в човешката психика, които с течение на времето остават силни и трайни. Те може да съществуват в „колективното несъзнавано”, в „обективната психика” или дори могат да бъдат кодирани в строежа на човешкия мозък.Освен това архетиповете, имат значение за пътуването към индивидуация, т.е. процес на диференциация. Това са архетиповете, изразени във всекидневието ни, които ни помагат да очертаем силно его и след това разширяват границите на егото, за да позволят на цялостната личност да разцъфти и да се отвори към изживяването на единство с другите хора, със света на природата и на духа.
Според Юнг, егото е онази част от психиката, която преживява изолацията. Отначало детето чувства слабо или не чувства никакво изолиране от околната среда и по-специално никакво изолиране от майката. Чак когато зрелият индивид завърши задачата за развиване на силно его, границите му могат да се разширят и да отворят място за цялостната личност. Това включва (у всеки от нас) не само напълно съзнателната цялостна личност, но и личното несъзнавано и достъп до архетипови образи, изникващи от колективното несъзнавано. Резултатът е не само възобновено чувство на почуда и единство с космоса, но и повторно утвърждаване и нова дефиниция на магичното мислене.
Древните хора също са знаели езика им. Архетиповете за тях са били боговете и богините, които са участвали във всички събития в живота им — от най-обикновеното до най-значимото. В известен смисъл психологията на архетиповете носи прозрения от древните политеистични теологии, които ни запознават с чудесния множествен характер на човешката душа.
Духовната психология ни помага да се освободим от нещата, които нарушават нашия мир, както и от от нашата илюзия за отделеност. Това са целителни процеси, които работят на физическо, умствено и емоционално ниво, при което ние откриваме истината за нашата същност или истинското ни ‘аз’. Ние откриваме, че в същността си ние сме любящи, състрадателни и радостни същества. Духовната психология ни помага да се свържем със себе си на по-дълбоко ниво, да открием тишината в нас, да намерим своя личен път и да дадем своя принос към света. Духовното развитие в същността си е път на единението.

Като духовни психолози ние боравим и с двата стълба на познанието – интелекта и интуицията, разума и сърцето, логиката и твочеството. Разумът ни помага да осветлим опита, а интуицията ни дава съзидателния импулс да създадем едно широко вътрешно пространство и да се превърнем в творци на собсвената ни реалност. Ето защо използваме както подходи от традиционната когнитивна терапия за осъзнаване и преструктуриране на нашите модели и убеждения, така и похвати отвъд ума – визуализация и медитация.

Психология и духовно развитие

Мнозина тръгнали по духовния път пренебрегват психологическото очистване като част от общия процес на пречистване. Те са готови да преминат през сурови самоограничения и лишения, силни телесни усещания, видения и трескави състояния -които могат да бъдат или не симптоми на напреднало духовно пречистване. Но при това те често не са готови да се заемат с най-елементарното равнище на психологическо пречистване.
Когато не сме изпълнили основните задачи на развитието в емоционалния си живот или още не сме осъзнали добре отношението към родителите и семействата си, обикновено откриваме, че сме неспособни да се задълбочим в духовната си практика. Без да се занимаем с тези проблеми няма да бъдем в състояние да се концентрираме по време на медитация или ще разберем, че не сме способни да пренесем това, което сме научили при медитация, във взаимодействията си с другите. Независимо от това дали нашите модели на взаимоотношения и болезнено чувство за идентичност се коренят в детството ни или дори в още по-стари кармични модели, те ще продължават да се повтарят в живота ни и в живота на децата ни, ако не се изправим лице в лице с тях. Просто не е вярно, че единствено времето ще ги излекува. В действителност с течение на времето те преспокойно могат да се задълбочат още повече, ако продължаваме да не им обръщаме внимание.
Ние не можем да представляваме никаква практическа ценност за Бог или Истината, докато не разберем условията на човешкото съществувание, а начинът, по който ги разбираме, не е чрез изследване на нашите астрални тела и минали животи, а посредством изучаване на нашето елементарно, механично, психологическо функциониране. Макар психологическото ни функциониране да съставлява само една част от личността ни, погрешното ни отъждествяване с нея я прави наш първостепенен доминиращ аспект. Често хората имат феноменални преживявания, но нищо в тях не се променя – нито навиците им, нито техните неврози. Става ясно, че ако не работят върху психиката си, без значение колко предани и искрени са, хората биват блокирани на определен етап. Ако не работим ефикасно с нашата психика, просто можем да забравим за духовната работа. Не че не можем да имаме преживявания, но винаги ще изпадаме от тях надолу.
Психологическата работа е необходима, но тя не е духовна работа. Разликата е важна, особено в една епоха, в която хората толкова бързат да окачат етикета „духовно” на каквото и да било, което изглежда някак, макар и смътно, трансперсонално. Фактът, че психологическата работа може да бъде ценна за духовната, не означава, че те са едно и също нещо. Психологическата работа е насочена към психиката, а духовната към Бог или Същността. Те се сливат, когато психиката има потребност от психологическо изцеление, за да се продължи с духовната еволюция.
Точно както психологическата работа не замества духовната, така и духовната не е заместител на психологическата работа в повечето случаи. Мнозина духовни учители се надяват, че пречистващият процес, който е включен в духовната работа, автоматично ще се погрижи за психологическото пречистване. В някои случаи така и става, но в никакъв случай не е сигурно. Дълбоко вкоренените психологически възли се появяват и на най-напредналите стадии на духовното развитие.

Арт терапия

Рисуването или Арт терапията е метод за спонтанно и автентично изразяване на вътрешното Аз – на чувствата, които не винаги имат път на изказ. С помощта на цветовете и играта на формите могат да се докоснат на-фините пластове на душата. Самият акт на рисуване е процес на вътрешна комуникация на подсъзнателно ниво, която дава като резултат един вътрешен образ – самата рисунка. Полезността на Арт терапията се интегрира веднага в момента на рисуване – освобождава негативното напрежение и стреса, успокоява, хармонизира вътрешните енергии у човека, зарежда с прилив на сили, прави го различен и значим по своята същност, прави го ои-естествен в общуването, развива творческата фантазия. Арт терапията не изисква професионализъм в рисуването, а позволява на всеки да се докосне до белия лист и цветен молив за да изразява, да твори, преживява и вдъхновява живота си.

Силва метод (ефективна сетивна проекция)

Методът Силва е уникална, образователна програма за развитие на ума и контрол над стреса, изградена на базата на научни изследвания. Тя променя живота на милиони хора по света като им помага да постигнат по-голям контрол над себе си. С понятието ‘контрол’ определяме възможността да насочваме правилно своите способности – памет, творчество, интуиция, мислене и да ръководим своя живот- ние сме онова, за което се мислим.

Методът помагаза за справяне със стреса. Има три основни фактора, които причиняват стрес и които неутрализират имунната система. Първият фактор е вината. Вторият е загубата на любимо лице, вещ или състояние, което не може да се възстанови. Третият е когато работим в ‘отвратителни’ условия, но не можем да ги променим. Можем ли да контролираме стреса? В действителност има само един начин –отпускането.

Вътрешните нива на ума са свързани с отпускането. Когато човек се отпусне, неговият мозък повишава производството на алфа вълни. Отпускането неутрализира химическите съединения на жлезите с вътрешна секреция, причинени от стреса.

Когнитивна терапия

Когнитивната психология изследва начина, по който нашите мисли влияят на емоциите ни. Целта на терапията е да се открият нашите дисфункционални убеждения и да се заменят с по-обективни и функционални вярвания.

Холотропно дишане

МЕДИТАЦИЯ И ЙОГА

Медитация и йога са практики за повишане на осъзнатостта ,поддържане на будност в ежедневието, разширяване на съзнанието. Те са важна част от пътя на духовното развитие, чиято цел е да станеш близък със самия себе си, да откриеш точния вкус на вътрешното единство и да бъдеш в хармония с живота на Вселената.
Медитацията е състояние на ума и тялото в което медитиращият постига себеосъзнатост, спиране на ума, повишаване на енергията на тялото си, в немалко случаи – просветление. През последните 5-6 десетилетия не малко учени – от запада и от изтока, започнаха да проявяват интерес към източната култура и по-специално към медитацията, която е основен елемент в множество източни традиции и религии. Модерните проучвания на функционирането на мозъка чрез ЕЕГ (електроенцефалограма на мозъка) вече недвусмислено показват факти, които са известни на медитиращите от хилядолетия – че чрез медитация може да се постигне промяна в начина на функциониране на мозъка и по-високо ниво на осъзнаване. Изследователи от Университета в Уисконсин при работата си с тибетски монаси успяват да “преведат” трансцеденталните преживявания на езика на науката под формата на високо интензивни гама вълни и повишен мозъчен синхрон.
Учените до неотдавна считаха, че връзки между мозъчните клетки се формират в ранна възраст и в последствие не подлежат на промяна. Едва последните години това виждане се променя, благодарение на напредъка на технологиите за изследване на мозъчната дейност.
Медитацията е практика, с която се постига преминаване отвъд границата на мисленето, в една по-дълбока фаза на релаксация и осъзнатост. При някои медитативни практики се изисква тялото да бъде в покой, или да се движи с много малка контролирана амплитуда, докато други допускат свободното му движение. Методите са различни, но крайната цел на всички видове медитация е една – по-спокойно и уравновесено съзнание отвъд илюзорните представи на ума. Медитацията е призната част от почти всички религии и е била практикувана в продължение на повече от 5 000 години.

В студиото се провежда активна медитация/кундалини, визуализация, динамична медитация/, както и седяща медитация /дзадзен/.

Йога за деца

Методиката за провеждане на заниманията по йога за деца RYE (research on yoga in education) е разработена и въведена в образователната система на Англия от 2005 г. и обхваща децата на възраст от 3 до 12 г. Базирана е на 6 от 8-те принципа на философската сисема Йога, като чрез игрови практики се въвеждат в живота на детето: Тези принципи са :
Яма – морален принцип за живот заедно, в обкръжаващата ни микро- и глобална среда;
Нияма – чистота на тялото и ума
Асана – здраво и хармонично тяло
Пранаяма – дишане
Пратяхара – спокойствие и релаксация
Дарана – концентрация
Какво правим?
По време на заниманията по Йога по един забавен и увличаш децата начин изпълняваме йогийски упражнения (асани). Те са адаптирани за деца и са съобразени с възможностите и особеностите на подрастващия и развиващ се организъм на детето. Подходът към всяко дете е индивидуален, като целим да запазим и развием характерната за тази възраст гъвкавост и подвижност на ставите, заздравяване на мускулите, цялостно изграждане на мускулната система и постигане на балансиран мускулен тонус. Заздравяваме и поддържаме гъвкавостта на гръбначния стълб и по този начин постигаме добра стойка, походка и висока устойчивост срещу гръбначни изкривявания. Укрепваме имунната система. Учим се да дишаме осъзнато и правилно и така развиваме капацитета на дихателните органи, а това влияе положително на процеса на мислене, фокусиране и устойчивост на вниманието. Чрез изпълнението на специфични упражнения развиваме общата и фина моторика на тялото.
Всички тези и още много сериозни неща като ползи от практикуването на йога, постигаме забавлявайки се, под формата на игра, драматизация, визуализация. Чрез вплитането на приказките в заниманията по йога развиваме фантазията, въображението, креативността. Чрез приказките, които разказваме децата се докосват до природата, опознават растения, животни, далечни земи, мечтаят. Развиваме творческото мислене симулирайки децата да създават авторски приказки, в които самите те са герои и така осъзнават своята собствена значимост – в семейството, обществото, вселената. Рисуваме, пеем, учим се да релаксираме по много интересен и забавен начин.
Как го правим?
Занятията по йога првеждаме в малка група, децата са най-много 4-5 в групата. Така гарантираме индивидуалния подход, внимание и отношение към всяко дете. Занятията са структурирани в 3 части с оглед на трите аспекта в развитието на децата: физически (физически упражнения и йога-пози), психофизиологичен (задачки и упражнения свързни с психичното развитие) и творчески (рисуване, пеене, съчиняване на приказки), които не са строго диференцирани и естествено преливат едина в друга. Правим го с голяма любов и грижа за децата, знаейки че това което правим сега за тях се възвръща многократно в семействата ни, в обшеството, в света. Това ни прави отговорни в голяма степен, отговорност в която всички сме партньори.

Предлагаме и следните практики:
- Дихателни практики

ЕКИП
  • Д-р Анна Димитрова – психотерапевт, психотерапия; лечебни визуализации
  • Ясен Георгиев – психолог, холотропно дишане (индивидуални сесии)
  • Полина Иванова – психолог, психологически консултации; дзадзен
  • Катина Нейкова – психолог, юмейхо терапия
  • Стив Сатя Варгез – инструктор по медитация и йога учител
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_7522 Dec. 18 15.51ScreenHunter_7534 Dec. 18 15.57ScreenHunter_7533 Dec. 18 15.57ScreenHunter_7532 Dec. 18 15.57ScreenHunter_7531 Dec. 18 15.57ScreenHunter_7530 Dec. 18 15.57ScreenHunter_7529 Dec. 18 15.55ScreenHunter_7528 Dec. 18 15.55ScreenHunter_7527 Dec. 18 15.55ScreenHunter_7526 Dec. 18 15.55ScreenHunter_7525 Dec. 18 15.55ScreenHunter_7524 Dec. 18 15.54ScreenHunter_7523 Dec. 18 15.51
КОНТАКТИ

Студио „Единение” – Холистично студио Варна – psihologia.bg
Адрес: гр. Варна, ул. “Дръзки” 10
Моб.тел.: 0885 942 466; 0899 986 635
E-mail: studionie@ abv.bg

Текст и изображения: psihologia.bg

Comments are closed.