TermovisionPuls

November 20, 2013
ЗА НАС

TERMOVISIORТермовизионна диагностика – Нов Метод, Нов Шанс

Това е нов, високо технологичен метод за функционална и образна диагностика едновременно. Изключително подходящ е за ранно откриване и проследяване на почти всички често срещани заболявания, в това число и злокачествени. Тьй като е лесно осьществим и напьлно безвреден може да бьде прилаган многократно.Докато рентгеновото изследване, компютърната томография, ултразвуковото сканиране, ядрено – магнитният резонанс са “агресивни”като въздействие анатомични методи и дават представа за структурата на човешкото тяло.Термовизионна диагностика има уникалната способност да установява нарушената функция на дадена зона. Тя, също така, осигурява информация относно ефективността на проведеното лечение и особено как пациентът откликва на него. Методът вече е залегнал в стандартите за добра медицинска практика на високоразвитите страни при диагностиката на над 150 заболявания.

Състоянието на даден орган или система се отразява в техния “температурен портрет”. Това се дължи на факта, че биохимичните процеси в организма се изявяват чрез съответните топлинни реакции. Всеки човек има уникален терморисунък. Както няма еднакви пръстови отпечатъци, така няма и две еднакви термограми.

Също така е безспорно и че всеки боледува по своему. Но засега единствено термовизионна диагностика дава възможност да се отчетат индивидуалните особености на човека, както преди появата на заболяването, така и в хода на болестта. Данните се анализират с помощта на специалния медицински софтуер, архивират се и се изготвя персонална схема за проследяване и лечение.Най-голямото достойнство на тази методика е в нейната изключителна чувствителност, позволяваща ранно откриване и контрол на над 150 заболявания. Изключитело важна е нейната роля в борбата с туморите.

ТЕРМОВИЗОР

Термовизионният медицински компютърен комплекс
е предназначен за улавяне и регистриране на инфрачервеното излъчване на човешкото тяло. Състои се от:
■ оптическа система;
■ приемник на излъчването;
■ усилвател;
■ аналого-цифров преобразовател;
■ интерфейсна част и компютър;
■ програмно обезпечение.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

■ Всяко живо тяло се явява източник на топлинно /инфрачервено/ излъчване, мощността на което, зависи от температурата на тялото;
■ Топлинните/инфрачервени/ лъчи се улавят от приемника на термокамерата, /болометър/охлаждан с течен азот и изменят електрическите му характеристики.Тези промени се регистрират от сравняващия блок и електрическият сигнал се усилва многократно.Аналого – цифровият преобразовател превръща електрическият сигнал в цифров код, който се предава на централния процесор на компютъра за по-нататъшна обработка;
■ Прецизната оптическа система, в която са използувани огледала от германий със специалнирани профили, сканира пространството в обхвата на термовизионната камера.Така се получава пълна количествена и качествена картина на топлинните източници в реално време и мащаб.

Компютърът получава цифровите данни, на основата ка които “рисува” ЦВЕТНО температурното разпределение като дигитално изображение.
Скорост на сканиране на пространството- от 4000 до 8000 точки в секунда.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ТЕРМОВИЗОРА В МЕДИЦИНАТА

■ Абсолютно безопасност;
■ Отсъствие на контакт между пациента и извършващия изследването;
■ Мощна система за обработка на данни;
■ Апаратът е преносим и не се изискват специални условия за провеждане на термосканирането;
■ Широк диапазон на приложение.

Термовизионния комплекс е по-същество просто устроен и безвреден, защото не облъчва пациента. Съоръжен е със съвършен софтуер, способен да обработва информацията с огромна скорост и прецизност,и подава на клиничния диагностик достатъчно обективни данни подобни на компютърната томография.

ГАЛЕРИЯ

Photo-Gallery~~element44~~104Photo-Gallery~~element44~~115Photo-Gallery~~element44~~114Photo-Gallery~~element44~~113Photo-Gallery~~element44~~112Photo-Gallery~~element44~~111Photo-Gallery~~element44~~110Photo-Gallery~~element44~~109Photo-Gallery~~element44~~108Photo-Gallery~~element44~~107Photo-Gallery~~element44~~106Photo-Gallery~~element44~~105
КОНТАКТИ

TermovisionPuls – termovisionpuls.com

Адрес: гр. София, Младост ІІІ, бл.347,вх.5,ет.1,ап.94
Тел.: 02 974 33 65


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик № 86.ет.2,ап.6;
Тел.: 052 62 03 27
Моб. тел.: 0876 846 744; 0888 889 200; 0899 846 744


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: termovisionpuls.com

Comments are closed.