“Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

December 2, 2013
ЗА НАС

PLEVENБолницата е открита през 1865 г. като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша. Телеграфно от Русе е повикан военният лекар д-р Ла Брюс който ръководи строежа на болницата на мястото на имаретът (сиропиталището) на Гаази Али бей. Разкрити са 40 легла. Персоналът е минимален – д-р Ла Брюс и двама слуги.

През периода 1865-66 година се откриват първите граждански болници в Плевен, Русе и Хаджиоглу Пазарджик /дн. Добрич/.

По време на Руско – Турската война на Плевенския фронт работят световно известните руски медици: проф. Пирогов, проф. Склифасовски, проф. Боткин, проф. Карол Давила и д-р Георги Странски.

На 12.X.1869г. д-р Ла Брюс умира от дифтерит. Болницата се оглавява от д-р Роберт Гейзер, швейцарец по народност, който я ръководи до 1877 г .

С решение на Градския общински съвет на 7.VIII.1879г. се открива Плевенската II – класна окръжна болница.

Оригиналния ръкопис на д-р А. Друмев 1898 г., в който е отбелязано че болницата е построена и открита през есента на 1864г. или в началото на 1865 година

От 1.VІІІ.1879 г. за окръжен лекар и управител на болницата /1879-83 г., 1884-86 г., 1890-93 г. и 1896 г./ е назначен д-р Алеко Друмев. Роден в гр. Свищов и завършил медицина в гр. Монпелие – Франция. През 1879 г. той редактира първият Правилник за вътрешния ред в болницата и длъжностните характеристики на служителите.

За пръв управител /1878 -79г./ е назначен тогавашния окръжен лекар д-р Георги Ив. Странски.Роден в гр.Калофер, завършил военно медицинска школа в Букурещ, близък приятел на Христо Ботев

Управител на болницата през 1888 – 89 г. и през 1893 г. е д-р Едмунд Бжежински – поляк -емигрант, първият лекар чужденец в града след Освобождението.

Едва след 17 години старата вакъфска болница става първостепена и на 7.07.1896 се премества в 7 новопостроени павилиона с 80 легла на сегашното място на болницата.

От март 1897 г. за управител е назначен д-р Стефан Козаров, който е завършил Киевският университет. В продължение на 15 години създава нова и образцова за времето си болнична организация. При изпълнение на служебният си дълг се заразява от коремен тиф и умира на 11.10.1913 г. През 1897 година той назначава пъвите милосърдни сестри в болницата. През същата година по негова инициатива се основава дружеството “Св. Панталеймон” за подпомагане на бедните болни.

ДЕЙНОСТ

“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” – Плевен е създадена преди повече от 145 години и е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Северна България.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Диагностика  и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности;
Лечение на спешни състояния;
Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

Университетската болница е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.
Университетската болница е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за обучение на студенти, стажант-лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи.

Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети, специализирани медико-диагностични лаборатории и диспансерни отделения.

Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология, по всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология, токсикология), по хирургия (коремна, гръдна, пластично-възстановителна, съдова, детска, онкохирургия), по урология, ортопедия, оториноларингология, офталмология, неврология, детски болести, инфекциозни болести, кожни болести, психиатрия. Извършват се уникални операции в областта на онкогинекологията с хирургичния робот “Да Винчи”.

Клиниките и отделенията осигуряват висококвалифицирана и специализирана болнична помощ. В тях работят 430 магистри и доктори по медицина, лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества. От 860 специалисти по здравни грижи се предоставят качествени общи и специфични сестрински грижи за пациентите.

Университетската болница разполага с обновена материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

• висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна томография, ангиография, сцинтиграфия, мамография и др.);
• лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания;
• ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
• рехабилитационни програми и физикална терапия.

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

1 КЛИНИКА по ОБЩА И ВИСЦЕРАЛНА ХИРУРГИЯ
2 КЛИНИКА по ДЕТСКА и ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ с ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
3 ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА С ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГРЪДНА, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
4 КЛИНИКА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
5 ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
6 ОНКООПЕРАЦИОНЕН БЛОК
7 ОТДЕЛЕНИЕ по ОРАЛНА ХИРУРГИЯ със СЕКТОР по ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
8 КЛИНИКА по НЕВРОХИРУРГИЯ
9 КЛИНИКА по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ
10 КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ
11 КЛИНИКА по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
12 КЛИНИКА по ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ
13 ОТДЕЛЕНИЕ по ХИМИОТЕРАПИЯ
14 КЛИНИКА по ОБЩА ПСИХИАТРИЯ
15 КЛИНИКА по ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
16 КЛИНИКА по КОЖНИ и ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
17 КЛИНИКА по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
18 КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
19 КЛИНИКА по УШНИ, НОСНИ и ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
20 КЛИНИКА по ОЧНИ БОЛЕСТИ
21 КЛИНИКА по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ и БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
22 ОТДЕЛЕНИЕ по АЛЕРГОЛОГИЯ
23 КЛИНИКА по ХЕМАТОЛОГИЯ
24 КЛИНИКА по ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
25 КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ „ Д–Р ДОЧО ИВАНОВ”
26 ГАСТРОДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
27 КЛИНИКА по НЕФРОЛОГИЯ и ДИАЛИЗА
28 КЛИНИКА по ПНЕВМОЛОГИЯ и ФТИЗИАТРИЯ
29 КЛИНИКА по КАРДИОЛОГИЯ и ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
30 КЛИНИКА по КАРДИОЛОГИЯ и РЕВМАТОЛОГИЯ
31 ОТДЕЛЕНИЕ по ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА и ИЗСЛЕДВАНИЯ
32 ПЪРВА НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА
33 КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
34 КЛИНИКА по ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
35 КЛИНИКА по ГИНЕКОЛОГИЯ
36 ОТДЕЛЕНИЕ по НЕОНАТОЛОГИЯ
37 АКУШЕРСКА КЛИНИКА
38 КЛИНИКА по РИСКОВА БРЕМЕННОСТ
39 ОТДЕЛЕНИЕ по СЪДЕБНА МЕДИЦИНА и ДЕОНТОЛОГИЯ
40 ОТДЕЛЕНИЕ по КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

ГАЛЕРИЯ

12019181716151413121110875432
КОНТАКТИ

“Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен – umbalpleven.com

Адрес: гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” 8А
Тел.: 064 88 61 00
Факс: 064 80 42 12
E-mail: umbal_at_umbalpln.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: umbalpleven.com

Comments are closed.