“Ви Ем Пи Медикъл” ООД

February 26, 2014
ЗА НАС
logo-vmp-medicaVMP Medical – трудова медицина, оценка на риска
„ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е регистрирано по търговския закон дружество с предмет на дейност, включващ трудово-медицинско обслужване, консултантски услуги, извършване на специализирани измервания, организиране на квалификационни курсове и обучения в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно изискванията на ЗЗЛД дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни.

litsenz 1В изпълнение на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки работодател осигурява обслужване на работещите от регистрирана служба по трудова медицина.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА при „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е лицензирана служба (Удостоверение за промяна на регистрация №303-2) и изпълнява дейността си съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и с всички останали законови и подзаконови нормативни актове, свързани с безопасността при работа и опазване на здравето на работещите.

СТМ при „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД работи в тясно сътрудничество с акредитирани лаборатории за специализирани измервания и контрол на факторите на работна среда и параметрите по ел.безопасност.

НАШАТА ЦЕЛ е да обучим и подпомогнем работодатели и работещи как да осигурят безопасност на работните места и да намалят риска за здравето.

litsenz 2ЗАЩО да изберете нас?

 • Защото НИЕ ще Ви предоставим комплексно обслужване по безопасни и здравословни условия на труд, съобразено с българското и европейското законодателство.
 • Защото НАШИЯТ ЕКИП се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
 • Защото във всеки момент можете да разчитате на ЕКСПЕРТНИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ по проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа и трудовото законодателство.
 • Защото НИЕ ще обучим Вашите работници и служители на ангажираност, отговорност и култура по отношение на безопасността и здравето при работа.
 • Защото основните принципи в работата ни са ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КОМПЕТЕНТНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТА.
 • Работейки с НАС, Вие ще спестите време, пари и нерви.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА при „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е Вашият коректен партньор и надежден консултант по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето и работоспособността в дългосрочен план на Вашите работниците и служителите.

НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС, НО ЗАЕДНО С ВАС!

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

Ако търсите обслужване с гарантирано качество, компетентност и висок професионализъм ОБАДЕТЕ НИ СЕ!

ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Организиране на специализирани измервания

Фактори на работната среда

СТМ „ВИ ЕМ ПИ Медикъл” работи в сътрудничество с Акредитиран орган за контрол от вид А „ЕФЕКТ КОНТРОЛ” гр. София

ОКА „ЕФЕКТ КОНТРОЛ” извършва контрол на:

 • Физични фактори на работна среда – изкуствено осветление, микроклимат, шум
 • Химични фактори на работна среда.
 • Вентилационни инсталации.
 • Климатични инсталации.
 • Електрически уредби и съоръжения – импеданс на контура „ Фаза- защитен проводник”, защитни и мълниезащитни заземителни уредби, съпротивление на изолация, прекъсвачи за защитно изключване.
КОНТАКТИ
“Ви Ем Пи Медикъл” ООД – medical-bg.com
Адрес: гр. Плевен
Моб. тел.: 0888 100 022
Е-mail: office@ medical-bg.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София
Моб. тел.: 0886 777 709
Е-mail: vmp_medical@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.