“Втори Медицински Център-София” ЕООД

December 18, 2018
ЗА НАС
logo

Центърът разполага със специализирани кабинети и лаборатории, като извършва специализирани и високоспециализирани медицински дейности:

 

 

 • Кардиологичен  – ехокардиография, велоергометрия;
 • Ендокринологичен  – ехография и хормони;
 • Педиатричен ;
 • Неврологичен  – ЕЕГ /електроенцефалография/ и ЕМГ /електромиография/;
 • Акушеро-гинекологичен  – вагинална ехография;
 • Ортопедичен и травматологичен ;
 • Хирургичен ;
 • Рентген – мамограф, ехограф и скенер;
 • Клинична лаборатория – хормони, туморни маркери;
 • Физиотерапия и рехабилитация – лазер терапия, екстензионна терапия;
 • Микробиологична лаборатория;

Работно време от 8.00 до 19.00  ч.

ЕКИП
Списък на лекари, работещи в лечебното заведение, специалности, специализирани и високо-специализирани медицински дейности, които извършват:

Име, фамилия

Специалност и пакет

ВСД /високоспециализирани дейности/, ВСМДИ/ високоспециализирани медико-диагностични изследвания/

1.Д-р Цеца Ганчева Мутафчиева Кардиология -Сърдечносъдов тест с натоварване
2.Д-р Георги Василев Тодоров3.Д-р Златка Иванова Първанова Кардиология

-Ехокардиография;-Доплерова сонография;-ЕКГ Холтер мониториране Непрекъснат  24 часов запис на АН /холтер мониториране/;-Сърдечно-съдов тест с натоварване;
 д-р Лидия Грозданова Стефанова Вълкова  Ортопед-травматолог
Д-р Мария Христова Тодорова Ендокринология/Ехография на щитовидна жлеза/ не
Д-р Галина Йончева Йонова Детски болести не
Д-р Димитър Василев Балабанов Неврология  Електроенцефалография / ЕЕГ/
Д-р Румяна  Иванова Калканджиева Неврология НЕ
Д-р Надка Иванова Самарджиева Неврология  Електромиография /ЕМГ/
1.Д-р Мария Илиева Маринова2.Д-р Марин Константинов Каралеев3. Акушерство и гинекология/Вагинална ехография/ Колпоскопия с прицелна биопсия.
 
Д-р Добринка Кирилова Иванова Микробиология не
УНГ
Д-р Симеон Евтимов Тодоров Хирургия -Вземане на биопсичен материал от гърда;-Вземане на биопсичен материал от лимфен възел;-Инцизия на гръдна жлеза;
Д-р Богомил Иванов Пепелджийски Ортопедия и травматология -Диагностична и терапевтична пункция на стави;-Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство;- Вагинотомия;
 д-р Милен Илиев Минев  Хирург
1.Д-р Ирена Симеонова Рибагина-Танковска Физикална и рахабилитационна медицина -Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани;- Екстензионна терапия
Д-р Юлияна Байкова Йорданова Клинична лаборатория А. Хормони -fT4; TSH; LH; FSH;; Prolactin;Estradiol; Testosteron; Progesteron; Б.Туморни маркери- PSA; CA-15-3; СА-19-9; 125 СЕА; алфа-фетопротеин; Бета-хорионгонадотропин; Д.Изследване на урина- Микроалбуминурия;Е. СУБСТРАТИИМУНОГЛОБУЛИНИIgM, IgG,IgA, С3 компонента, С4 компонента
1.Д-р Йордан Иванов Йорданов Рентгенология ХистеросалпингографияИнтравенозна холангеографияВенозна урографияМамография на двете млечни жлезиКомпютърна аксиална или спирална томография
 д-р Светлозара Борисова Данчева – Донева  Неврохирург
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пакет клинична лаборатория ВСМДИ

 • Определяне на общи имуноглобулини Ig G
 • Определяне на общи имуноглобулини Ig А
 • Определяне на С3 компонент на комплемента
 • Определяне на С4 компонент на комплемента
 • fT4
 • TSH
 • PSA
 • CA-15-3
 • СА-19-9
 • СА-125
 • Алфа-фетопротеин
 • Бета-хорионгонадотропин
 • Микроалбуминурия
 • Progesteron
 • LH
 • FSH
 • Prolactin
 • Estradiol
 • Testosteron
 • СЕА

Пакет рентгенология ВСМДИ

 • Компютърна аксиална или спирална томография
 • Мамография на двете млечни жлези
 • Хистеросалпингография
 • Венозна урография

Пакет клинична лаборатория
Пакет клинична микробиология
Пакет образна диагностика
Пакет обща и клинична патология

КОНТАКТИ

“Втори Медицински Център-София” ЕООД
Адрес: град София, Бул. Хр. Ботев № 120
Тел.: 02 915 85 10


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.