Медицински център Брод Пловдив – Медицински център Пловдив

November 14, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_6282 Nov. 27 08.30Добре дошли в здравен център БРОД.

Екипът на центъра цели да предложим на всеки, независимо
от възраст, пол, социален статус и убеждения, качествени медицински, психологически и социални грижи.

Ние бихме желали да работим в сътрудничество с пациенти и клиенти, при взаимно зачитане на права и отговорности.

Пълна и актуално информация за дейността на центъра можете да получите всеки работен ден от 8 до 18 час на телефон 032 63 71 63 – Гергана Костадинова.

НАШИЯТ ЕКИП И УСЛУГИ

Нашият екип и услуги

1.       Екип Семейни лекари  – изпълняват пълния пакет дейности  – профилактика, диагностика и лечение на деца и възрастни

Д-р Кирил Еленски, специалист по Вътрешни болести и Обща медицина, лекар с дългогодишен стаж , работещ като „адвокат“ за своите пациенти

Д-р Елица Анастасова, специалист по Обща медицина и Физиотерапия и рехабилитация, лекар с разностранни познания в съвременните и традиционни терапевтични подходи

2.       Екип Тесни специалисти

2.1. Невролог

Д-р Екатерина Витева, дм, невролог, постоянно поддържащ квалификацията си, със спцециални интереси в областта на епилептологията; в центъра се извърша и електроенцефалография /ЕЕГ/

2.2. Психиатри

Д-р Радка Топалова, опитен специалист в областта на психичното здраве

Д-р Уляна Андреева, психиатър и психотерапевт, специалист по Фамилна терапия

2.3. Педиатри

Д-р Донка Делчева – специалист по педиатрия и по детска пулмология и фтизиатирия, извършваща пълния обем дейности по грижата за детското здраве от 0-18г.,включителна превантивна ехография на отделителната систаме;  както и целенасочени грижи за децата с дихателни проблеми; в центъра се извършва спирометрия и апаратна инхалационна терапия

Д-р Таня Данева, педиатър с дългогодишен опит в лечението на деца в болнични и извънболнични условия

2.4. Терапевт

Д-р Гергана Форева, специалист по Вътрешни болести и Обща медицина,  ехографски изследвания и  Специалист по Клинична психология, невропсихология и психотерапия  – работи с пациенти с психосоматични проблеми

3.       Акушерка

Христина Теллиеваизвършва общомедицински манипулации, включително по домовете и в почивните дни, след предварителна заявка; цитонамазки.

Екипът на здравния център е организатор или участва в множество инициативи по промоция и превенция на здравето и за ранно откриване на заболяванията – като училища за бременни, скринингови програми за диагностика на онкологични заболявания и други.

Общата медицинска практика е окредитиранаот Министерството на здравеопазването  за обучение на студенти и специализанти по специалност Обща медицина.

ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ
Уважаеми клиенти/пациенти, ние българите често използваме фразата ” само да сме здрави”, но всъщност рядко мислим за своето здраве. Ние Ви предлагаме подкрепа не само при заболяване, но и за поддържане на добро физическо и психическо здраве.

Вашите права са:
- достъп до медицински услуги по установения ред
- получаване на компетентна медицинска помощ
- да Ви бъде обяснено и обсъдено с Вас състоянието Ви
- да се запази тайната за Вашето здравно състояние
- да изложите своето мнение за обслужването в “Книга за мнения”
Вашите задължения са:
- да давате пълна и точна информация за състоянието си
- да задавате въпроси, ако Ви е необходимо допълнително пояснение
- да участвате активно в обсъждането на състоянието си и във вземането на решение за последващите действия
- да уведомявате лекаря своевременно за промяна в състояните Ви или за странични действия на медикаменти
- да спазвате вътрешния ред на лечебното заведение
- да заплатите услугите в зависимост от здравноосигурителния си статус
Oбщуване лекар-пациент Изпращане
Ефективното общуване лекар-пациент е основа за успешно решение на здравните проблеми. Общуването е двустранен процес. Уменията на лекарите да консутират са част от техните професионални умения. Но пациентът е този, които може да улесни взаимодействието като бъде откровен, споделя пълно проблема и чувствата си. Пациентът може да помогне и като се съобраява с работното време на лекарите, уведомя в случай, че има обективни причини да пропусне назначена консултация и предварително записва домашните посещения.
Училище за бременни
Бременността е период на разнообразни преживявания и на много, много въпроси – Какво се случва с мен? Какво се случва вътре в мен? Какво да правя, ако…? Как ще мине раждането? Как ще се справя с бебето?… www.bg-bebe.com

Курс родителски умения
Да бъдеш родител е трудна отговорност. Животът изправя нас и нашите деца пред тежки предизвикателства. Индидивуални или груповите срещи на родители с психолози и педиатри биха помогнали в намираните на верни решения и възможности да споделяме обичта на нашите деца.

Обучение при хронични заболявания
Глобална тенденция на заболеваемостта е нейното хронифициране. Хроничната болест променя задачите и приоритетите при здравното обслужване. Целта е да се мотивира пациента за адаптиране и реорганизиране на личния и социален живот. Потърсете индивидуална среща за разговор по психологическите аспекти на Вашето заболяване.

ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ
Обучението по Обща медицина се провежда в амбулаторията за първична медицинска помощ

с обучител д-р Кирил Еленски в следните направления:

1. Редовно обучение на студенти от V-ти медицински курс

2. Следдипломно обучение на специализанти по Обща медицина – шест месечно обучение по Наредби 34 и 15/МЗ. Практиката е акредитирана, с отлична оценка за срок от пет години със Заповед на Министъра на здравеопазването от октомври 2011г.

Балинтова група
Английски психоаналитик от унгарски произход Балинт дължи известността си преди всичко на организираните от него семинари за обучение на социалните работници и практикуващите лекари. „Балинтовите групи” включват малък брой участници и работят без предварително установена тема. Всеки може да представи на групата даден „случай”, който го интересува. Ролята на водещия е да доведе членовете на групата до осъзнаването на собствените им нагласи и чувства, а така също и на психичните процеси, които повлияват върху отношенията им с пациентите. Балинтовата група се ръководи от д-р Г. Форева – обучен лидер на Балинтови групи.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_6278 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6276 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6275 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6274 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6273 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6272 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6271 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6282 Nov. 27 08.30ScreenHunter_6280 Nov. 27 08.05ScreenHunter_6279 Nov. 27 08.05
КОНТАКТИ

Медицински център Брод Пловдив – brod-plovdiv.com
Адрес: гр. Пловдив, ул. “Петко Д. Петков” 23, ет. 3
Тел.: 032 637 163

Текст и изображения: brod-plovdiv.com
Медицински център Пловдив

Comments are closed.