ВМА МБАЛ Пловдив – Военна болница Пловдив

June 5, 2014
ЗА НАС

VMВМА МБАЛ Пловдив /Военна болница/ е ведомствено лечебно заведение, част от Военно Медицинска Академия, към Министерството на отбраната регистрирано по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ.

ВМА-МБАЛ-Пловдив е акредитирана с Много добра оценка за срок от четири години със Заповед №РД 01-188/26.06.2012 г. на Министъра на здравеопазването. Има възможност за практическо обучение на:

1. Студенти от професионално направление “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “медицинска сестра”.
2. Студенти от професионално направление “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по…” по специалностите-медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор и помощник-фармацевт.
3. Студенти по професионално направление “Обществено здраве” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” по специалността “Управление на здравните грижи”.
4. Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Вътрешни болести, Нервни болести, Хирургия.
Въпреки ведомствения си характер то е отворено за граждани, нуждаещи се от болнично лечение за заболявания, по които болницата има сключен договори със Здравната каса за лечение по клинични пътеки и Фондове за доброволно здравно осигуряване.

Болницата е многопрофилно лечебно заведение за активно лечение. Разполага с три клиники: по вътрешни болести, по хирургия и по нервни болести, добре уредена реанимация и четири отделения – очно, отолангично, по физикална и рехабилитационна медицина и ОАИЛ. Има Консултативно-диагностичен блок с девет приемни кабинета и модерна регистратура управляваща потока от пациенти. Към Консултативно-диагностичнния блок има и три диагностични отделения – отделение по образна диагностика, отделение по клинични анализи /клинична лаборатория/ и отделение по Клинична патология, разполагащи със съвременна диагностична апаратура.

Болницата работи по договор със Здравната каса по 98 клинични пътеки. Достъп до лечебното заведение имат всички пациенти от цялата страна, а не само тези от контингента на болницата. Лекуват се и такива извън договора със здравната каса, срещу заплащане по утвърден ценоразпис.

КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Вътрешна клиника има обособени отделения и сектори по гастроентерология, ендокринология, кардиология, ревматология, пулмология и функционална диагностика на вътрешни болести.

Клиниката разполага с 35 легла в стаи с две, три и четири легла.
Всички лекари имат основна специалност вътрешни болести, като преобладаваща част имат и профилна специалност – ревмокардиология, кардиология, ревматология, гастроентерология, ендокринология, пулмология.

В клиниката се осъществяват значим брой функционални изследвания: Ехокардиография, абдоминална ехография, ехография на щитовидна жлеза, ехография на стави, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, фибросигмоскопия, 24 часов ЕКГ запис и RR запис /Холтер мониториране/, велоергометрия, функционално изследване на дишането.

Клиниката работи по 18 клинични пътеки: пневмония, бронхиектазна болест, хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на стомаха и червата, заболявания на жлъчния мехур, черния дроб и панкреаса, заболявания на щитовидната жлеза, захарен диабет, метаболитни заболявания, остеопороза, възпалителни ставни заболявания, остеоартроза, подагра.
Клиниката е база за обучение на специализанти по вътрешни болести. Клиниката и приемния кабинет дават възможност също и за специализация на семейните лекари по обща медицина.

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Акредитирана е с „Отлична” оценка от Министерството на здравеопазването и „много добра” оценка за обучение на студенти и специализанти по приложение №11 от 2006 год. Акредитацията е актуализирана през месец юни 2012 г. от Министерството на здравеопазването за цялостна медицинска дейност и следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност по нервни болест /виж линка Акредитация 2012/.
Клиниката по нервни болести е разположена на третия етаж в сградата на болницата в неговото югозападно крило.
Клиниката се ръководи от ор. полковник доцент д-р Георги Гозманов,дмн, който е с богат медицински и организационен опит, работещ в областта на приложението на транскраниалната магнитната стимулация/ ТМС и рТМС/ при епилепсия. Участвал в състава на Специализирания научен съвет по неврология и психиатрия към ВАК от есента на 2007 г. до 2010 година. Член е на Комисия за провеждане на държавен изпит по специалност „нервни болести”. Член на Катедра „Неврология и неврохирургия” във Военно медицинска академия гр. София.
В клиниката работят още седем лекари-невролози – д-р Делчева /Началник на ІІ-ро Неврологично отделение/, д-р Димитров /Началник на І-во Неврологично отделение/, д-р Бонев /асистент/, д-р Данева, д-р Нанев, д-р Анева, д-р Овчарова, от които двама притежават сертификат за Електроенцефалография, двама за Доплерсонография , двама за Електромиография (апаратът за ЕМГ има възможности за зрителни и слухови евокирани потенциали). В клиниката работи един психиатър- д-р Цанкова и шест медицински сестри.
От 1993 година до сега в клиниката са специализирали неврология 23 лекари, а в момента специализират 3.
Клиниката разполага с 20 легла в стаи с по две, три и четири легла и много добри битови условия.
Лекарите от клиниката работят в извън работно време в доболнична медицинска помощ, което осигурява затворен цикъл на лечение на болните.
Има сключен договор със Здравната каса за 14 клинични пътеки, като се приемат пациенти от цялата страна, вкл. и в почивните дни и по спешност независимо от плановото лечение.
В клиниката функционират: Комисия за провеждане на лечение на диабетната полиневропатия в извънболничната помощ и Комисия за провеждане на лечение на болни с епилепсия в извънболничната помощ. (Състав на комисиите)

(линк към сайта на НЗОК)
Освен по договор със здравната каса в клиниката се приемат и пациенти срещу заплащане в добре устроен ВИП апартамент с телевизор, баня, тоалетна, климатик, телефон и приемна. Разполага с кабинет в диагностично консултативния блок – неврологичен, разположен на втория етаж /с работно време от 8,00 до 14 часа/.

ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ
 • Клиника по вътрешни болести
 • Клиника по хирургия
 • Клиника по нервни болести
 • ОАИЛ
 • Отделение по
 • оториноларингология
 • Очно отделение
 • Отделение по физикална и
 • рехабилитационна медицина
 • Отделение по образна
 • диагностика
 • Отделение по клинични
 • анализи
 • Отделение по
 • Клинична патология
 • Консултативно -
 • диагностичен блок
УСЛОВИЯ

Сградата в която се намира понастоящем Военна болница е сграда проектирана и строена за болнична сграда в началото на миналия век /1928год е завършена и започва да функционира като католическа болница/.
Болницата разполага с над 50 болнични стаи, значителна част от които са с две легла и собствен санитарен възел, собствена парна централа осигуряваща добро отопление, асансьори, лесно придвижване до отделните диагностични звена.Във всяка болнична стая има телевизор включен към кабелен оператор.
На пациентите са осигурени пижами и постелъчно бельо. Собствените дрехи се съхраняват в централен гардероб.
За ценни вещи е предвидена каса.
Храната в болницата се приготвя в кухненски блок, според диетичните нужди на пациента.
Традициите за воински ред и висок морал са съхранени и понастоящем.

Не Ви пожелаваме да се нуждаете от медицинска помощ, но ако това все пак се случи обърнете се към Военна болница и се уверете във всичко писано по-горе.

ГАЛЕРИЯ

hirurgia1hirurgia3hirurgia4nevro1nevro2nevro4nevro5nevro6
КОНТАКТИ

ВМА МБАЛ Пловдив – Военна болница Пловдив – voennabolnica.com

Адрес: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №81
Тел.: 032 60 98 00
Факс: 032 63 13 65
E-mail: vb_plovdiv@ abv.bg

Текст и изображения: – voennabolnica.com

Comments are closed.