Втора МБАЛ “София ЕАД”

July 3, 2013
ЗА НАС

VtoraMBALSofia-220x110Нашата мисия е постоянно да повишаваме качеството на здравните услуги, извършвани от Втора многопрофилна болница за активно лечение – София, както и да осигуряваме висококвалифицирано медицинско обслужване на нашите пациенти.

Втора МБАЛ извършва висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнично лечение. Екипът на болницата винаги се е стремял да внедрява иновативни методи и технологии за диагностика и лечение.

Основният ни приоритет е да запазим позицията на болницата като водещо лечебно заведение в областите кардиология и акушеро-гинекология.

Бъдещето на болницата е в утвърждаването й като най-голямата база за лечение на всички профили от детски заболявания, включително и неврологични заболявания. Стремежът ни е Втора МБАЛ да се превърне в предпочитано място за раждане, за гинекологично и онкогинекологично болни, както и като база за лечение съдови неврологични заболявания.

История

“Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” АД, по- известна като Втора градска болница, е открита на 22.12.1957 година и в края на 1958 година вече функционира пълноценно като многопрофилна градска болница.

В болницата работят 3 професори и 118 лекари. От тях над 90% са с една специалност, 30% имат втора специалност. Наред с лечебно-диагностична и профилактична дейност във всички клиники и отделения на болницата се извършват научни разработки, клинични изпитвания на медикаменти, обучения на стажанти и специализиращи лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, лаборанти.

През изминалите 50 години във Втора МБАЛ са работили изтъкнати представители на медицинската наука в следните области:

 • в областта на АГ заболявания – проф. Д. Радонов, проф. Б. Папазов, проф. Л. Яръков, проф. А. Атанасов, проф. А. Карагьозов, доц. В. Гунев и проф. Б. Стамболов /в момента/;
 • в областта на педиатрията – проф. Братанов, проф. д-р. Бобев, проф. Г. Гизов, доц. М. Иванова, ст.н.с. д-р Й. Бакалов, доц. В. Лалов, проф. Спасов /в момента/;
 • в областта на вътрешната медицина – проф. В. Цончев, проф. М. Василев, д-р Е. Бозаджиева, проф. В. Владимиров, доц. Г. Паникян, проф. Н. Алексиев, проф. А. Петров, проф. Мл. Григоров /в момента/;
 • в областта на неврологията – проф. Х. Хараланов, доц. В. Дашин, доц. Конст. Пернов, доц. Л. Иванова.

Благодарение на професионализма и напрегнатия труд на медицинския персонал от болницата – лекари, медицински сестри и акушерки, лаборанти, рехабилитатори, фармацевти, санитари, както и на целия административен и помощен персонал, болницата се утвърждава като едно от водещите здравни заведения в столицата. Болницата се намира на територията на община “Сердика” в центъра на София – бул. “Христо Ботев” № 120 пресечка с бул. “Сливница” в сграда на 6 етажа и сграда с обща застроена площ 3500 кв.м. и обща застроена и незастроена площ – 10000 кв.м.

Втора МБАЛ – София е първата болница в страната, сключила договор със здравната каса.

Втора МБАЛ днес

Болницата се намира на територията на община Сердика, в центъра на София.
Разполага с 283 легла за активно лечение на вътрешни, неврологични, детски, акушеро-гинекологични заболявания и родилно отделение. Оборудвана е със съвременна медицинска апаратура.

Втора МБАЛ диагностицира, лекува и консултира, клинично изпитва лекарства и медицинска апаратура. Развива учебна и научна дейност. Издава експертизи за временна и трайна нетрудоспособност.

Съгласно разрешение за лечебна дейност, Втора МБАЛ осъществява диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, също така и родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, учебна и научна дейност в клиники и отделения, детски болести, АГ, неврология, анестезиология, интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

Акредитационната оценка на болницата е отлична – 5 звезди за срок от 5 години за цялостната дейност на лечебното заведение.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Диагностика
Втора МБАЛ диагностицира и лекува заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ. Извършва консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения.

На територията на болницата има разкрит Медицински център „София”, където се осъществява специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти, когато лечебната цел може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента.

Стационарен прием

Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично – консултативен и медицински център /включително и от частни/, от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с НЗОК и приема денонощно спешно болни.

Към кардиологична клиника се извършват:

 • Инвазивна диагностика и лечение /безкръвни операции на периферни съдове/ на сърдечно-съдови заболявания;
 • Холтер за ЕКГ и кръвно налягане 24 часа;
 • Ехокардиография с Доплер Велоергометрия;
 • Доплер сонография на периферните артериални и венозни съдове;
 • Доплер сонография на екстракраниални мозъчни съдове. Фибробронхоскопия;
 • Алергологични поливалентни тестувания и функционално изследване на дишането;
 • Фиброгастроскопия с биопсия и полипектомия;
 • Стомашни и дуоденалнн сондирания;
 • Сигмоидоскопия и ректоскопия;
 • Абдоминална ехография;
 • Ехография на щитовидна жлеза.
 • Функционални изследвания извършвани от АГ клиника:
 • Ултразвуково изследване;
 • Фетална морфология;
 • Фоликулуметрия;
 • Мониториране на бременни;
 • Колпоскопия и епизиоскопия;
 • Полипектомия и абразио;
 • Диатермокоагулация на ерозии;
 • Амниоцентеза;
 • Хистеросалпинография с хидроинтубация;
 • Изследване на влагалищен секрет;
 • Хистероскопия.
СТРУКТУРА

Приемно – консултативни кабинети


Приемно – консултативен кабинет за вътрешни заболявания

Осъществява се прием на пациенти със заболявания на гастроинтерстиналния тракт, пулмологични, нефрологични, ендокринологични и хематологични.

Екип: д-р Иво Владимиров Чилингиров (лекар), д-р Петко Ангелов Василев (лекар), Надя Димитрова Кръстева (мед.сестра)
Работно време: 24 часа всеки ден
Местоположение: партер
Тел. за контакти: 91 58 561 91 58 562

Приемно – консултативен кардиологичен кабинет

Осъществява прием на пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система.

Екип: д-р Мария Иванова Демирева (лекар), Мария Иванова Подмолска (мед. сестра)
Работно време: 08.00 – 14.00 ч.
Местоположение: партер
Тел. за контакти: 91 58 559

Приемно – консултативен ендокринологичен кабинет

Осъществява прием на пациенти с ендокринни заболявания.

Екип: Зоя Горанова Клаклова (мед. сестра)
Работно време: 07.30 – 16.00 ч.
Местоположение: първи етжаж
Тел. за контакти: 91 58 582

Приемно – консултативен кабинет за неврологични заболявания

Осъществява прием на пациенти с неврологични заболявания.

Екип: Соня Василева Стаменкова (мед. сестра)
Работно време: 07.30 – 14.00 ч.
Местоположение: партер
Тел. за контакти: 91 58 509

Приемно – консултативен кабинет за бременни и жени с АГ заболявания

Осъществява прием на бременни пациентки и жени с акушеро-гинекологични заболявания.

Екип: д-р Захари Милчов Николов (лекар), Кристина Ангелова Илчева (акушерка)
Работно време: 07.00 – 14.30 ч.
Местоположение: партер
Тел. за контакти: 91 58 593

Приемно – консултативен кабинет за деца от 0 до 18 г. ненавършени

Осъществява прием на деца с пулмологични, нефрологични, неврологични и хематологични заболявания.

Екип: д-р Галена Пешева (лекар), д-р Явор Пенчев Вълков (лекар), Марина Венелинова Сотирова (регистратор)
Работно време: 08.00 – 16.30 ч.
Местоположение: партер
Тел. за контакти: 91 58 554

Консултативен кабинет за хирургични заболявания

Екип: д-р Симеон Ефтимов Тодоров (лекар)
Местоположение: втори етеж
Тел. за контакти: 91 58 535

Консултативен кабинет за очни заболявания

Екип: д-р Рени Йовчева Ханджиева (лекар)
Работно време: 11.30 – 15.30 ч. (понеделник, сряда и петък)
07.30 – 11.30 ч. (вторник и четвъртък)
Местоположение: втори етаж
Тел. за контакти: 91 58 586

Консултативен кабинет за УНГ заболявания

Екип: д-р Таска Борисова Николова (лекар), д-р Христо Милков Бенов (лекар)
Работно време: 11.30 – 15.30 ч. (четни дати) 15.30 – 19.30 ч. (нечетни дати)
Местоположение: втори етаж
Тел. за контакти: 91 58 586

Консултативен кабинет за кожни заболявания

Екип: д-р Георги Петров Ангелов (лекар), д-р Цветан Димитров Карабахчиев (лекар)
Работно време: 07.30 – 19.30 ч.
Местоположение: втори етаж
Тел. за контакти: 91 58 328

КОНТАКТИ

Втора Многопрофилна Болница за Активно лечение – София ЕАД – vtora-mbal.org

Адрес: гр. София, бул. “Хр. Ботев” 120
Тел./факс: 02 / 931 40 24
Централа: 9 158 / 340 в.
E-mail: secondmbal_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: vtora-mbal.org

Comments are closed.