„Диагностично-консултативен център св. Лука – Диабетичен център” ЕООД

July 11, 2013
ЗА НАС

Sv. LukaС решение № 1 на Фирмено отделение на Софийски градски съд от 29.03.2000 година Православна катедрална поликлиника с Диабетен център “Св. Ев. Лука” е преобразувана в “Диагностично-консултативен център Св.Св.Лука София”.

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД е базиран в триетажната сграда на бул.” Евлоги Георгиев” № 108, община “Оборище”. Комуникациите се осъществяват с трамваи № № 20, 22, автобуси с № 9, 11, 72, 75, 213, 214, 305, 404 и голям брой маршрутни таксита.

Предмет на дейност – осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности, наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания, дейност по здравна промоция и профилактика.

Лекарите в „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД:

  • Работят с пациенти по договор с НЗОК;
  • Извършват експертиза на временната неработоспособност;
  • Издават документи, свързани с тяхната дейност;
  • Издават медицински свидетелства;
  • Осигуряват профилактични прегледи на работници и служители на фирми чрез абонаментно обслужване и Службата по трудова медицина.
  • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.
  • Извършват платени медицински услуги;
КОНТАКТИ

„Диагностично-консултативен център св. Лука – Диабетичен център” ЕООД – dkcsvetiluka.com

Адрес: гр. София, “Бул. Евлоги Георгиев” 108
Тел.: 943-32-43; 846-72-06
Е-mail: diabcenter_at_mail.orbitel.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: dkcsvetiluka.com

Comments are closed.