ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – гр.Сливен

February 14, 2018
ЗА НАС

MEДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – гр.Сливен е лечебно заведение на бюджетна издръжка за специфичните функции, които изпълнява под прякото ръководство на Министерството на здравеопазването на Република България. Своята дейност Домът осъществява според правилата за добра медицинска практика и при спазване на професионална тайна.

Основни дейности:

Продължително медицинско наблюдение, лечение, рехабилитация, възпитание, обучение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми.
Подготовка на децата за интеграция в обществото.
Работа с родителите на децата.
Своите дейности Домът осъществява чрез прилагане на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

В ДМСГД- Сливен работят екипи от специалисти, състоящи се от: лекар, психолог, рехабилитатор, педагог, медицинска сестра и детегледачка.

ДЕЙНОСТ

В ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – гр.Сливен са обособени жилищен и медицински блок. С децата работят мултидисциплинарни екипи от различни специалисти: лекар,психолог,педагог,рехабилитатор,мед.сестра,санитар.

Осъщвствява следните дейности:

  • отглеждане и възпитаване на децата
  • подготовката им за интеграция в обществото и реинтеграция в семейството
  • продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и социални проблеми
  • специфични грижи за деца с хронични проблеми

При осъществяване на дейностите, медицинските и други специализирани условия за прилагане на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.
Дете от Дома може да бъде предлагано за осиновяване на български и чуждестранни граждани според разпоредбите на СК.
В ДМСГД се приемат деца от 0-3 годишна възраст:

  • чиито родители са починали
  • намерини, подхвърлени и изоставени деца
  • с отказна декларация от родителите
  • с болни родители и др.

Родителите могат да посещават децата си отглеждани в Дома, или по всяко време, съобразно възможностите и със съгласието на Директора. Децата се настаняват и извеждат от ДМСГД със Заповед от Отдела за закрила на детето.
От 3-7 годишна възраст децата се извеждат в домовете на МОН и ИМТСП, според физическото и психическото им развитие.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

Дневен център за деца от 0 до 7 години, с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения. Осигурява алтернативна почасова услуга и дневна грижа, които са безплатни за всички деца насочени с направление от Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел за закрила на детето по местоживеене. ТОй има за цел да предостави на нуждаещите се деца комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности. В дългосрочен аспект, целта е социализация и интеграция на децата с увреждане в обществото (постъпване в детска ясла, детска градина).

Необходими документи за постъпване:
- Направление от Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел закрила на детето (за гр.Сливен – ж.к.”Българка”-66) за ползване на дългосрочна безплатна услуга.
- Заявление до Директора на ДМСГД
- Сливен /изготвя се на място – при социалния работник/.
- Договор за ползване на социална услуга /изготвя се на място/.
- Удостоверение за раждане.
- Медицинска документация
- изследвания, консулти, епикризи, решение на ТЕЛК.
- Изследвания за носителство на дезинтерия, салмонела, коли.
- Изследвания за паразити /при деца над 6 месечна възраст/.
- Извлечение на имунизационния статус на детето.
- Бележка от личен лекар, че няма контакт с ОЗБ. *Забележка: Изследванията има давност до 7 дни от датата на получаване.
Лице за контакт: социален работник Нина Стойчева 044/66-73-28; 044/66-72-47

ДАРЕНИЯ

В дома за медико-социални грижи за деца – гр.Сливен са настанени 65 деца от 0 до 3 години. Повечето от тях освен в социален риск са и с медицински проблеми /недоносени, с вродени малформации, хронични заболявания/.Бюджетната ни издръжка е недостатъчна, пореди което всяка помощ от финансов или друг характер е приоритетна.
НА ВНИМАНИЕТО НА ДАРИТЕЛИТЕ:
1. Хранителните продукти задължително да са в срок на годност и да са придружени със сертификат за произход.
2. Не се приемат: сладолед, царевични пръчици, готови кексове и сладкарски изделия, както и домашно приготвена храна.
Списък на дарение:
1. Храни за деца от 0 до 3 години:
- Хуманизирано мляко NAN или Frisolac
- Каши “Слънчо”
- Лечебна “Хумана”
- Обща храна – сирене, кашкавал, лютеница, месо, риба, макарони, обикновени бисквити, ориз, грис, краве масло, олио, захар, плодове, зеленчуци;
2. Консумативи:
- Памперси – Памперс и Молфикс;
- Козметика за деца – шампоани, сапуни, тоалетна хартия, лосиони, пудра.
3. Медикаменти:
- Лекарства – антибиотици, антипирецептици, сиропи за кашлица, капки за нос,Deavit, Maltofer, Enterol, Smecta, Hydrasec, игли и спринцовки.
- Витамини за деца до 3 год – сироп.
4. Облекло
- Обувки
Всяко съдействие от ваша страна ще бъде в помощ на децата от Дома.
Благодарим!

ГАЛЕРИЯ

MEscan0001scan0002
КОНТАКТИ

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – гр.Сливен – dmsgd-sliven.com

Адрес: гр. Сливен, ул. “Карандила” 75
Тел.: 044 66 73 28; 044 66 72 47
Е-mail: dmsgd_sliven@abv.bg

Текст и изображения: dmsgd-sliven.com

Comments are closed.