Здравна Група “Медикана”

January 6, 2014
ЗА НАС

medicanaПредставителството на Здравна Група МЕДИКАНА в България предлага целия спектър от здравни усуслуги за своите пациенти. Екип от професионалисти се грижи за осъществяване на интерактивна връзка между вас и екипите на Медикана Холдинг. Предоставяме информация за целия процес на здравните услуги, както и дейностите свързани с пътуването и трансфера.

Как протича едно пътуване

*Свързване с нас и предоставяне на медицинската документация по случая.

*Ние превеждаме и изпращаме вашата документация за оценка на разходите и лечебен план.

*Организиране на трансфер от автогарата или летището до болницата.

*Организиране на настаняването в хотел ако е необходимо и провеждане на лечебния план.

*Преводачески услуги по време на престоя.

*Трансфер от болницата до автогарата или летището

Международно координиране на пациенти

Отделът по международно координиране на Медикана представлява единна точка за контакт, услуги и координация на международните пациенти и техните семейства.

Транспорт

Пристигащите пациенти и придружителите им се посрещат на летището или автогарата и се транспортират до болницата. Екип от преводачи се грижи за осъществяване на контакта и комуникацията между пациентите и лекарския екип. След края на лечението, пациентите се транспортират обратно до летището или автогарата.

Храна

За чуждестранните пациенти са предвидени 3 основни хранения и 3 леки закуски на ден.  Храната, която се сервира е съобразена с препоръките на лекар- диетолог. Храната и напитките са включени в здравния пакет и не се заплащат допълнително.

Всички стаи в болниците на МЕДИКАНА са само за един пациент, но има и кушетки, които могат да се използват от придружител. 24 часова сателитна телевизия и пералня са осигурени за нуждите на пациентите.

ЗА МЕДИКАНА

За Медикана

МИСИЯ

Предоставяне на висококачествени здравни грижи и услуги за всички слоеве на обществото.  Възможности и заетост в сектора на здравеопазването, увереност в бъдещото развитие и създаване на комфортна работна среда.

ВИЗИЯ

Международно признати модерни пионерски нововъведения и иновации, пример за подражание  за другите здравни организации. Високо качество на медицинската помощ и равнопоставеност на всички пациенти, както от старната, така и от чужбина. Създаване на верига от здравни заведения, която вдъхва доверие и отговаря на очакванията на пациентите.

ПЪТЯТ НА МЕДИКАНА

Здравни стандарти за акредитация, фокусирани върху отличната грижа за пациента. Най-важния приоритет е безопасността на пациента. Стандарти за оборудване, използувано в предоставянето на услуги на пациентите, лекарства и практики.

Международните стандарти JCI, установени в болниците на МЕДИКАНА , са приети за златни стандарти в областта на здравеопазването в целия свят.

Първи се включват в програмата по акредитация болниците Медикана Чамлъджа и Медикана Бахчелиевлер и са акредитирани съответно през октомври 2007г. и май 2008г. През 2009г. Са акредитирани болниците Медикана Истанбул Интернешънъл и Медикана Анкара Интернешънъл.  А през 2010г. Болницата Чамлъджа е преакредитирана. В процес на преакредитация са и другите болници от МЕДИКАНА.

След първоначалната акредитация на болниците на МЕДИКАНА, нейните служители работят с философията на непрекъснатото усъвършенстване, най-вече свързано с безопасността на пациентите. Те участват в програми по обучение и квалификация. Днес  в Медикана  се прилагат практики за контрол на вътреболничните инфекции, медицински грижи, управление на риска, съвременна апаратура и технологии. Всичко това в името и за пациента.

БОЛНИЦИ

МЕДИКАНА АВДЖИЛАР

Създадена през 1995 г. С 9 хиляди квадратни метра застроена площ, със 100 легла,. Напълно оборудвани по най-новите технологии 4 операционни зали. В интензивното отделение са на разположение 15 легла. Всички болници от веригата разполагат с модерни компютърни системи и софтуер. На най-високо ниво се предоставят услуги в областта на кардиологията и нефрологията. Всички видове ортопедични и микро операции се извършват с разширените възможности, които предлагат оборудването и новите технологии, поради което болницата е един от водещите центрове в сектора.

МЕДИКАНА БАХЧЕЛИЕВЛЕР

Основана през 2003 г. С 89 легла, болницата разполага с 6 операцоинни и 2 родилни зали, оборудвани с най-модерна апаратура. Отделения по сърдечно-съдова и коронарна хирургия, интензивно отделение, неонатологично интензивно отделение, както и с 30 легла в центъра за хемодиализа. Освен това на високо професионално ниво са центровете за бъбречни трансплантации, ин витро оплождане, кардиология и ангиография, физиотерапия.Болницата разполага с медицинска, онкологична и ендоскопска лаборатории, ERCPлаборатория, център за лазерно третиране на разширени вени, звено за интензивни грижи, като в центъра на услугите, които предлага болницата е качеството. Новите инвестиции, направени през 2012г. За разширяване , реконструкция и оптимизация увеличиха капацитета и с 50 % и се разкри център по неврология , както и център по хирургия и лечение на заболявания на гръбначния стълб.

МЕДИКАНА ЧАМЛЪДЖА

Болницата е основана през 1999г. И е с капацитет 150 легла, 7 операционни, 36 легла за интензивни грижи и 40 легла в центъра за хемодиализа. Медикана Чамлъджа има утвърдено име в областта на кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия, детска кардио-хирургия, ин витро оплождане, ортопедия и травматология, диагностициране и лечение на рак на белите дробове. Има също така лаборатория за диагностика и лечение на смущения в съня. До сега в болницата има извършени над 8 хиляди ангиографии и над 1500 байпаса.

МЕДИКАНА ИНТРНЕШЪНЪЛ ИСТАНБУЛ

Една от водещите по направени частни инвестиции и капиталовложения. Болницата е с площ от 30 000 квадратни метра , с капацитет 109 легла и 5 ВИП стаи, модерни и комфортни. С изградената си инфраструктура, болницата е еталон за подражание според европейските и световни стандарти. Разполага още с 14 легла за интензивни грижи, 20 специализирани легла за сърдечно-съдова и коронарна хирургия, 9 легла в центъра за ангиографии, 3 легла за наблюдение след  ендоскопии, 8 операционни зали.

Всичко за вашето здраве

Медикана Истанбул е академично ориентирана към всички диагностични и терапевтични процедури, разполагаща с квалифициран медицински персонал и модерна технология. Общото интензивно лечение, сърдечно-съдова хирургия интензивното отделение, коронарна реанимация и неонатологично интензивно отделение са създадени с помощта на най-новите технологии и архитектура на болницата.

Последна дума на технологиите.

Медикана Интернешънъл Истанбул със своя опитен  медицински персонал  предоставя  високотехнологични медицински изделия. Операционната система , оборудвана с най-новите технологии позволява да се правят едновременно повече от една хирургична процедура.

Болницата   разполага с шестдесет и четири-канален мултидетектор, устройство за  компютърна томография (CT), 1,5 Tesla магнитен резонанс  (MRI), 4-измерен  ултразвук устройство на най-високо ниво PACS (за архивиране на медицински снимки и изображения) система, на цялото тяло PET /CT,  Gamma камера, линеен акселератор.Центърът по нуклеарна медицина със своите уникални съоръжения и медицински екип , предоставя най-добрите възможности за борба с онкологичните заболявания. Медицинско обслужване, качество, безопасност, комфорт и неприкосновеност на личния живот.

МЕДИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АНКАРА

Единен център за всички здравни нужди на столицата и региона. От 2008г. Насам болница Медикана Анкара Интернешънъл предлага здравни услуги на световно ниво. С покрита площ от 20 000 квадратни метра, с модерна технология и апаратура болницата е пример за подражание. На световно ниво са клиниките по органна и тъканна трансплантация, радиационна и медицинска онкология, кардиология и сърдечно-съдова хирургия, ин витро оплождане, нуклеарна медицина, акушерство и гинекология, педиатрия, офталмология, отоларингология, дерматология, пластична хирургия, медицинска естетика, диетология, ендокринология, белодробни заболявания, гръдна хирургия, урология, ортопедия, физиотерапия и рехабилитация, гастроентерология, интензивни грижи, неонатално интензивно отделение.

Болницата е специализирана и като единствен център в Турция за лечение на напреднал стадий на рак. Оборудвана с Multi-slice CT, PET/CT, MRI, LINAC устройства. Технологиите и материалната база позволяват да се локализират раковите клетки и да се третират само те, като по този начин се предотвратява увреждане на здравите клетки. В болницата има 40 легла за интензивни грижи, а ВИП стаите за хоспитализираните пациенти предоставят комфорта на пет –звезден хотел.

СТОМАТОЛОГИЧНИ БОЛНИЦИ МЕДИКАНА

Здравна група Медикана разполага с две стоматологични болници , намиращи се в азиатската част на Истанбул. Клинично и лабораторно оборудвани с най-модерна техника, допълваща се със съвременни авангардни практики.

СТОМАТОЛОГИЯ МЕДИКАНА БАХЧЕЛИЕВЛЕР

Изградена по международните здравни стандарти, с академичния си състав от експерти, тя е център за научни изследвания в областта на денталната медицина. Предоставя на своите пациенти стоматологични услуги, лечения и хирургически процедури по последните тенденции  в денталните технологии.

Имплантати
• козметична стоматология
• Орална и лицево-челюстна хирургия
• Ортодонтия ( Корекция на зъбите)
• Пародонтология (Лечение на заболяванията на венците)
• Избелване на зъби (избелване)
• Протезиране
• Педодонтия (детско орално и стоматологично здраве)
• Ендодонтия (кореново лечение и пълнеж)

СТОМАТОЛОГИЯ МЕДИКАНА ЧИФТЕХАВУЗЛАР

С 24 часов прием на пациенти и капацитет да обслужва всички дисциплини  на денталната медицина. Опитни професионалисти работят в модерни и удобни условия с най-новото технологично оборудване.

МЕДИКАНА САМСУН

С покрита площ от 30 000 квадратни метра , това е най-голямата болница в региона на турското Черноморие. Разполага с 200 легла, оборудвана с ъс съвременни технологични съоръжения, това е място за лечение, където комфорта и неприкосновеността на личния живот на пациентите е гарантиран. Солиден персонал от висококвалифицирани медици , с доказани успехи в областта на международните здравни услуги.

МЕДИКАНА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНЯ

С  28 250 квадратни метра закрита площ, болницата е технологично планирана да бъде на върха. Тя предоставя услуги във всички отрасли на медицината и въвежда качествено нови стандарти в областта на онкологията и лъчетерапията, кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия, ин витро оплождането.

Хай-тек центърана Анадола, това определение напълно отговаря на критериите и стандартите на Медикана интернешънъл Коня. Със своите 64 канала Multidetector, компютърна томография, 1,5 Tesla магнитен резонанс, четири-измерен ултразвук, с най-високо нивоPACS система, PET/CT, двулентова Gama камера, както и с високоенергиен линеен акселератор, HDR за брахитерапия, PET/CT-симулатор, мрежови системи за радиотерапия и с още много други технологични устройства, болницата гарантира качествено медицинско обслужване, безопастност и комфорт.

УРОЛОГИЯ

Уролитиаза – какво е това?

Заболяванеи формиране на камъни в бъбреците, най-често се случва след инфекция на пикочните пътища и простатит. Ние знаем, че за последните 20-30 години  честотата на симптомите на уролитиазата се повишиха . Наред с факта, че не са известни причините за това увеличение, като се смята, че това се дължи до промени в хранителните навици и поради ниската консумация на течности.
Признаци на камъни в бъбреците?
В повечето случаи, камъни в бъбреците нямат симптоматика или  други признаци и често се откриват по време на радиологично изследване, проведено във връзка с друго заболяване. Ако бъбречния камък е достатъчно голям може да се получи  блокиране на урината, т.е. чашка в бъбречното легенче, той може да предизвика болка и може да доведе до инфекции на пикочните пътища. Ако камъкът помръдне и влезе в канала, разположен между бъбреците и пикочния мехур, уретера, напълно се запушва и  причинява силна болка, наречена колики. Болка в долната част на гърба и се простира в посока на перинеума, и пациентът може да получи гадене, повръщане, подуване на корема, болка и други ефекти. Може да се получи  изхвърлянето на кървава урина, която е свързана с увреждане от камъни на пикочните пътища. Какво е  лечението на камъни в бъбреците?
Лечение
Бъбречните камъни до 5 mm, могат да бъдат получени и като се вземат медикаменти, които предизвикват и изхвърлянето на големи количества течности . При  големи камъни медицинско лечение е почти невъзможно .
ESWL (екстракорпорална литотрипсия фрагментация на камъни в бъбреците от шоковите вълни от външната страна на тялото)
Това е метод, използван за лечение на камъни в бъбреците. Изпратените шокови вълни извън тялото към бъбреците  разбиват камъка във фини прахови частици (пясък). Тогава частиците се отделят с урината. С цел да се облекчи болката усещана по време на процедурата, то обикновено е необходимо да се вземе релаксираща наркоза  или да направите лека анестезия. След екстракорпорална ударна вълна литотрипсия (ESWL) премахването на фините прахови частици камъни може да продължи с дни, а понякога и седмици. По това време, пациентите могат да  чувстват болка и евентуално възпаление на пикочните пътища. Въпреки че не е често срещано, но е възможно удължаване отстраняването на частици, поради факта, че пясъкът може да се задържи в уретера и по този начин може да се наложи допълнително лечение.
Перкутанна  нефролитотомия
Това е лечение, което се използва в случай, че размерът на камъни в бъбреците е по-голям от 2 см, или ако камъкът не може да бъде разбит от екстракорпорална литотрипсия. С тази операция 1 см разрез в кожата се въвежда нефроскоп, който се направлява в бъбрека и камъма се отстранява по същия път. По време на операцията, перкутанна нефролитотомия, която е затворена операция, изображението чрез ендоскопска камера е дадено в по-голям размер на ТВ камера. Разбиването на камъни става обикновено с пневматични, ултразвукови или лазерни устройства . След операцията, с цел временно изтичане на урина за 2-5 дни се слага,  тръба.
Уретероскопия
Ако  камъни попаднат в уретера или не могат да бъдат разбити с  екстракорпорална литотрипсия (ESWL), те могат да бъдат третирани с  инструмент, наречен уретероскоп, прилаган през пикочните пътища. Уретероскопа са устройства, с диаметър 2.5-3 мм, които се прилагат по дължината на канала и камерата  показва изображението.

Твърди уретероскопи  през пикочния мехур извън уринарния тракт, те са въведени в уретера и камъни се третират чрез разбиване с Хил лазер или пневматично устройство за фрагментация. Такива уретроскопи  се използват за лечение на камъни в долната част на уретера.

Гъвкави, т.е. се използват уретероскопи с  огъване, поради факта, че крайните им части могат да се огъват в различни посоки и най-различни ъгли, за лечение на камъни, разположени в горната част на уретера и в бъбречните чашки. След уретроскопично лечение на камъни в бъбреците, пациентът е изписан от болницата в деня на процедурата или на следващия ден.
Лазерна терапия “Green Light”
В момента, заедно с други методи за лечение на простатата са  изследвани и разработени методи за операции затворен тип, които елиминират недостатъците на традиционните лечения, намаляват страничните ефекти от лечението, и са по-ефективни. Един от тези методи е лазерна терапия “Green Light“.
В простатата , характерна само при мъжете, тя се намира под пикочния мехур и около пикочния път. С възрастта, жлезата започва да расте, и с увеличаване затваря потока на урината в  пикочния път.  В хода на болестта, в зависимост от степента на увеличение на размера на простатата пациентите  изпитват болка и затруднено уриниране. Това състояние се нарича доброкачествена простатна хиперплазия или доброкачествено уголемяване на простатата. Болестта се проявява в половината от мъжете на възраст над  шестдесет години, и при 90% от мъжете на възраст над осемдесет. Тъй като размерът на простатата се увеличава, степента на оплакванията на болни хора  също се увеличава с течение на времето, тя расте в невъзможност за уриниране, което води до инфекция на пикочните пътища и причинява дисфункция на пикочния мехур, и в последния етап може да доведе до бъбречна недостатъчност.
Лазерна терапия “Green Light” с разширения на простатата.

През последните години, използването на лазера се разшири в много области  и до този момент в лечението на простатата става с помощта на много видове лазерна терапия. Последният от инструментите, използвани за тази цел, е лазерна терапия “Green Light“. KTP лазер, който се използва в метода на лазерно Grinlayt простатектомия, и се нарича  селективно изпаряване на на простатата (VPV), образува лъч н,зелен на цвят, и в тази връзка нарича Green Light  ростатектомия. KTP лазерно избирателно се абсорбира от простатната тъкан, т.е. има селективен ефект върху простатата. В действителност, лазерната енергия  “Green Light” се абсорбира от хемоглобина в кръвта кръвоносните съдове, и тъканите на простатата  По тази причина, по време на операцията за разделяне кръвотечението е сведено до минимум.

Предимства на лазерна терапия “Green Light
• Може да се използва за пациенти, които приемат лекарства с разредители ефект на кръвта, като аспирин и Coumadin. Поради риска от остро кървене се приемат  лекарства, които са антикоагуланти и трябва да се отмените отворен или затворен метод на операция на простатата като TUR-P. При лечение на лазерния Green Light  а се спира приема на тези лекарства не е необходимо. От Green Light се абсорбира от хемоглобина в кръвта и изпарява простатата тъкан с кръвоносни съдове. По тази причина, по време на операцията  кръвотечението е минимално.
• В процеса на такава лазерна терапия при изпаряване  се  формира в част от простатата kogulyatsionnaya зона (зона на съсирването на кръвта). По тази причина, по време и след операцията е много малко изхвърлянето на кръв.
• В краткосрочен план поставяне на катетър: Времето с  катетър, поставен с при  лазерната операция “Grinlayt” е много по-малко в сравнение с други видове техники (24 часа).
• Намалява срока на клиниката. Лазерна терапия “Green Light” в много центрове на Съединените американски щати е под формата на еднодневна хирургия. Пациентът може да бъде изписан от болницата в същия ден след операцията.
• Елиминира риска турне синдром. С лазерна терапия “Green Light” се прилага изотоничен метод и поради тази причина намалява турне синдром, който се проявява под формата на водна интоксикация, поради прием на течности по време на операции на TUR-P
• Продължителността на лазерна операция “Green Light” в зависимост от големината на простатата варира от 20 до 60 минути. Операцията в простатата тегло от 30-50 грама се извършва в рамките на 20 минути, с тегло на 100-120 грама на операция на простатата отнема 60 минути.
Поради всички тези предимства за лечение на простатата чрез лазерно изпаряване “Green Light” се разпространява в страната ни и е предпочитан метод на лечение при много пациенти.

Чрез работата на експертните лекари се постигат  добри резултати и удовлетвореност на пациентите от лечението.

 

ИН ВИТРО

Център за изкуствено опложданеМЕДИКАНА
Професионален и опитен персонал в ин витро центровете на   МЕДИКАНА, оборудвани с най-модерна технология, предлагаща висококачествени медицински услуги.
В центъра за изкуствено осеменяване се използват най-новите технологии за лечение, които са постигнати до момента  в техниката на изкуствено осеменяване в световен мащаб.
Във всички центрове за изкуствено оплождане на Здравна група МЕДИКАНА се  провежда  успешно лечение, от лекари  професионалисти, които са постигнали уважение и доверие, благодарение на резултатите от тяхната работа.
Опитен екип от медицински специалисти в областта на акушерството и гинекологията, специалисти в лечението на мъжки стерилитет, както и ембриология, генетични специалисти , психолози, биолози, медицински сестри, предлагат на  двойките мечтата на създаването на цялостно семейство, професионални  и научни решения в център с напреднала медицинска инфраструктура.
При лечение и оплождане ин витро протоколите от лечението се прилага във връзка с първоначалното им използване в развитите центрове за изкуствено оплождане в света. Нашите лаборатории следят за целия процес на лечение; от събирането на яйца и трансплантация на ембриони се наблюдават непрекъснато с инструментите на най-новите технологии. Нашите центрове предлагат всички необходими процедури: лечение на овулацията, изкуствено осеменяване, ембрион входни, микро-инжектиране, както и всички други процедури (изкуствено закаляване на ембрионалната обвивка с лазер), дефрагментация (почистване на вредни частици в плода),  биопсия за определяне генетични болести в зародиш, преди трансплантация (ПГТ), култура (използването на изкуствена матка) и др. В същото време, центърът предоставя услуги за диагностика и лечение на мъжки стерилитет.
Заедно с диагностиката и лечението на всички видове  безплодие ,в нашият център предоставяме психологическа подкрепа от професионални психолози за двойките.

КАРДИОЛОГИЯ

• Откриване на запушен по време на инфаркт  кръвоносен съд със спешна намеса от медицински специалисти лекари, които работят денонощно.

Поверете Сърцето си в опитните ръце на професионалисти -ангиография за 4 секунди
• ангиография за 4 секунди Device е сред най-новите технологии – 64-канален томограф предлага предимства при по-специално стеснение на сърдечните съдове. Разглеждане на сърцето с помощта на устройството отнема само 4 секунди, триизмерно и подробно картографиране осигурява бърза и ефективна диагностика. Това премахва нуждата от класическата  ангиография, която ограничава и подтиска  сърдечните съдове, метод  без болка и по най-бързия начин.
• ангиография през ръцете -риска от проблеми във връзка с усещането на силна болка и  ограничаване на  движението на пациента  при конвенционалния метод през крака,се намалява до нула.
Едно важно предимство на ангиография през ръцете, е, че движението на пациента не се ограничава, той е под лекарски надзор  само за 3-4 часа, след това може сам да се върне в отделението.

• Диагностика и корекция на вродени камерни родови  дефекти  без операция или с използването на оперативни методи в катедрата по детска кардиология за деца от всички възрасти, както и за  новородени.
• Не оперативна интервенция за стесняване на сърдечните съдове.
• Електрофизиологичен  метод за ефективно  справяне с нарушения на сърдечния ритъм
• Ехокардиография, където  могат да бъдат дадени оценки  на клетъчно ниво и в стресова ситуация.
• Талиумна  сцинтиграфия, позволява визуализация на степента на здравословно хранене на съдовете на сърдечния мускул.
• Проверка  натоварването в реално време, анализ на средните резултати
• Оценка на сърдечната честота и ритъм с Холтер монитори в рамките на 24 и 48 часа.
• Оценка на  налягане Холтер  в 24-часов период.
• Сърдечен магнитен резонанс изображения на устройството за диагностика и проследяване на заболявания на сърдечно-съдовата система.
• Устройство индикатор ангиография.

НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОХИРУРГИЯ


Центъра по неврохирургия се занимава с диагноза и лечение на заболявания на главния мозък,  гръбначния мозък и гръбначния стълб. Този център, в който е от голямо значение не само наличието на техническо оборудване, но също така и нивото на професионализъм и опит на хирурзите, всички операции се извършват под микроскоп с помощта на микрохирургична и ендоскопска техники.

Неврохирургичния център работи в сътрудничество с отдела по неврология, ортопедия, фи Неврологични и ортопедични центърове и Центъра за гръбначния мозък на болници МЕДИКАНА
Разпространението на неврологични и ортопедични заболявания в света е много голямо,
Първата особеност на нашия център: съхранява цялата информация за пациента в една обща база данни. Когато пациентът отива при един от лекарите в катедрата,  наличните данни за пациента от другите лекари от отдела се ползват ив такъв случай на пациента не му се налага да обяснява непрекъснато историята на болеста си.
Втората особеност на нашия център: диагностични изследвания и лечение се извършват при един пациент в същата сграда. Това предотвратява загуба на време, и също така ускорява диагнозата.
Третата особеност на нашия център: решението за лечение е получено в консилиума на лекарите.
Службата за консултация оборудвана е с телеконферентна система за директна комуникация и взаимодействие с всички центрове на страната ни и света. Особено, ако пациентът се нуждае от намеса или операция, това решение не е на един лекар, а на  състав от лекари и пациентите получават писмен доклад, описващ решения консултация с медицински индикации. По този начин се избягва ненужни или неправилни решения за лечение и операции и създава възможност за нашите пациенти да се възползват от знанията и опита на нашите служители.
Нашият медицински персонал има опит в мулти-дисциплинарен подход за лечение на заболяванията.
Нашите основни центрове:
Център за Спинална хирургия
Ендоскопска хирургия на херния
Хирургия на херния на шийните прешлени
Инструментално гръбначно фиксиране
Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък
Хирургия за сколиоза
Мозъчно-съдова болест
Ход грижи
Хирургия на аневризма и артериовенозна малформация
Диагностика и проследяване на заболявания на мозъчните съдове
Епилепсия
Мониторинг за лечение на епилепсия
Епилепсия хирургия
Тумори на главния и гръбначния мозък
Тумори на главния и гръбначния мозък на възрастни
Тумори на главния и гръбначния мозък при деца
Двигателни нарушения
Болест на Паркинсон
Различни двигателни нарушения
Поведенчески разстройства
Деменция
Болестта на Алцхаймер
Нарушение на паметта
Нарушения на съня
Лечение на нарушения на съня
Неврофизиология
ЕМГ, Visual (VEP, VEP), соматосензорните (SEP, AEP), слухови (BAEP, FLCS) евокирани потенциали
ЕЕГ и дългосрочен мониторинг
Лаборатория по съня
Ставни заболявания
Артроскопска хирургия
Протезиране
Болести на периферната нервна система
Невро  синдроми улавяне (китката, глезенната и др.)
Травматични увреждания
Физикална медицина и рехабилитация
Спинален Робот център
Укрепване на ставите с помощта на Redcord
Лечение на болката
Вътреставни и интрамускулни инжекции
Епидурални инжекции

Лечение на болка в опашната кост
Сакралната област блок
зикална медицина и рехабилитация.
При заболявания на гръбначния стълб
• Минимално инвазивна хирургия
• операции на херния на маточната шийка, гръдни и гръбначния стълб
• Хирургично лечение на стеноза на гръбначния канал
• Хирургично лечение на spondylolisthesis (прешлен)
• Инструментална гръбначна фиксация
• ендоскопска хирургия
• ендоскопска (затворена) хирургия на херния
• Interlaminar достъп
• transforaminal достъп
Онко-хирургия
• гръбначни тумори
• Тумори на гръбначния мозък
При болести на главния мозъка
• Епилепсия хирургична намеса
• операция за отстраняване на мозъчен тумор (възрастни и деца)
• Хирургия на мозъчните съдове
• дейности при хидроцефалия
• Вродени нарушения
• Хирургия за отстраняване на тумори на хипофизата
Неврохирургичния  център работи в сътрудничество с  неврология, физикална медицина и рехабилитация, ортопедия и травматология.
Оценката на пациенти преди и след операцията е от първостепенно значение в лечението и проследяването.
Пациентите получават лечение в Центъра за неврохирургия в съответствие с решението на консилиума  на лекарите.

Игла ЕМГ
Този метод на изследване,  инжектира се в мускула  електрода с формата на игла и се регистрира  електрическата активност на мускулните влакна. По този начин, се определя повреден ата област и степента на заболяването.
Показания за ЕМГ
• диабет и метаболитни нарушения: дефицит на витамин В12 и фолиева киселина и др.
• бъбречна и чернодробна недостатъчност,
• Ревматични болести
• Рак
• Хроничната употреба на алкохол,
• Оценка на въздействието на токсични вещества,
• Заболявания на имунната система
• наследствени фактори
• парализа ,
• амиотрофична латерална склероза,
• заболявания на мускулите,
• Заболявания на нервната система.

Спинален Robot REDCORD & VERTETRAC
• Можеда ви мъчи постоянна болка в долната част на гърба, врата и болки в гърба?
• Вие сте били с диагноза дискова херния на шийните прешлени или гръбначния мозък, или изкривяване на гръбначния стълб?
Страдате от свързани с възрастта болки в гърба или врата?
• Вие сте имали операция на гърба, врата или ортопедична операция?
Спинален робот – устройство, предназначено за космически приложения.
Укрепва мускулите на гърба, пациентът се различни позиции, така че мускулите се засилват. По този начин, болката намалява и не се повтаря.
След укрепване от гръбначния робот мускули образуват естествен  корсет, образуван от мускулите пациента.
Мускулите са засилени, въз основа на въздействието на нервната система, на опорно-двигателния апарат.
Използвайки този метод, различните стави на гръбначния стълб чрез  упражненията,
10-15 сесии на лечение се извършва под ръководството на лекар-специалист в областта на физиотерапия и рехабилитация  между 20-90 минути.

ОНКОЛОГИЯ

Център за лечение на рак и ракови тумори МЕДИКАНА
Увеличава се процентът на откриване на чумата на нашето време – рак, в света и в Турция всеки ден. В нашата страна,заболяват от рак всяка година около 200 000 души. Здравни услуги и лечение на рак  в нашата страна са осигурени от опитни медицински специалисти, с помощта на най-новите медицински технологии за лечение.
Лечението на рака и лечението на раковите тумори  е група, която изисква едновременното сътрудничество на лекарите от много специалности. По време на лечението на рака, лекарите работят заедно и интердисциплинарно с радиационна онкология и медицинска онкология. В момента на поставяне на диагнозата е важно от катедрата по патология окончателното потвърждение на диагнозата и проследяване на резултатите от лечението от катедрата по радиология и нуклеарна медицина.
При повечето пациенти с рак , първото лечение е оперативното отстраняване на раковия тумор. Тази дейност осигурява лечението на заболяването, и потвърдено от  по-ранната диагноза. В лечението на рак, в съответствие с местоположението на болестта, и рак на тялото се използват  различни области на хирургията. Първата медицинска интервенция, извършена от специалисти по обща хирургия, ортопедия, очна хирургия и хирургия на носа и гърлото, гинекологични или хирургия на гърдата, както и специалист по  урология. След операцията лечението продължава в специализирана медицинска онкология и радиационна онкология.
Медицинската онкология е клон на медицинската наука, лечение на рак с медикаменти. Медицинска онкология, от една страна третира  пациентите с рак с лекарства (химиотерапия), и от друга страна цели за справяне с вътрешните проблеми на пациенти (инфекции, бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, недохранване и др.).
При радиационна онкология устройства работят с рентгенови лъчи. Това се прави като метод за прочистване след  хирургическата интервенция от останали ракови клетки, както и за унищожаването на раковите заболявания чрез излагане на радиация при пациенти,  при които оперативната намеса  е противопоказана.
Силно усъвършенстваните медицински технологии
Благодарение на високо технологичната радиационна онкология , сезадържат определени ракови тъкани на ранен етап, преди да достигнат определен размер, както и директно лечение на болните тъкани.
С тези устройства успешно са лекувани за рак на гърдата, рак на главата и шията, рак на белия дроб, както и лечение на повърхностни и дълбоки ракови тумори в други органи на човека.
В допълнение, с помощта на инструменти, с които могат директно да се идентифицират болната тъкан се достига до:
• Първо диагностика и стадиране на рак
• Определете сферата на дистрибуцията
• Разчетите за лечение и възприятие на тялото
• определяне на плътността на живи ракови клетки, които ще бъдат подложени на  лечение
• Планиране на правилния ред на лечението на пациента
• Използването на устройства за всички болни от рак и комфорт за пациента на най-високо ниво.
Радиотерапия
Лъчетерапия означава унищожаване или да спре размножаването на раковите клетки от радиация с висока честота. Това е със същият ефект, като  оперативна намеса или химиотерапия за лечение на рак  и може да се направи както индивидуално, така и преди операцията или след операция или с химиотерапия. Формата на лечение зависи от много важни фактори, като възрастта, общото състояние на пациента, вида, стадий на рак и се определя от местоположението му. Взима се  решение за такова лечение в началото на съвместното разглеждане на пациента от специалисти в различни области на медицината, и всеки пациент се разглежда индивидуално. Следователно, дори ако пациентите са болни и същи вид рак, планиране на лечението се извършва индивидуално за всеки пациент. Лъчевата терапията е различна от химиотерапия, поради факта че радиацията унищожава раковите клетки само в облъчената област на тялото и предотвратява или свежда до минимум риска от повторна поява в района. Химиотерапията е форма на лечение, по време на който се инжектира през вена лекарства за лечение на рак, лекарството се разпространява  в цялото тяло за да се гарантира унищожаването на раковите клетки в кръвта и тъканите.
Радиационна онкология. Позитронно-емисионна компютърна томография
Радиационната онкология е с инструменти, които позволяват триизмерна по форма радиотерапия с интензитет и контрол на лъчите. Тези устройства са най-новите технологии и устройства, които дават възможност на изхода на високи терапевтични дози, осигуряват пълното унищожаване на раковите клетки и, следователно, се намалява до минимум риска от повторно развитие . Възможно е да се използва лечение, както за повърхностни тумори , така и тумори на други места. В същото време, устройството може да облъчва  цялото тяло, както и части от тялото на пациента. По-специално в трансплантацията на костен мозък и тумори на лимфната тъкан изискват лъчева терапия на цялото тялото. В катедрата по радиационна онкология като ръководно  устройство за планиране на лъчетерапия на болни от рак пациенти се използва устройство на позитронна емисионна томография PET-CT, като чрез нея се третират  само живите ракови клетки чрез  радиационния ефект. При прилагането на този метод се определя  дори най-малката тъкан, съдържаща туморни клетки на рак , а след това  на тумора се въздейства чрез  лъчева терапия. В резултат на това се увеличава процентът на контрол и се увеличава живота на пациента. PET-CT позитронно-емисионна томография има важно място в диагностиката и лечението на рак на ранен етап. PET-CT карта на тялото на метаболизма и молекулно ниво, дава възможност  да се определят огнищата на рак, дори и в райони с размера на милиметър.
PET /СT е метод за регистрация на триизмерен образ показва кръвната картина, обмяната на веществата и жизнеността на тъканите. PET-CT е система, която се създава чрез комбиниране на позитронна емисионна томография с компютърна томография.
PET-CT устройство все повече се използва за пациенти с рак и може да бъде безопасно използвано за всички пациенти, отчитайки техния комфорт на всички етапи за ранна диагностика, постановка, определяне сферата на дистрибуцията, оценка на възприемането на лечението и на етапа за определяне на интензивността на живи ракови клетки които трябва да бъдат засегнати, което е съществено  за правилното планиране на лечението.
Основните области на използването на PET-CT

 

Диагностика на рак на ранен етап и етапа на анализ
• Идентифициране на ползите от планираното лечение
• Най-ефективното лечение на раков участък
• Намаляване на нежелани реакции по време на лечението
• Проследяване на повторение на мястото на лечение и защита на пациента от ненужна химиотерапия
• Идентифициране на жизнеността на сърдечния мускул при пациенти със сърдечни заболявания
• Идентифициране на възможностите за хирургия при пациенти, които се нуждаят от сърдечно-съдови байпас или стент
• Идентифициране на спешността на хирургична интервенция при пациенти с епилепсия
• Ранното диагностициране на болестта на Алцхаймер.
Брахитерапия
В тази модерна област на радиационната онкология е триизмерна Conformal брахитерапия. С набор от източници на пациента и специални устройства се получава изображение на дисплея на арматурното CT, които са прехвърлени на системата за планиране. С този тест се извършва корекция  за вида на лечението и ако има грешка, тя да бъде коригирана преди започване на лечението. Лечението на пациента започва след триизмерен образ и необходимите изчисления. Тази система предотвратява риска от подхлъзване при определяне на местоположението и големината на тумора.

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Здравна Група МЕДИКАНА разполага с две дентални болници, намиращи се в азиатската част на Истанбул. Екип от висококвалифицирани специалисти се грижи за лечението на болести на устната кухина, челюстта и зъбите.

Протезиране

Най-естетичния метод да се създаде красива усмивка. Съвременните зъбни протези обхващатбзъбни коронки, зъбни мостове, подвижни, частични и цели протези, зъбни фасети и зъбни шини. Прилагайки Cad / Cam технологии се извършва протезиране на:

Горна и долна цели протези

Горна и долна частични протези

Горна и долна субтотални протези с имплантна опора

Прецизни протези

Естетични зъбни фасети

Зъбни шини

В стоматологичните болници се извършват както хирургични манипулации, така и всякакви процедури от лицево-челюстната хирургия.

Екстракция на зъби и корени

Операции на кисти на челюстта

Апикална остеотомия

Имплантна терапия Синус лифтинг /открит – закрит/

Ортодонтия- превенция и лечение на криви зъби и неправилна захапка чрез използване или неизползване на  метални брекети при деца и възрастни.

Периодонтология- чрез хирургия на венеца се лекуват повредена костна тъкан около корените и възпалени венци. Лечението включва и гингивална присадка, както и други хирургически намеси. За лечение на перидонтални заболявания.

Избелване на зъбите- извършва се по два основни начина:

Чрез домашно избелване с изработване на индивидуални шини

Чрез клинично избелване в стоматологичните кабинети

Педодонтия- лечение на млечни зъби- кореново лечение; пломби на млечни зъби; крикоконтейнер

ОФТАЛМОЛОГИЯ

В клиниките по офталмология на Здравна Група МЕДИКАНА се осъществява диагностициране, медикаментозно лечение и оперативно лечение на всички очни болести като катаракт, глаукома, кривогледство, болести на роговицата, окулопластика, рефрактивна хирургия, очни болести при децата.

Глаукома /повишено вътреочно налягане/ при възрастните протича без особена симптоматика и се установява при цялостен преглед на очите, затова на всеки пациент се измерва вътреочното налягане. Високоспециализиран преглед с оптичен кохерентен томограф / ОСТ/ дава възможност да се откриват най-ранни етапи от болести като глаукомата, диабетната ретинопатия и др.

Страбизъм или така нареченото кривогледство е зрително нарушение, при което от голямо значение има ранното диагностициране. Кривогледството е напълно лечимо, но ако не се потърси своевременна медицинска помощ впоследствие се получава тъй-нареченото мързеливо око. Най-ефективната терапия е наказване на виждащото око, като се прикрие с превръзка, изписват се очила с диоптри , прилагат се апаратно-диагностични лечебни процедури, медикаментозно лечение, а когато се налага оперативно лечение при деца, то се извършва под обща анестезия.

Катаракта /перде на окото/ оперативното лечение се извършва чрез много малък разрез, като се използват мултифокални вътреочни лещи и лещи за акомодация на очната леща, с което се цели пациентът да не носи очила с диоптри след операцията.

В клиниките на МЕДИКАНА се лекуват очни болести, свързани с диабета и дегенерация на макулата, свързана с възрастта. С аргон лазерна трабекулопластика се лекува загуба на зрението при диабетна ретинопатия и ретинални сълзи.

За лечение на ретинни разкъсвания се прилага микрохирургична операция – Витректомия.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

В клиниките по ортопедия и травматология на МЕДИКАНА  се диагностицират и се извършва оперативно лечение на всички болести на опорно-двигателния апарат. Извършват се операции на гръбначен стълб, хирургия на ръката, смяна на става- тазобедрена, колянна, бедрена , раменна и др., спортни травми- разкъсване на предни и задни кръстни връзки, наранявания на менискуса, увреждания на меките тъкани около рамото.

Лечение на всякакъв вид травми на мускулно-скелетната система, тумори на костите, детска ортопедия.

Специализиран екип се занимава с хирургия и микрохирургия на ръката.

При увреждания и остеоартрит на бедрата и коленните стави, често срещан при възрастните хора, се извършва замяна на увредените стави чрез протезна хирургия.

Хирургията на на гръбначния стълб се занимава с оперативно лечение на вродени или придобити заболявания на гръбначния стълб-изкривявания, артрит на гръбначен стълб, дискова херния, херния на врата, инфекции на гръбначен стълб, тумори.

Хирургичните интервенции са минимално инвазивни, с ендоскопски техники, както отпред, така и отзад.В клиниките успешно се лекуват и дегенеративни заболявания в по-напреднала възраст чрез минимално инвазивни методи, които способстват за бързото възстановяване на пациентите.

ПЛАСТИЧНА ЕСТЕТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ

 

В клиниките по Пластична, естетична и реконструктивна хирургия работят екипи от високо-квалифицирани специалисти. Съчетание на висок професионализъм , модерни технологии и опит , в лицето на д-р Дефне Еркара-специалист Пластична, реконструктивна и естетична хирургия.
Дефне Еркара е роденa през 1975 година,  през 1998 г., завършилaИстанбулския университет,  Факултета по медицина. Специализира  между 1998-2004 въвфакултет на Истанбул по медицина в отдела за пластична и реконструктивна хирургия и хирургия на ръцете . Участва в множество конгреси и конференции.Инструктор по микрохирургия. Работи в  много институции, като напримерТрансдермален център за красота, Long Life клиника, Medical Park болница,Bahchelievler  Life Hospital.

Присаждане на коса- съвременни хирургически технологии позволяват да се придаде изключително естествен вид при присаждането на коса. Присаждат се здрави и силни космени фоликули от зоните на гърдите и краката. Използва се FUEметод, при който възстановяването е много бързо и безболезнено и не се оставят следи и белези на участъците, от където са взети корените.

Уголемяване на гърдите при:

*жени с с малък бюст с цел коригиране на общия контур на тялото

*при рязко намаляване на гърдите след бременност

*увеличаване на размера на гърдите за да се постигне симетрия

*реконструиране на гърдите след операция от рак на гърдата

Имплантите, използващи се за уголемяване на гърдите са кръгли или анатомични. Извършват се операции също така за намаляване на гърдите; повдигане на гърдите и реконструкция на гърди. Както и оперативна интервенция при едностранна и двустранна гинекомастия.

Абдоминопластика- като цяло при мъжете и жените, които страдат от наднормено тегло, поради деформация на кожата и мускулите на корема, се получава огъване и отпускане. Това се получава особено често при жени след раждане. Чрез абдоминопластика такива пациенти добиват съвсем нов външен вид.

Лифтинг на чело- извършва се по два начина- традиционен хирургически и ендоскопски

Лифтинг на лице и шия се прави в комбинация от хирургическа интервенция и ендоскопска хирургия в средната част на лицето.

Липосукция- най-често се прави на корем и талия, седалище, вътрешна и външна част на бедрата, колене, мишници.

Ринопластика- с най-съвременна технология се постига форма на носа отговаряща на формата на вашето лице.

 

Кожни тумори- премахват се базално-клетъчен карцином, плоскоклетъчен, меланома, както и доброкачествени тумори на кожата, бенки и кератози.

ГАЛЕРИЯ

kardiologiq4 copyonkologiq1 copyurologiq1 copyurologiq2urologiq555
КОНТАКТИ

Здравна Група “Медикана” – medicanabg.com

Адрес: гр. Бургас, ул. Райна Княгиня 8
Тел.: 056 83 37 08
Mоб. тел.: 0878 221 399; 0877 701 234
Е-mail: medicanabulgaria_at_medicana.com.tr


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: medicanabg.com

Comments are closed.